18 Mart Çanakkale Savaşı ve Zaferi 2022

18 Mart Çanakkale Savaşı ve Zaferi 2022

18 Mart Çanakkale Savaşı zaferi. Yıl 1915 Birinci Dünya Savaşı yeni başlamış ve Osmanlı anlaşılmaz hırslar yüzünden Almanya ile anlaşarak savaştaki yerini ittifak devletlerinden yanı olarak belirlemiş. Osmanlı böyle bir savaşın içinde bulunmaya hiç de hazır değildir. Almanya Rusya’ya ilerlemektedir. Rusya zor durumdadır. Hem erzak hem silah açısından itilaf devletlerinden destek beklemektedir. İtilaf devletlerinin ise iki amacı vardır. Birinci amaç Rusya’ya yardım etmektir. Ama bunun için de İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan geçmek gerekmektedir.

İtilaf devletleri eğer boğazları geçerse İstanbul’a ulaşacak ve burayı ele geçirecektir. Bunu başarırlarsa hem Osmanlı’yı savaş dışı bırakmış olacaklar hem de Rusya’ya kolayca destek gönderebileceklerdir. Zaten uzun zamandır Osmanlı hasta adamdır ve bu şekilde de parçalanmış olacaktır. Osmanlı’ının parçalanması bir anlamda Kafkasya cephesinin de kapanması demektir. Bu şekilde Rusya bu cephedeki gücünü Almanya’ya karşı kullanabilecektir. Ayrıca Osmanlı parçalanırsa Balkanlar’daki devletler de itilaf devletleri safına çekilmiş olabilecektir.

Ancak İngiltere’nin gizli bir planı daha vardır. Rusya’nın uzun zamandır İstanbul ve Boğazlar’da gözü vardır. İstanbul işgal edilirse bir adım önde olacaklardır. Tabi bir de Rusya petrolünü ve buğdayını kolayca boğazları kullanarak taşıyabileceklerdi.

İngiltere ve Fransa savaş gemileri 19 Şubat’ta Çanakkale Boğazı’na geldiler. Denizden müthiş bir bombardıman başladı. Ama beklemedikleri bir direniş ile karşılaştılar. 18 Mart bu çarpışmaların en şiddetli yaşandığı tarih oldu. İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verdiler ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Nusret Mayın Gemisi’nin gece boyunca boğazın girişine bıraktığı mayınlar düşman donanmasının kabusu olmuştur. Bir diğer kabus ise boğazın Rumeli tarafındaki Ertuğrul ve Seddülbahir tabyaları ile Anadolu tarafındaki Orhaniye ve Kumkale tabyaları olmuştur.

İngiliz ve Fransız donanmaları Çanakkale Boğazı’nı denizden geçemeyeceğini anlamıştı. Çıkarma yaparak tabyaları karadan vurmaya ve yok etmeye karar verdiler. Bunun için iki cephe belirlemişlerdi. Biri Fransızlar’ın çıkarma yapacağı Seddülbahir Cephesi, diğeri ise Anzaklar’ın çıkarma yapacağı Arıburnu Cephesi.

Anzaklar. Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinden oluşan bir kolordu. Anzaklar’ın Osmanlı ile ne alıp veremedikleri olabilir ki? Ama onların amacı İngilizlere hizmet etmek.

Ancak Osmanlı, düşman donanmasını başarısız kılmakla güven kazanmıştı. Bir kara harekatı bekliyordu ve hazırlıklıydı. Kurulan 5. Ordu’nun başına Mareşal Liman von Sanders geçmişti. Ama 19. İhtiyat Tümeni’nin başında da Mustafa Kemal vardı. Kara savaşları da acımasızdı. Her iki taraftan da çok kayıplar verildi. Mustafa Kemal bir askeri deha olarak mucizeler gerçekleştirdi. Onun, ben size saldırmayı emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum sözleri belki de herşeyin dönüm noktasıydı.

İtilaf devletlerli belki matematik olarak haklılardı. Sayılara bakıldığında Osmanlı’dan çok üstündüler. Ancak gözardı ettikleri çok daha önemli birşey vardı. O da Türkler’in manevi gücüydü. 18 Mart 1915 unutma ey gençlik…

Birinci Dünya Savaşı 2022

Birinci Dünya Savaşı hakkında bilgiler. 1789 Fransız İhtilali, monarşinin yıkılması, cumhuriyetin kurulması, kilisenin reformalara gitme gereksinimi duyması gibi diğer ülkelerin sosyal ve siyasi yaşamlarına da etkili olmuştu. Özgürlükçü düşünceler gittikçe yayılıyordu. Bir taraftan da milliyetçilik düşünceleri alevlenmiş, dil, kültür ve tarih birliğine dayalı ulus devlet anlayışı yükselmeye başlamıştı.

Bu iki ana faktörün yanında sanayinin temel gereksinimi olan hammadde ve pazar arayışları sömürgeciliği körüklemişti. Birçok devlet sömürge yarışına girmişti. Güçlü devletlerin çıkar kavgaları Afrika ve Uzak Doğu’ya uzanmıştı. Başta İngiltere ve Almanya olmak üzere diğer Avrupa devletleri arasında siyasi ve ekonomik rekabet artıyordu. Ve en önemlisi silahlanma artıyordu.

Bütün bunlar olurken bir gün Avusturya Macaristan İmparatorluğu’unun veliahtı bir Sırp tarafından öldürüldü. Yıl 1914. Kıvılcım çakılmıştı.

Almanya, Avusturya ve İtalya aralarındaki politik, ekonomik ve askeri gelişmeler paralelinde Üçlü İttifak’ı kurdular. Buna karşılık İngiltere, Fransa ve Rusya da aynı gerekçelerle Üçlü İtilaf’ı oluşturdular.

Bu karmaşada Osmanlı zaten savaş yorgunuydu ve sürekli toprak kaybediyordu. Trabsusgarp ve Balkan Savaşları ülkeyi çok yıpratmıştı. Önceleri tarafsız kalmak istese de sonradan bu kayıpları telafi etmek düşüncesi ile ama asıl Almanya’nın zoru ile savaşa Almanya yanında girdi.

Osmanlı bu savaşta Kafkasya, Kanal, Hicaz ve Yemen, Irak, Suriye ve Filistin, Galiçya, Romanya ve Makedonya ve Çanakkale cephelerini açtı. Bu kadar fazla cephe sonun da başlangıcı anlamını taşıyordu. Zaten amaç Osmanlı’nın yok edilmesiydi. Belki sonunda istenen oldu ve Osmanlı dağıldı ama yerine bağımsız Türk Devleti kurulmuş oldu. Bu açıdan savaşın Türkiye açısından önemi farklıdır.

Savaş başladığında Almanya’nın planı Fransa’yı hazırlıksız yakalamak, arkasından Rusya’yı vurmaktı. Bu amaçla Almanya önce Belçika’ya saldırdı. Ama Belçika büyük bir direniş gösterdi. Bir günde ele geçirmeyi planlarken 13 gün geçmişti bile. Bu sırada Fransa hazırlanmıştı. Paris’e 70 kilometre yaklaşan Almanlar Marne Nehri önünde durduruldu. Burada çok kanlı ve uzun savaşlar yaşandı.

Doğu cephesinde ise Avusturya Sırbistan’a saldırıdı. Sonraki hedefleri Belgrad oldu. Ama Belgrad üç ay dayandı. Ardından Sırplar, Belgrad’ı geri aldı. Avusturya güçsüzdü.

Rusya önce Doğu Prusya’ya girdi. Ancak Rusya Almanların geri çekilme tuzağına düştü. Rus Ordusu çembere alınarak dağıtıldı. Rusya vurucu gücünü kaybetti.

Batı cephesinde 1915 yılı boyunca savaşlar sürdü ama iki taraf da bir sonuç alamadı. Doğu cephesinde ise kışın Almanya ve Avusturya, Rusya’ya karşı birlikte saldırdılar. Oldukça da ileri gittiler. Bu sırada Fransa ve İngiltere Rusya’ya yardım etmek amacıyla Çanakkale Savaşları’nı başlattı. 15 mart 1915 Çanakkale boğazında zafer elde ettik.

1916 yılı başında Almanlar bu defa Verdun üzerinden Fransa’ya saldırdı. Verdun Savaşı genel bir taarruz niteliğindeydi. Önceleri Fransızlar dağılma belirtileri göstermişse de sonrasında Almanları durdurmayı başardılar. Bu savaşta her iki taraf toplam 650 binin üzerinde kayıp verdi.

Haziran ayına gelindiğinde Fransızlar ve İngilizler Somme Nehri kıyılarında taarruza geçtiler ve Alman ilerlemesini durdurdular. Almanlar Fransa’da istediklerini elde edememişlerdi.

1915 biterken İtalya ve Bulgaristan da savaşa girdi. 1916 yılında Almanya ve Romanya müttefiklerine karşı savaş açtı. Almanya Bükreş’e girdi.

1917 yılında Fransızlar İngilizlerle anlaşarak Almanları Fransa topraklarından çıkartacak bir plan tasarladılar. Bu arada Almanlar da bölgeyi takviye ettiler. Fransız saldırısı ile ağır kayıplar verildi ama başarısız olundu. Temmuz ayında bu defa İngilizler saldırı başlattılar. Sonuç değişmedi ama verilen kayıp sayısı 250 bindi. Almanlar bu dönemde denizaltı savaşına yöneldi. Bu Amerika’nın dış ticaretini kötü etkiledi. Diğer yandan Almanya Meksika ile anlaşmaya çalışıyordu. Amerika savaşa girerse Meksika Amerika’yı vuracaktı. Bu gelişmeler karşısında 1917 yılında Amerika Almanya’ya savaş ilan etti.

Çanakkale Savaşları istedikleri gibi gelişmeyince Rusya desteksiz kaldı. Arkasından Ekim Devrimi geldi ve Rusya savaştan çekildi. Doğu Cephesi kapanmış, Osmanlı önceki doğu sınırlarına geri dönmüş oldu.

1918 yılında Almanlar doğu cephesinden aktarılan kuvvetlerle Fransa’ya yeniden saldırdı. Ancak Eylül’de Amerikan birliklerinin katılacağı bir harekat planlandı. Tam bir başarı sağlanamasa da Almanya’da artık bu savaş konusunda umutsuzluk yarattı ve Ekim ayında Amerika ile gizli ateşkes görüşmelerine başladılar. Sonrasında da tek tek ittifak devletleri ile itilaf devletleri arasında antlaşmalar yapılmaya başlandı.

Savaş bitmişti. 65 milyon askerin savaşmıştı bu savaşta. 9 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 21 milyondan fazlaydı. Kayıp veya esir sayısı ise yaklaşık 8 milyon. Sonuçta bu savaş hiçbir sorunu çözebilmiş değildir. Aksine İkinci Dünya Savaşı’ının çıkmasına zemin hazırlamıştır.

18 mart Çanakkale boğazı. 1 dünya savaşının sonuçları maddeler halinde,mondros ateşkes antlaşması,birinci dünya savaşı nedir,birinci dünya savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar,birinci dünya savaşı sonuçları maddeler halinde,birinci dünya savaşı sonuçları kısaca,birinci dünya savaşı sonuçları nelerdir, 18 mart birinci dünya savaşı sonuçları ve nedenleri?

18 Mart Çanakkale Savaşı ve Zaferi Kurlu olsun..