2.Dünya Savaşı ve Adolf Hitler 2022

2.Dünya Savaşı ve Adolf Hitler 2022

2.Dünya Savaşı hakkında bilgiler, sebepleri ve sonuçları. Yıl 1939 Almanya dünyayı saran 1929 buhranının izlerinden kurtulmuş, ekonomisi toparlanmış, ülkedeki sol ve komünizm korkusu gittikçe artmış. Bir taraftan da ülke Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Versay Anlaşması’nın haksız gördüğü hükümlerinden kurtulma yollarını arıyor.

Adolf  Hitler çılgın düşünceler peşinde. Hitler ve Naziler 1933 yılında ülke yönetimini ele geçirmişlerdi. Bütün derdi önce orta Avrupa’yı, arkasından bütün Avrupa’yı ele geçirmek.

Birinci Dünya Savaşı üzerinden 20 yıl geçmişti. Bir anlamda dünya için için kaynıyordu. Birleşmiş Milletler 1919 yılında kurulmuştu ancak hiç bir olayda etkili olamıyordu.

İtalya’da Mussolini faşist politikalar uyguluyor, küçük sömürgeleri ile ayakta durmaya çalışıyor ve eski Roma İmparatorluğu gibi kuvvetli bir devlet hayali kuruyordu.

Japonya, Birinci Dünya Savaşı sonunda hem Almanya’nın uzakdoğu sömürgelerini almış hem de Çin’in bir kısmı üzerinde hakimiyet kurmuştu. Ancak bu ona yetecek değildi. Ekonomik çıkarlar için önce Amerika’ya yaklaşsa da savaşın başlaması ile Almanya’nın yanında yer aldı.

Bu şekilde Almanya, İtalya ve Japonya mihver devletleri oluşturdular. Hitler ilk adımını 1 Eylül 1939 yılında Polonya’ya saldırarak attı. 2.Dünya Savaşı başlamış oldu.

Oysa Polonya’nın toprak bütünlüğü Fransa ve İngiltere’nin garantisi altında idi. Saldırının ikinci gününde Almanya’ya savaş ilan ettiler. 15 gün sonra da Rusya kuzeyden Polonya’ya girdi. İki ateş arsında kalan Polonya teslim oldu.

Bu sırada Fransa, Almanya sınırında bir savunma hattı kurar (Maginot Hattı). İngiltere ise, Belçika savaşa girmediğinden Almanlar’la hiç karşılaşmaz.

1940 yılının Haziran ayında Rusya Kızıl Ordusu Baltık ülkelerine girer ve bu ülkelerin Rusya topraklarına katılılımını zorlar. Arkasından Finlandiya’ya girer. Bu durum İngiltere ve Fransa’yı telaşlandırır. İsveç ve Norveç Rusya’dan korktukları için bulaşmak istemezler. Ancak Almanya Norveç’e ve Danimarka’ya saldırır. Her iki ülke de kısa sürede teslim olur. Arkasından Belçika, Lüksemburg ve Hollanda işgal edilir ve Almanlar Fransa içlerine doğru ilerlemeye başlarlar. Belçika ve Holanda teslim olur ve Almanlar Paris’e girerler.

Artık sırada İngiltere vardır. Ağır bombardımanlar yaşanır. Bu şekilde Fransa ele geçirilmiş, İngiltere ise adasında hapsolmuştur. Almanya 1942 yılı Haziran ayında Rusya’ya saldırır. Almanlar Aralık ayında Moskova banliyölerine kadar giderler. Ama soğuk kış şartları beklemedikleri bir şeydir. Arkasından Rusya’nın karşı saldırısı başladı. Rusya 1944 yılında Almanları Kafkaslardan kovdu, Polonya ve Romanya’ya girdi. Bu savaşlar sırasında Rusya’nın kayıpları 20 milyon insandı. Savaşta en çok kayıp veren ülke Rusya oldu.

Amerika bu savaşta başta tarafsız kalmıştı ama kısmen İngiltere’ye arka da çıkmıştı. Ancak Japonya 1941 Aralık ayında Peral Harbour’da Amerikan donanmasını mahvedince kendini savaşın içinde buldu. Japoya bu sırada Filipinler’i ele geçirmiş, Malaya’yı işgal etmiş, Hong Kong’u ve birçok Amerikan ve İngiliz adalarını almıştı. Şimdi Singapur’a ilerliyordu. Sigapur çabuk teslim oldu. Arkasında bölgedeki irili ufaklı birçok ada ve devlet artık Japonya’nın elindeydi. Sonuçta bölgedeki İngilizler Hindistan’a kadar çekilirler.

Savaşın bu şekilde gelişimiyle Fransa, İngiltere, Amerika ve Rusya müttefik devletleri oluşturmuştu. Müttefik devletler savaşın sona ermesi için ilk ve tek hedefin Alman olduğunu biliyorlardı. Bu amaçla 1944 yılında önce Kuzey Afrika ülkelerini kontrol altına aldılar ve arkasından Sicilya’yı ele geçirdiler. Sonrasında İtalya’ya çıktılar. Mussolini teslim oldu. Haziran ayında Roma, Ağustos ayında Floransa alınmıştı. Nisan ayında müttefikler Alp Dağları’na gelmişti bile.  Almanya İtalya topraklarında Mayıs ayında teslim oldu.

Müttefik kuvvetler Avusturya’dan güneye inen Amerikan askerleri ile buluştu. Rusya da kuzeyden iki koldan bir harekete başlamıştı. Bir kol Baltık Denizi doğu kıyılarından diğer kol Tuna Vadisi ve Macaristan üzerinden geliyordu. Almanlar bu ilerlemeyi durduramadılar. 1945 yılı başlında artık Almanya’nın gücü tükenmişti.

Amerika, İngiltere ve Rusya liderleri Kırım’ın Yalta kentinde toplandılar. Toplantının amacı Almanya’nın kayıtsız şartsız teslim alınmasıydı.

Rusya Ocak ayında Budapeşte ve Viyana’ya girdi ve Berlin’i kuşattı. Hitler için artık herşey bitmişti. 30 Nisan’da sığınağında intihar etti. Almanya Mayıs 1945’te teslim oldu.

Uzakdoğu’da ise Japonya’nın direnişini kırmak ancak atom bombasının kullanılması ile mümkün oldu. 1945 yılı Ağustos ayında Amerika Hiroşima’ya ilk atom bombasını bıraktı. Üç gün sonra da Nagasaki’ye atom bombası atıldı. Hiroşima’da 200 bin, Nagasaki de ise 80 bin sivil ölmüştü. Japonya Eylül’de resmen teslim oldu. 2.Dünya Savaşı  artık bitmişti.

Savaşın can kayıpları açısından bilançosu tek kelime ile korkunç. Savaş boyunca 25 milyonu asker 42 milyonu sivil ve 6 milyonu Yahudi olmak üzere toplam 73 milyon insan öldü. O zamanki dünya nüfusuna bakılırsa ölenlerin nüfusa oranı yüzde 4’e yakın. En çok kayıp veren ülkeler ise Rusya 23 milyon, Çin 20 milyon ve Almanya 7 milyon. İnanılmaz kayıplara rağmen sonuçta elde edilen hiçbir şey yok. 2.dünya savaşı nda kaç kişi öldü ? Toplu mezarlar ve kayıt dışı ölümlerle 100 milyon insanın olduğu düşünülmektedir.

2.Dünya Savaşı belgeseli gerçek görüntüler insanın içini acıtıyor. Youtube.com video sitesinde  2.Dünya Savaşı ilgili bir çok film ve belgesel bulabilirsiniz.

Adolf Hitler Kimdir ? 2022

Adolf Hitler Kimdir Hayatı Biyografisi hakkında bilgiler. 20 Nisan 1889’ da Avusturya’ nın Braunau am Inn kasabasında dünyaya gelen Adolf Hitler başarılı, sağduyulu ve itaatkar bir öğrenci idi. Babası Alois, gümrük memuru olduğu için tayinleri sıktı ve Adolf sürekli değişik okullarda okumak zorunda kalıyordu. En son Linz şehrine taşındıklarında babası öldü (3 Ocak 1903) ve okul hayatına bu şehirdeki okulunda devam etti.

Adolf Hitler’in en büyük hayali ressam olmaktı ve bu nedenle Güzel Sanatlar Fakültesi’ ne gitmeyi çok istiyordu. Bu nedenle 2000 civarında kendi çizdiği resimleri vardı. Fakat ciğerlerinden rahatsızlanarak okula bir süre ara verdi. Maddi durumları da okula devam etmesine elverişli olamadı ve yetimler yurdunda kalmaya başladı. İnşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyordu.

Hitler’in siyasi görüşleri yetimler yurdunda kaldığı dönemde şekillenmeye başlamıştı. Okuduğu kitaplardan ve gözlemlerinden yola çıkarak antisemitist(Yahudi düşmanlığı) düşüncesi zihninde yer kaplamaya başladı. Yahudilerin birbirini kolladıklarını gördükçe bu düşüncesi git gide büyüdü.

Adolf Hitler 19 yaşına geldiğinde annesini kaybetti. Ressam olma hayalini her zaman içinde vardı ve sürekli Güzel Sanatlar Akademisi’ne başvurularda bulunuyor her red kararından sonra daha da hırslanıyordu. Yıllarca çabaladıktan sonra ressamlık hayalinden vazgeçmiş ve Almanya’ nın Münih kentine yerleşme kararı almıştır.

1924’ te 1.Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Bavyera ordusuna gönüllü asker olarak başvurmuş ve bu başvuru kabul görmüştür. Haberci olarak görevlendirilen Hitler, üstlendiği görevi başarıyla devam ettirmiş ve zor koşullardan hiç bir zaman şikayetçi olmamıştır. O kadar başarılı bir asker olmuştur ki once 2.Sınıf Demir Haç(1914), sonra 1.Sınıf Haç(1918) madalyası Hitler’e layık görülmüştür.

1.Dünya Savaşı’nda Almanya mağlup edildikten hemen sonra Hitler, Alman İşçi Partisi’ne katılmış ve çok geçmeden partinin lideri olmuştur. Liderlik dönemindeki ilk icraati 29 Temmuz 1923’te partisinin adını Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi yapmak olmuştur. Bu partinin yandaşlarına da Nazi ismi verilmiştir.

1923 yılında hükümeti devşirmeye çalışmıştır(Birahane Darbesi). Hitler’in bu girişimi hükümet tarafından bastırılmış ve Hitler’e 5 yıl hapis cezası verilmiştir. Cezalı olduğu bu sure zarfında kendisiyle başbaşa kalan Hitler, Kavgam(Meine Kamp) adlı kitabını yazdı. Bu kitap partiye yön veren kaynak bir kitap oldu. Bu kitabında Alman vatandaşı olmayan ancak Alman kanı taşıyan herkesin Alman olması gerektiğini savunuyordu.

1930 seçimlerinde Hitler’in partisi Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi oy alarak parlamentoya girdi. 1932 seçimlerinde ise 7 oy aldı ve tam bir yıl sonra ise dönemin Cumhurbaşkanı Paul Von Hindenburg tarafından başbakan olarak atandı. Ancak bir çok anlaşmazlıklar yaşandı ve Hitler tekrar genel seçime gitmek istedi.

1933’te Reichstag’ta çıkan bir yangını bahane ederek Hindenburg’a bir kararname imzalattı ve artık kişi hak ve özgürlükleri sınırlandırılmış oldu. Bu kararname sadece kendisinin seçim çalışması yapabileceği diğer hiç bir partinin seçim çalışması yapamayacağını içeriyordu.  Artık Hitler Almanya’nın en büyük lideri olmuştu ve Alman halkını Nazi bayrağı altında birleştirdi.

Hitler Avusturya, Çekoslavakya ve Polonya’yı işgal etti ve bu işgaller Batı Avrupa ile Rusya’yı ayağa kaldırdı. Başlangıcı 1 Eylül 1939 olarak Kabul edilen 2.Dünya Savaşı tam 6 yıl sürdü. Kızıl Ordu Alman askerlerini Sovyet topraklarından temizlemiş, Batı güçleri Almanya’ya saldırmıştı. Fakat Hitler yenilgiyi asla Kabul etmiyor soykırımlarına devam etmek, savaşmak istiyordu. Ancak 30 Nisan 1945’ te artık tüm umutları tükenmiş ve yenilgiyi kabul etmek zorunda kalmıştı. Eşi Eva Broun ile birlikte siyanür hapı içip, önce karısını sonra kendisini vurarak intihar etti.

Hitler’in  diktatörlük dönemine baktığımızda büyük bir vahşetle karşı karşıya kalıyoruz. Yahudiler için bir toplama kampı yapılmış ve tüm Avrupa’da 6 milyon civarında Yahudi katledilmiştir. Hatta Alman ırkını geliştirmek için binlerce zihinsel engellinin hayatına da son verildi. 2.Dünya Savaşı insanlığın yüz karası olmuştur.