Yetiştirme Kursları 2022

2022 Yetiştirme Kursları

2022 Yetiştirme Kursları ilkokul ortaokul ve liselerde kurslar nasıl açılacak? başvurular nasıl yapılacak? kurs başvuru taihleri ne zaman?okulllarda yapılacak iş ve işlemler yazımızda.

07-11 Eylül 2022 Kurs merkezlerinin başvurularının alınması
14-18 Eylül 2022 Kurs merkezi başvurularının onaylanması
14-25 Eylül 2022 Öğretmen başvurularının alınması
21 Eylül – 2 Ekim 2022 Öğrenci başvurularının alınması
28 Eylül-2 Ekim 2022 Öğretmen görevlendirmelerinin yapılması
1-3 Ekim 2022Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulmasıSon kurs onay işlemleri
3 Ekim 2022 I. Dönem Kurslarının başlaması
24 Ocak 2022 I. Dönem Kurs Sonu
8 Şubat 2022 II. Dönem Kurslarının Başlangıcı
17 Haziran 2022 II. Dönem Kurslarının ve Yıllık Kursların tamamlanması
20 Haziran – 11 Eylül 2022 III. Dönem Yaz Kursları

2022 Yetiştirme Kursları

Çok fazla mevzuata girmeden kurs işini anlatalım. Kurs başvurusunu internet ortamı üzerinden

bu adresten yapabilirsiniz.

Her bir kurs açılabilmesi için, kursa devam edecek sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az olamaz. Sınıf mevcudunun 20 olması esastır.

DYK’lara kursun süresinin 1/10’unu geçtikten sonra öğrenci kaydı yapılmaz.

Ortaokul-lise okul kursları kaç saate kadar Açılabilir?

Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 dersten haftalık toplam 12 saate kadar;

8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 dersten 18 saate kadar

ortaöğretim kurumlarının 12. sınıftaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 dersten 24 saate kadar haftalık kurs alabilirler.

Kurslarda her bir öğrenci/kursiyer için, hafta içi günde en fazla 2 dersten 4 saate kadar, hafta sonları ise bir günde en fazla 5 dersten 8 saate kadar kurs verilebilir.