A Tipi Kişilik 2022

O Bir Telaşe Memuresi: A Tipi Kişilik 2022

O Bir Telaşe Memuresi: A Tipi Kişilik. A Tipi Kişilik Nedir? Kişilik tipleri içinde en çok bilinenlerden birisi olan A tipi kişilik, çevresinde telaşe memuresi olarak tanınır. Genellikle zor görevlerin üstesinden gelebilen, başarılı bireylerdir. Ancak zaman zaman hırslı yapısı ve mükemmeliyetçiliği nedeniyle zor anlar yaşarlar.

Peki A Tipi kişilikler nasıl davranırlar? A tipi insanların özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

Zamanı İyi Değerlendirmek İçin Yaşarlar     Bu tip kişilikler, oldukça aceleci davranırlar ve adeta zamanla yarışırlar. Bu sebeple de rekabetçi özellikleri vardır ve rekabetçilikleri zaman zaman saldırgan davranışlar sergilemelerine yol açar. Saldırgan tavırları, genellikle engellenmeler karşısında olabileceği gibi istediklerinin yapılmaması sonucunda da ortaya çıkabilir. Bu yönü ile A tipleri biraz zorlayıcı insanlardır. Hele de işlerinizi aksatmayı, ötelemeyi seven biraz rahat bir yanınız varsa A tipi kişilerin dikkatini çektiğinizde balınız dertte demektir!

Başarılı Olmak Onlar İçin Her Şey Demektir      A tipi bireylerin hayatında başarı önemli bir rol oynar. Başarı için yapamayacakları şey yoktur. Ama bunun yanında çevrelerini kontrol etme isteği içindedirler. Grup çalışmaları ya da projelerde çoğunlukla baskın olur, grubu yönlendirir, hatta çoğu kez tüm sorumluluğu üstlenirler. Ayrıca A tipi kişilikler, zor bir görevin üstesinden gelmek konusunda çok hırslıdırlar. Görevlerde yorgunluk ya da stresi reddederek, işi her ne pahasına olursa olsun bitirmeye çalışırlar.

A Tipi Kişilikler Kuralcıdır 2022

Kurallara uyma konusunda A tipi kişilik özelliği gösteren insanlar oldukça hassastır. Aynı duyarlılığı çevrelerinden de beklerler. Gerçekten toplum düzenini ve insani ilişkileri sağlamaya yönelik kurallara itibar edilmediği zaman öfkelenirler. Yere bir küçük kağıt parçasını dahi atmakta çekinir, hatta çöp kutusu olmadığı durumlarda çöpü saatlerce bile yanlarında taşıyabilirler. Buluşma yerine geç kalmamak adına çok daha erken gelir, buluşmaya geç kalınması gibi durumlara tahammül edemezler.

İyi Tarafları ve Zaaflarını dengelemelidirler 2022

A tipi kişilikler, istedikleri taktirde hırsları ile iyi yerlere gelebilecek bireylerdir. Ancak A tipi kişiliğe sahip olmanın zorlukları da vardır. Engellemelere katlanamayan, kuralların yok sayılmasına, haksızlıklara, tembelliğe tahammül edemeyen, sabırsız tarafları sebebiyle insanlar arası ilişkilerde çatışma yaşamaya çok yatkındırlar. Çünkü bu durumlarda sağlıklı tepki yerine direk saldırganlık eğilimi gösterirler.  İnsan ilişkilerinde çatışma çözme becerileri konusunda eğitim almalı, uzman desteği ile bu zaaflarını kontrol altında tutmayı öğrenmelidirler.