Ablasyo Plasenta Dekolman Plasenta Nedir?

Ablasyo Plasenta Dekolman Plasenta Nedir?

Ablasyo Plasenta Dekolman Plasenta antenatal kanamaların en sık sebebidir. Plasentayı ilgilendiren bir obstetrik acil olan ablasyo plasenta oldukça ağrılı bir durumdur.

Ablasyo plasenta plasentanın altında kan birikimiyle karakterize bir durumdur. Plasenta yalnızca gebelik durumunda oluşan bir yapıdır. Rahim içinde gebeliğin ortaya çıkmasından sonra oluşur ve bebeğin kılıfı olarak bilinir. Anne karnında bebek plasentanın içerisinde amniyon sıvısı olarak bilinen sıvı içerisinde yüzmektedir.

   Ablasyo plasenta normal bir durum değildir. Akut(ani) veya kronik(sürekli) olarak ortaya çıkmaktadır. Akut ve kronik kan birikimi söz konusu olduğunda biriken kanın kaynağı birbirinden farklı özellik gösterir. Akut ablasyo plasentada kan arterial (atar damar) kaynaklı iken ,kronik ablasyo plasentada venöz (toplar damar) kaynaklıdır.

Ciddi karın ağrısı oluşmaktadır. Annede kanamaya bağlı bir savunma mekanizması gelişir, böbreklere giden kan akımı azalır ve idrar çıkışı azalır. Bu nedenle annenin idrar miktarı takip edilmelidir. Biriken kanın anne kanındaki pıhtılaşma faktörlerini kendisine çekmesi sonucunda pıhtılaşmayı sağlayan yapıların azalması sonucunda DIC denilen damar içi pıhtılaşma hastalığı gözlenebilir. Kanamanın miktarına bağlı masif kanama gözlenip annede çoklu organ yetmezlikleri olabilmektedir.  Ayrıca bebeğin kanlanması bozulacağı için bebek anne kanından yeterli oksijen ve besin maddelerini alamaz.  Kronik  durumlarda bebeklerde büyüme geriliği oluşabilmektedir.

Tedavisinde acil bir müdahale gerekip anne ve bebeğin stabilizasyonu sağlanmalıdır. Anne ve bebeğin güvenliği sağlandıktan sonra gebelik haftasına göre doğum planlanabilmektedir.

   Ablasyo plasenta vajinal doğumu önleyici bir durum değildir. Eğer uygun fetal(bebeği ilgilendiren) durumlar uygunsa ve anneyi yada bebeği tehlikeye atacak bir durum yoksa vajinal doğum planlanabilmektedir.

Ani kanamalara bağlı bebeğin yeterli oksijeni alamaması sonucu anne karnında ölmesi durumunda sezaryen yaptırma şartları yoksa vajinal doğum yaptırılır. Ayrıca pıhtılaşma bozukluğu ve kanamaya bağlı hipovolemi (kan miktarının azalması) oluşmuşsa anne yakından takip edilmelidir.

Ablasyo plasenta normal bir durum değildir. Erken doğuma sebebp olabilen anne ve bebek için hayati risk taşıyan bir durumdur. Oluşma nedeni ve şekli çok önemli olmaktadır. Her hastanın kendi şartlarına göre değerlendirilip duruma uygun takip edilmesi gerekmektedir.