Akşemseddin Akşemsettin Kimdir ? 2022

Akşemseddin Akşemsettin Kimdir ? 29 mayıs İstanbul fethi olduğundan bende bu fetihte ki önemli bir ismi  olan Akşemseddin Akşemsettin(Şeyh Mehmet Şemseddin) Hazretlerinden bilgi vermek istedim. Ahlakı ve ilmiyle Osmanlı ruhunu yansıtan müderris. Öğrencilerinden Fatih Sultan Mehmet bir çağı kapatıp bir çağı açmıştır.

29 Mayıs 1453 istanbul konstantiniyye romanos kapısı, İstanbul düşmüştü zafer sancakları dalgalanmaktaydı. Atının üzerindeki büyük padişah FSM Peygamber efendimizin müjdelediği fethin kahramanı olarak kendini değil de hocasını gösteriyordu.

Akşemsettin 1389 yılında Şam şehrinde doğmuştur.  Güçlü ve uzun babası Şemseddini kollarına alıp sarmıştır. Çocukluğunda çölün kumlu tozları hasta ediyordu. Babası tüm mallarını satıp anadoluya göç etmeye karar verdi. Uzun bir yolculuk sonunda Osmanlı toprakları olan Amasya şehrine vardılar. İlk eğitimini babasından aldı. Elma bahçelerinde babasından cebir matematik dersleri aldı.

Babası Şemsenddinin kapasitesinin büyük olduğunu anlamış ve Ankaraya ünü tüm anadoluya yayılmış olan Hacı Bayramı Veli nin yanına göndermiştir. Hacı Bayram-1 Velinin ilk verdiği iş toprağı kazıp toprağa tohumlar ekmek oldu. Dergaha medreseye bir öğlen vakti Padişah II Murat Han gelir ve Şemseddini çocukları için hoca olarak ister. Lakin Şemseddinin gönlü yoktu onun gönlü tıbbın büyüsüne kapılmış ve bitkilerden ilaç yapmaktı. Kitabu’t Tıb kitabında bunama gibi farklı hastalıklar hakkında reçeteler verdi. Fakat Tekrar Saraya çağrıldı. 2 Murad’ın oğlu Şehzade Mehmet oturuyordu. Şehzade Mehmedin hocası olmuştu. Fatih Sultan Mehmet Han devamlı hocasına Bizans kalelerini gösterip Peygamber efendimizin sözlerini hatırlatırdı. Beklenen kuşatma başlamış ve Akşemseddin Hazretleri orduyu motive için surların önüne diktiği yeşil fidanların anlamı mezarı kayıp olan Eyüp sultan(Ebu Eyyub El Ensari) hazretlerinin kabriydi.

Akşemseddin Akşemsettin Kimdir ? 2022

Bu kabir bulunduğu için tüm ordunun morali düzelmişti. İstanbulun kaç yılında feth edildi? 29 mayıs 1453 yılında fetih edildi. Fatih sultan Mehmet gemileri boğazdan yağlı tahtalarda gece haliçe indirmiştir. Güçlü osmanlı askerleri surları yarıp içeriye girip, Osmanlı bayrağını Ulubatlı Hasan surların tepesine dikmiş ve şehit olmuştur. Fatih Sultan Mehmet, Akşemsettin ve Osmanlı askeleri zoru başarmış ve 29 mayıs 1453 yılında İstanbulu fethetmiştir. Ayasofya Camiinde ki İlk cuma Hutbesini Akşemsettin Hazretleri okumuştu.

Sonralarda İstanbulda bir çok medrese ve dergahta dersler verdi. Özlediği Bursa Göynüke döndü ve burada mütevazi hayatına devam etti. 70 yaşında vebadan dolayı vefat etti. Fatih Sultan Mehemet tarafından türbesi yapılsı ve vasiyeti üzere türbesinin yanına bir fidan dikmiştir.

Eserleri Nelerdir?  2022

Maddetü’l-Hayat,Risaletü’n-Nûriye,Hall-i Müşkilât,Makamât-ı Evliyâ,Kitabü’t Tıb .