Atilla Han Kimdir?

Atilla Han Kimdir ?

Atilla Han Kimdir ? Ayak bastığım her yer benim diyecek kadar kendine güvenen büyük lider Atilla diğer isimleri atlı han ve Attila’dır. En büyük ve en iyi savaşçılardan sayılan büyük komutan. 395 yılında Orta asyanın yeşil ve atların gezindiği steplerde gün batmaz üzereyken ve  Volga nehrine yakın büyük bir çadırda doğan Atilla Avrupa ve orta asyanın tarihini yazacaktı. Babası Boncuk han(Muncuk han) hun soylusuy du ve Attila da babası gibi soylu olmuştu.

Gündüzleri bozkırda ve nehir kenarında odun, taş ve benzeri eşyaları taşıyıp güç kazanıyordu. Akşamları çadırda babası Boncuk han tarafından latince dersleri alıyordu. Babası vefat edince kardeşi Bleda ile yolları ayrıldı. Amcası Attila kol kanat gerdi ve kavimler göçüne katıldı amcası Rua ile. Batı Romayla Hunlular iş birliğindeydi. Bu nedenle Batı Romaya gitti ve lejyonerlerle eğitim aldı. Sık sık kolezyumda dövüşen Gladyatörleri izlemeye gidiyordu.

Bu esnada ileride kendine rakip olacak olan Gladius  Aetus ile tanışır. 434 yılında Hun imparatoru ve Amcası ölünce imparatorluğu kardeşi Bleda ile  idare etmeye başladılar. İlşk eşi Nakara ile evlenir. Eşi  Nakara doğum esnasında ölür fakat erkek bebek sağlıklı doğar. Attila ilk iş olarak Burgutlar devletine 64 000 askerle saldırır ve krallarını öldürür.  Atilla hanın Roma imparatorluğuna saldırı fikrini kardeşi Bleda karşı çıkar, kısa süre sonra Bleda çadırında sırtına hançerle ölü bulunur.

Bu cinayeti kimin işlediği sonsuza dek sır kaldı. batı  Roma impartorluğunu velihatı 3 uncu Valentinus kız kardeşi Augusto Honoria Çılgın deli lakaplı Atilla nişan yüzüğünü göndermişti. Avrupa Büyük Hun Devleti Kralı Atilla Bu yüzüğü Batı Romaya karşı kullanmak için sakladı. III Valentinus kısa süre sonra tahta geçer. Atilla Nişan yüzüğünü Kral Valentinus gönderir.  Nişanlısı Honoria ve nişan armağaını olarak Batı Roma imparatorluğunun yarısını istemektedir. Bu teklif red edildi ve savaş sinyallari verildi.

Hun imparatoru Roma imparatorluğuna saldırmak için karpat,iskandinav,kırım en iyi savaşçılarını topladı.Roma Komutanı Aetus  Atillanın ordusunu nasıl durduracağını biliyordu planlar yaptı ve bu orduyu yorması gerekmekteydi. Aetus Atilla ve ordusunu önce Strasbourg(Strazburg) şehrine çekti göster kaç taktiğiyle Köln şehrine kadar çekti ve en son paris şehrinede doğru kaçtı. Ovada 2 ordu çarpışmaya başladı. Baltalar oklar,dikenli topuzlar, mızraklarla savaş şiddetli bir şekilde geçiyordu. Savaş bitti Aetus geri çekildi. Ovada 400 000 bin ceset vardı.

Atilla Han Aetusu takip etmek yerine İtalyaya saldırmayı düşündü. Araya giren Papa Büyük Leon Roma ve hun devletlerini barış sağladı. Atilla Budine geri döndü. 2 yıl sonra Germen soylusu birinin kızı ile evlendi. Düğün sonrası gerdek gecesinde burnundan kan gelmiş şekilde ölü bulundu(t.453). Baş vezir Atilla han için 3 kattan altın bakır demirden tabut yaptırdı. Hun Halkının Hun kralını ölümsüz olduğuna inandığı için uzun süre öldüğünü bilmedi. Baş vezir az sayıda kişiyle Şuan Romanya sınırlarında bulunan Tisa(Tisza) nehrinde bir adacığa gömdü. Fakat kısa süre sonra adacığı nehir yuttu ve Atilla hanın mezarı günümüze kadar bulunamadı.