Atmosferin Katmanları Atmosferin Özellikleri 2022

Atmosferin Katmanları ve Atmosferin Keşfi 2022

Atmosferin Katmanları Atmosferin Keşfi. Atmosfer önceden kabul edildiği gibi tek katmandan değil, bir çok katmandan oluşan bir yapıya sahiptir. Teisserenc de Bort’a göre atmosfer iki katmandan oluşuyordu. Alt katmanı  troposfer olarak adlandırdı. Kutuplardan 6 ekvatordan 17 km uzaklıkta olan bu katmanın içinde hava olayları meydana geliyordu. De Bort tarafından belirlenen üst katman hiç bir hava olayının gerçekleşmediği bir katman olarak ilan edildi ve stratosfer olarak adlandırıldı. Stratosferin 25 ve 35 kilometreler arası ciddi anlamda fazla ozondan oluşmakta olup bu kısım ozon tabakası olarak adlandırılmaktadır.

De Bort tarafından belirtilen iki atmosfer katmanına bir üçüncüsü olan İyonosfer eklenmiştir. İyonosferin varlığı 1924 yılında İngiliz fizikçi Edward Appleton tarafından deneysel olarak kanıtlanmıştır. Atmosferin 80kilometrenin üzerindeki bir kısmı olan bu bölgeye radyo sinyalleri gönderilir. 300 kilometreye ulaşan bu katmanda atmosferin hava sıcaklığı 1000 dereceye kadar ulaşabildiği için o termosfer olarak adlandırılmıştır. Atmosfer ve sonsuz uzay birbirine karışır ve sıcaklık yeniden mutlak 0 derecesine düşer. Atmosferin bileşenleri %77’si Azot %20,7’si Oksijen %1,3’ü ise su buharı geri kalanı ise asal gaz, karbondioksit ve ozondur. Yerçekimi kuvvetinden dolayı hava hacminin yaklaşık %75’i yoğun halde alt katman olan troposferde bulunur. İklim olaylarının çoğuda burada gerçekleşir. Sera olayı da burada oluşmaktadır. En önemli sera gazları su buharı, karbondiksit ve metandır. Bir seranın cam yüzeyi gibi hareket ederler. Güneş ışığınının yeryüzüne ulaşmasına izin verir oluşan termal radyasyonun yanlızca bir kısmının yeniden uzaya gitmesini sağlar böylece ısıyı dünyada tutarlar. Bu sayede dünyada ısı değerleri yaşam için uygun hale getirilir. Sanayinin başlangıcıyla bu sera etkisi bozulmaktadır.

Buradan yola çıkan Montgolfier kardeşler 1783 yılında ilk uçan sıcak hava balonunu uçurdu. Fakat istenilen yüksekliğe ulaşılabilmesi 100 yılı aşkın bir süre sonra gerçekleştirildi. 1901 yılında Alman araştırmacılar 10225 metreye ulaşmayı başardılar. Fakat oksijen yetersizliğinden daha fazla ilerleyemeden inişi gerçekleştirdiler. 1931 yılında Auguste Piccard ve Poll Kiffer ile 12 km yüksekliğe kadar çıkıldı. Piccard diğer denemesinde oksijen yetersizliğine karşı bir küresel gondol geliştirdi. Bu gondol sayesinde hem sıcaklıktan etkilenmeyecek hem de oksijensiz kalmayı engellemiş olacaktı. Aynı yılda yani 1931’de 15785 metre yüksekliğe ulaşarak bir rekora imza attılar. Böylece stratosfere çıkan ilk insan olmuşlardır. 1932 yılında Piccard 16200 metre yüksekliğe ulaşarak kendi rekorunu geliştirmiştir. Piccard’ın asıl amacı rekor kırmak değildi.

Daha çok kozmik ışımayı ve bu yüksekliklerdeki kutup bölgelerinde oluşan ışımaya sebep olan elektriği araştırmak istiyordu. Piccard 1946’dan itibaren derin denizlere dalına bilmesini sağlayan dalgıç kabini yapmak için çalıştı. 1960 yılında Piccard’ın oğlu Jacques Piccard ve Amerikalı Donald Walsh Trieste adlı batiskapla Pasifikteki Mariana çukuruna daldılar. Dünyanın en derin noktası olan 10916 metrelik derinliğe ulaştılar. 1999 yılında ise aynı aileden olan Bertrand Piccard,Brain Jones ile beraber hava balonuyla dünyanın etrafını durmaksızın dolaşma fikri ile İsviçreden yola çıktı. 20 günden kısa bir süre sonra 45.000 km yapıp Mısır çölüne iniş yaptılar. Hava balonları halen günümüzde de kullanılmaktadır.

Atmosferin Katmanları ve Atmosferin Keşfi 2022

Bu balonlar seyahat ve turizm amacıylada insanlık için yararlı olmaya devam etmektedir. Metorolojik bilgiler için hava balonları halen kullanılmaktadır. Uydulardan daha az bir maliyet gerektirmesi bu icadın kullanılmasındaki yegane sebeptir. Coğrafya dersi bilgileri. De bort atmosphere.

Atmosferin katmanları ve özellikleri,atmosferin özellikleri,atmosferin katmanları ve görevleri,coğrafya atmosferin katmanları,atmosferin katmanları video,atmosferin katmanları ve özellikleri fizik,atmosferin katmanları nelerdir vikipedi,stratosfer.