Boş Daireye Aidat Asansör Yakıt Gideri Ödemek Gerekiyor Mu? 2022

Boş Daireye Aidat Asansör Yakıt Gideri Ödemek Gerekiyor Mu? 2022

Boş Daireye Aidat Asansör Yakıt Gideri Ödemek Gerekiyor? Kısacası EVET.

Boş Daire için Ortak Giderler veya Aidat Ödenir mi 2022 ?

Sahibi olduğunuz daire boş durumda ise, daireniz için aidat, asansör veya ortak gider ödenir mi?

Geçen yıl topraktan aldığım dairem kat ittifakı olarak kiraya verdim. Kiracı 1 yıl sonra çıktı. Yönetici hemen geldi ve kasım ayı aidat ve merdiven otomatiği için para istedi.  40 TL aidat 10 TL ise merdiven aydınlatması ödedim. Verdim ama bir araştırma yaptım internetten. Boş daire olsa da müteahhitler dahi ödeme yaptığını öğrendim.

Evet, Kat mülkiyeti kanunlarında açıkça ödenmesi gerektiği yazıyor.

APARTMAN Site ORTAK GİDERLERİ Yakıt Asansör 2022

Apartman / Site de görevli kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi gibi giderler için tüm kat sahiplerinden toplanan apartman aidatının bedeli, kat malikleri genel kurul toplantısında belirlenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda;

“Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmak ile yükümlüdür.” şeklinde belirtiliyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan aidat hükümlerine göre, boş daireler için de aidat ödenmesi gerekiyor.

Kullanmadığı, boş olan dairenin aidat ödemesini yapmak zorunda olmayan daire sahibine icra takibi yapılma hakkı yöneticilere verilmiştir.

1965 te alınan kanun Kat mülkiyeti kanunu  indir incele. kat mülkiyeti kanunu pdf word.

KANUN NO: 634
KAT MÜLKĠYETĠ KANUNU
Kabul Tarihi: 23 Haziran 1965
Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 2 Temmuz 1965 – Sayı: 12038
5.t. Düstur, c.4 – s.2932

Bu durumu açıklayan hükümler şu şekilde;

“Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.”

Müteahhitler Boş Dairelerine Aidat Veriyor Mu ? 2022

Müteahhittin sahip olduğu boş daire kullanımı olmasa bile giderlere diğer kat malikleri gibi ortak edilmesi gerekmektedir.

Kat mülkiyeti kanununa göre; ana gayrimenkulün sigorta ve primlerine ilişkin ortak kullanım yerlerinin güçlendirme, koruma ve bakım onarım, yönetici aylığı gibi mevcut oluşacak giderler ve ortak tesis alanların işletilmesi için toplanan avansa kendi arsa payı oranı kadar kat maliklerinin katılım sağlaması gerekmektedir.

Aidat Asansör Ara Elektrik ve Ortak Yakıt Giderleri Hangi Durumda Ödenmez? 2022

Kat malikleri kurulu tarafından seçilen apartman yöneticisi, yöneticilik görevini yerine getireceği için her hangi bir aidat ödeme talep edilemez.

Lakin Kat malikleri kurulu seçmiş olduğu yöneticinin ücreti veya yönetim giderlerine katılması konusu ile ilgili sözlü veya yazılı karar verilmemesi halinde mevcut yönetici kendisine düşen payı yönetim giderlerinin sadece yarısını öder.

Aidatlar Hangi Durumda Ödenmez ? 2022

Aidatlar site apartman  yönetim tarafından üstlenilen hizmetlerin yerine getirilmediği takdirde ödenmez(Asansör çalışmıyorsa, kapı otomatiği ışığı bozuksa yaptırılmıyorsa v.b.).  Hizmet alamadıkları konuları teker teker tespit eden/ ettiren malikler konuyu yönetime bildirmelerine rağmen aidat alınmaya devam ediyorsa. Cimer ve tüketici hakem heyetine de başvurabilirler.

Google aramalarında en çok aranan kelimeler;

Boş daireden aidat alınır mi ? Apartman aidatı itiraz formu, Apartman aidatları kanunu ,  Apartman aidatı kaç ay ödenmezse icra takibi yapılır?  Apartman aidat yonetmeligi Apartman aidatları nasıl ödenir Fazla alınan aidat Aidat ödeme zorunluluğu EVET .