Çatışma ve Çatışmayı Önleme 2022

Çatışma ve Çatışmayı Önleme 2022

Çatışma ve Çatışmayı Önleme. Kavram olarak içinde olumsuzluk barındırsa da çatışma yönetimi bugün kişisel ya da kurumsal bir gelişim aracı olarak kabul ediliyor. Çatışmanın ne olduğunu anlamanın, nedenlerini ve süreçlerini ortaya koymanın yararı, hem yöneticiler açısından hem de çalışanlar açısından çok önemlidir. Bu şekilde yöneticiler, şirket bazında ve şirketteki üniteler ve çalışanlar arasında etkin bir yönetim imkanı bulmaktadır. Şirket bu sayede hedeflerine daha kolay ulaşırken, çalışanlar da kişisel gelişimleri için fırsat yakalamaktadır.

Çatışmanın olmaması mümkün değildir. Çatışmanın özünde, insanların bir başka kişiyi, grubu, düşünceyi ya da olayları kabul etmemesi, bunlardan hoşlanmaması ve bunlarla çekişmesi yatar. Çatışma, aynı ortamda bulunan insanların, anlaşmazlığa düşmesi veya anlaşmazlık olduğu hissine kapılması ya da ortaya çıkan sorun her neyse, bunları çözümlemede yetersiz kalmasıdır.

Bir kısım insanın yapısında, genlerinden geldiği düşünülen, iç güdüsel saldırgan davranışlar vardır. Bu davranış şeklinin ortaya konması çatışmanın başlangıç noktadır. Bu insanlar, birlikte çalışmaktan doğan sorunlarında saldırgan davranmakla, çatışmayı da tetiklemiş olurlar.

Birbirlerinden farklı yapıda olan ve birbirlerinden farklı hedeflere yönelen insanlar arasında gerginlik yaşanması çok normaldir. Bu gerginlik sonucunda, bilerek ve isteyerek birbirlerinin hedeflerine ulaşmalarını engellemeye çalışırlar.

Peki çatışmanın önüne geçmek için neler yapılabilir ? Çatışma ve Çatışmayı Önleme Yolları ; 2022

    • Bir yöntem çatışmayı görmezlikten gelmektir. Özellikle yöneticilerin taraf olmaması ve müdahale etmemesi gerekir. Görmezden gelme yöntemi, eğer tarafların çatışmayı kendi aralarında çözeceklerine inanılıyorsa doğru bir yöntemdir.
    • Bir başka yöntem sorun çözme yaklaşımıdır. Burada yönetici olaya müdahale eder ve sorunun tartışılmasını sağlar. Genelde iletişim sorunları yüzünden çatışılan durumlarda doğru bir yöntemdir.
    • Bir yöntem de sorunu yumuşatma yöntemidir. Burada yönetici araya girer ve çatışan taraflar arasındaki çıkar noktalarınının önemini ve farklılıkların ise önemsizliğini ortaya koyar. Bu şekilde tarafların dayanışmasını sağlamaya çalışır.
    • Çatışmanın önüne geçmek için güç kullanma da bir yöntem olabilir. Burada da yönetici kendi kararını uygular. Bu karar taraflar arasında anlaşma sağlamasa da iki taraf da kabul edeceğinden sonuçta çatışma önlenmiş olur. Ancak bu yöntemin çalışanların motivasyonu açısından doğru bir yöntem olduğu söylenemez.
    • Taviz verme de bir çatışma önleme yoludur. Genelde en çok kullanılan yöntem budur. Burada önemli olan farklılıkların paylaşılmasıdır. Yani çatışmanın tarafları kendi düşüncelerinden bir miktar fedakarlık yapacak ve orta bir noktada buluşacaklardır.

Çatışmak her ne kadar farklı görüşlerin ortaya konmasına izin verdiği, çatışma sonucunda eski amaçların yerine daha iyi ve geniş amaçlar konduğu, kurumsallaşmayı arttırdığı, enerji ve motivasyonu yarattığı, yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına vesile olduğu için kabul görse de, zihinsel bir rahatsızlık yaratması, saldırgan davranışlara yol açması, kişisel amaçların ön planda tutulması, çalışanlarda moralsizlik yaratması, güven duygusunun kaybedilmesi ve zamanın, paranın ve enerjinin boşa gitmesi gibi olumsuz sonuçlara da neden olmaktadır.