Cengiz Han Kimdir?

Cengiz Han Kimdir?

Cengiz Han Kimdir? Büyük İskender, Sezar ve Hitler’in fethettiklerinden daha fazla toprağı fethetmiş savaş dehası bir komutan. Sıfırdan başlayarak doğunun en büyük imparatorluğunu kurmuş bir savaşçı: Cengiz Han. Yıllardan 1162 yılı. Hava pusluydu, Moğolistan’ın Onon nehrindeki bitişindeki çadırın içince küçük ve beyaz bir bebek avucunu açtı. Timuçin ismindeki bu bebeğin avucunun içince bir kan pıhtısı vardı.

Dokuz yaşındayken bütün silahlarını kuşanmış şekilde komşu kabileyi ziyaret ederek meydanda onu bekleyen dokuz kızın arasında Börte’yi seçti. İki genç evliliklerinden sonra günlerce beraber at sürüp dağ bayır aştı. Moğol kabile lideri olan babası Yesuke ile bir ziyafetten dönerken babası aniden atından devrilerek yere düştü. Zehirlenmişti. Hayatını kaybeden babasını gömmekse yetim Timuçin’e kaldı. Timuçin yurduna geri döndüğünde kabilesini alevler içinde buldu. Babasının ölümü duyulmuş halk ayaklanarak tüm mallarını yağmalayıp kaçmıştı. Kabileden geriye kalanlarsa annesi ve Börte idi. Vahşi hayatta sadece güçlüler hayatta kalırdı. Annesi açlıktan ölmüş, tipinin her yeri örttüğü bir ormanda, Börte ile birlikte açlıktan bayılmıştı. Ünlü bir savaşçı olan Camoka, bu isimsiz yabancıyı atının terkisine atıp hayatını kurtardı. Timuçin, kısa zamanda savaşçılığıyla ün saldı.

Ona en büyük desteği ise tamamı beyaz atlardan oluşan 40.000 kişilik ordusuyla Türk Kavmi Keraitler verdi. Ancak bu desteğe karşı çıkan bir isim vardı: Camoka. Camoka ile Timuçin’in bir dama oyununa benzeyen mücadelesi aylarca sürdü. Ancak en sonunda teslim olan Camoka soylu geleneklerine göre boğdurularak öldürüldüğünde Moğolistan ovalarında bir tek Cengiz Han’ın tuğu yükseliyordu. 1206’da kurulan Cengiz İmparatorluğu yüz binlerce kişilik ordusuyla Çin Seddi’nin etrafından dolaşarak Pekin’i ele geçirdi. Yasak Şehir’de Çin imparatorunun tahtına oturan Cengiz Han’ın garsonluğunu ise imparator yaptı.

Bu sırada barbar saydığı Cengiz Han’ın elçilerini öldüren Muhammed Harzemşah, onu adeta bir savaşa davet etti. Cengiz Han’ın cevabı ise çok sert oldu. Horasan’ın tamamı fethedildi. Semerkant Kütüphanesi yakıldı ve İran kaynaklarına göre 1 milyon kişi öldürüldü. Orta Asya’nın tamamını ele geçiren Cengiz Han, yasa adını verdiği kanunnamesini devasa ulaklarla Semerkant’taki Ahi Çarşısı’ndan Doğu Denizi’ndeki balıkçılara kadar her yere ulaştırdı. Artık O dünyanın yarısıydı ve diğer yarısını, Avrupa’yı istiyordu.

1221 yılının 18 Ağustos’unda dünyanın en büyük ordusuyla ovaya yayılmıştı. Yeni sefere çıkılacaktı. Cengiz Han, atının üzerinde dikilmiş, ordusunu denetliyordu. Tam o sırada, eli göğsüne gitti ve Moğol İmparatoru atının üstünde yığılıp kaldı. Rivayetlere göre altın bir tabut içinde Onon Nehri’nin dibine bırakılan Cengiz Han’ın mezarı binlerce yıldır, dünyanın en güçlü sonar sistemleriyle aranmasına rağmen bugüne kadar bulunamadı.

Moğolların tarihimizde unutulmaz etkileri oldu. Cengiz Han’dan kaçan ve aralarında Ertuğrul Gazi, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli gibi isimlerin bulunduğu yüz binlerce Türkmen, Anadolu topraklarını kendilerine vatan yaptılar.