Cerrahi Tarikatı ve Cerrahilik 2022

Cerrahi Tarikatı ve Cerrahilik 2022

Cerrahilik tarikatı günümüzde ” sanatçıların tarikatı ” olarak adlandırılmasına karşın, oldukça köklü bir geçmişe ve çok sayıda üyeye sahip olmasıyla bilinmektedir.

Cerrahi Tarikatı 2022

Cerrahi ismini, tarikatın kurucusu olan Abdullah er-Rumi el İstanbuli el Cerrahi’den almaktadır. Kuruluş tarihi olarak Osmanlı Devleti zamanındadır. Yaklaşık olarak 17.yy sonlarında kurulan tarikat, birçok padişahın da ilgisini çekmiş ve tarikata bazı padişahlar da katılmıştır. Tarikata katılan padişahlar arasında yer alan III.Ahmet ise ilk tekkeyi yaptırarak, tarikata bağlılığını göstermiştir. Tarikata mensup olan diğer padişahlar ise; II.Mahmut, Abdulmecit ve III.Mustafa’dır.

Cerrahi Tarikatı nın Özellikleri  2022

Cerrahi tarikatında; zikir, oruç, zekat, namaz, şehadet ve hac vazifeleri gibi İslamiyetin temel kıldığı unsurlar bire bir gerçekleşmektedir. İstanbul – Karagümrük merkezli olan tarikat, bazı günlerde bir araya gelerek ibadet görevini yerine getirmektedirler.

Cerrahi tarikatı dünya görüşü bakımından diğer tarikatlardan farklı bir özelliğe sahiptir. Cerrahilik’te Cennet vaadi ve Cehennem korkusu bir kenara bırakılarak, asıl olanın ” İlahi Aşk” olduğu düşüncesi savunulmaktadır. İlahi aşka ulaşmanın kapılarını aralayan tarikat, dünyanın var olma nedeninin aşk olduğu düşüncesine sahiptirler. Bu nedenle dünyevi işler konusunda da önem ve işlevsellik göstermeyi seçerler. Bu dünyaya gelişin bir nedeni olduğunu ve dünya işlerine de önem verilmesi gerektiğini savunurlar.

Cerrahilik‘te her kesimi kapsayan bir inanış barındırırlar. Dünya görüşü ne olursa olsun, Allah’ın yarattığı bir kul olarak gördüğü insana iyi davranmak, sofraya buyur etmek ve güzel düşünmek Cerrahilik gelenekleri arasında yer almaktadır. Cerrahilik’te, İslamiyet’in haram kıldığı her şeye dikkat etmektedirler. Diğer tarikatlardan ayıran bir özellikleri ise sigarayı mekruh kılarlar. Çünkü Cerrahilik tarikatının kurucusu sigara kullanıldığı bilinmektedir. Bu durumda Cerrahiler arasında gelenek görevi sürdürüldüğünden dolayı, bazı akşamlar için bir araya geldiklerinde sigara ikramında bulunurlar.

 Cerrahi Tarikatı’na Üye Olan Ünlü İsimler 2022

Cerrahi tarikatı üyeleri sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Dünya çapında da üyeleri bulunmaktadır. Türkiye içerisinde 10 bin üyeye sahip olan tarikat, bu sayısını yurt dışında 50 bine kadar ulaştırmaktadır. Bu üyeler arasında olduğu idda edilen tanınmış isimlerden bir kaçı ise şöyledir; Ahmet Özhan, Gökhan (Athena Solisti) Mazhar Alanson, Cem Yılmaz, Mercan Dede.