Daniel Bernoulli Hidrodinamik 2022

Daniel Bernoulli Kimdir Hayatı Hidrodinamik 2022

Daniel Bernoulli Kimdir Hayatı Hidrodinamik. 18. yüzyılda bilim adamı Daniel Bernoulli hidrodinamik enerjiyi bulmuştur. Genç yaştan itibaren matematik dersleri almıştır. Ailesinde de matematik ve fizik alanında isimleri duyulmuş ünlü bilim adamları bulunmaktadır. Daniel’in babası ilk başlarda matematik yerine ticaretle uğraşmasını istemiştir. Üniversiteye gitmeyi hak kazanan Daniel babasının baskısı sonucu tıp dalını seçmiştir. Kalp ve kanın hareketleri ile ilgili bir yazı okuyup bu konuya ilgi gösterir. Kan dolaşımındaki sistemden etkilenip bu konuda sıvıların akış hareketine büyük bir ilgi duymaya başlamıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra 1721 yılında Basel’de “nefes fizyolojisi” adındaki doktora tezini hazırlamıştır. Üniversitede öğretim görevi için imkan bulamayan Danial burdan  Venedik’e taşınıp pratik tıp ile eğitimine devam eder. Burada hastalanmasına rağmen ilk eseri egzersitasyone mecueda matematicayı yazar. Araştırmalarında hazneden akmakta olan suyun akışı ile ilgilenmiştir. Dışarı akan sıvının akış hızının sıvının yüksekliğine bağlı olduğunu fark eder. Sıvı aynı yükseklikten düşen bir cisimle aynı hızda akmaktadır. Aynı zamanda o cisimle aynı enerjiye sahiptir. Suyun basıncı kinetik enerjiye dönüştürülür. Yükseklik farkı azaldıkça basınçta aynı oranda azalır. Yükseklik farkı arttıkça basınçta artar.

1724 yılında yayınladığı bu çalışmalar sayesinde Bernoullinin ismi duyulmaya başlamıştır. 1725 yılında da St Petersburg’ta bulunan bilim akademisine matematik profosörü olarak çağırılır. Burada su oyunları ve fıskıyeli çeşmeler için tasarımlar tasarlar. Bu sayede fikirlerini deneme ve uygulama fırsatı da bulmuş olur. Deneylerinde suyun geçtiği boruların dar kısımlarında akış hızının arttığını fark eder. Bernoulli bu olayı süreklilik denklemiyle açıklamıştır. Buna göre belirli bir zaman içerisinde borunun her noktasından aynı hacimdeki suyun geçmesi gerekir. Bu yüzden dar bölgelerde akış hızı artar.

Çünkü ancak bu şekilde aynı miktarda sıvı geçişi sağlanabilir. Enerji korunumu yasasına göre bu hızlanma için bir kuvvet gereklidir. Daniel bunun için sıvının basıncını araştırır. Deneylerinin sonucunda sıvının hızı azaldıkça basıncının arttığını kaydeder. Yani akış hızındaki artış basıncın düşmesine neden olmaktadır. Böylelikle enerji korunumu yasasını açıklamaktadır. Aynı zamanda hekim olan Daniel bu buluşunu kan basıncı araştırmasında da kullanmıştır. Yazmış olduğu Hydrodynamica’nın ilk el yazmasını st Petersburg’daki akademiye bırakır. 1733 yılında Bernoulli Basel’e geri döner. Sıvıların akış hareketi için kullanılan terim olan Hidrodinamik ilk kez Bernoulli tarafından kullanılır. Böylelikle fizikte bir dala ismini vermiş olur. Basel Üniversitesinde anatomi ve botanik dalında öğretim kadrosuna alınır.

Daniel Bernoulli 1734 yılında Parist’e babasınında ayrıca çalıştığı bir çalışmada ikisi de birinci seçilerek ödülü paylaşırlar. Babası oğluyla olan bu ödül paylaşımından sonra gurur yapar ve oğluyla olan ilişkisini keser. 1738 yılında Hydrodynamica eseri Strazburgta basılır. Babasını yumuşatmak için eserinde Johannıs’ın oğlu Bernoulli olarak kendisini tanıtır. Bu da işe yaramaz ve babası Johannıs 1739 yılında aynı konu üzerinde benzer bir çalışma olan Hydraulıca’yı yayınlar. Fakat bu icatta en başından beri bu icadı bulan Daniel Bernoulli’nin ismi tarihe geçmiştir. Kurduğu hidroelektrik denklemi için açıklamalar getirir. Bir huninin içerisine kuvvetle üflenirse içinde bulunan masa tenisi topu burada kalır. Top akış kanalını daraltır ve böylece düşük basınç oluşmuş olur. Endüstride de bu etki Bernoulli vantuzlarında kullanılmıştır.

Daniel Bernoulli Kimdir Hayatı Hidrodinamik 2022

Atık hava akımıyla bir emiş gücü oluşturulur ve böylelikle hassas parçaları dokunmaksızın güvenli olarak başka bir yere nakil etmek mümkün olmaktadır. Duşta da bu denklem olmaktadır. Sürüklenen hava sayesinde duşkabini içerisinde alçak basınç oluşur ve duş perdesi üzerinize doğru gelir. Açık denizlerde de birbirine yaklaşmış iki geminin birbirlerinden uzaklaşması bazen zorlaşmaktadır. Bu yine aynı denklemden olmaktadır. Bernoulli’nin prensibi çoğu alanda karşımıza çıkmaktadır. Bernoulli zamanının en prestijli üniversitelerinden teklif gelmesine rağmen vatanı Basel’den ayrılmak istemez. 76 yaşına kadar burada eğitim vermeye devam eder.  1782 yılında Daniel Bernoulli Basel’de hayatını kaybetmiştir. İsmi Bernoulli denklemi ile fiziğin daimi kavramlarından biri haline gelmiştir.

Daniel Bernoulli

Daniel Bernoulli

Daniel bernoulli hayatı,daniel bernoulli ilkesi,daniel bernoulli biyografisi,du fay,daniel bernoulli hayatı kısaca,daniel bernoulli hidrodinamik basınç yasası,daniel bernoulli matematiğe katkıları,bernoulli biyografi. hidrodinamik nedir,hidrodinamik basınç yasası,hidrodinamik nedir anlamı,hidrodinamik basınç,hidrodinamik gemi,hidrodinamik işleme nedir,hidrodinamik radyal kaymalı yatak deneyi,hidrodinamik aerodinamik haritacılık.