DGS Kötü Yönleriyle Dikey Geçiş Yapmak

DGS Kötü Yönleriyle Dikey Geçiş Yapmak

DGS Kötü Yönleriyle Dikey Geçiş Yapmak. Dikey geçiş sınavını kazandıktan sonra kötü bir yön, olumsuz bir durum olabilir mi diye merak ediyor olabilirsiniz. Ben dikey geçiş sınavını kazanmış bir yazar olarak, hatırı sayılır miktarda olumsuzluklar olduğunu açıkça belirtebilmekteyim.

DGS sisteminin durumu

Ülkemizde pek çok üniversite var ve mevcut üniversite miktarı hızla artmaya da devam ediyor. Fakat bu üniversiteleri ortak olarak yöneten bir kurum olmadığından, üniversiteler kendi içerisinde özerk olduğundan üniversiteler arası durumlarda büyük mağduriyetler yaşanabiliyor. Örneğin ön lisans bir bölümü okurken DGS sınavı ile farklı bir üniversitede bir lisans bölümüne geçtiğinizde; ön lisans okurken gördüğünüz derslerin pek çoğu boşa gidecek olabilir. Lisans ya da ön lisans bölümlerine başlamadan önce eğitim süresi boyunca alınacak dersler önceden belirlenmiştir. Fakat bu, özellikle DGS sınavıyla ilgili planlarımız varsa, bizi asla yanıltmamalı. Çünkü derslerin nitelik kodları farklı olabiliyor, açıklamaları farklı olabiliyor ya da ön lisans bölümünde haftalık 2 ders saati aldığınız bir ders, lisans bölümünde haftalık 3 saat olabiliyor, bütün bu durumlarda derslerden muaf tutulmuyor, eğitim sürenizin uzayıp uzamamasına aldırış edilmeden, tekrar almak durumunda bırakılıyorsunuz.

Dikey geçiş yaparken amaç ne?

Dikey Geçiş sınavının asıl amacı, ön lisans okuyan kişilerin lisans bölümlerini okuyabilmesi için bir şansı olmasıdır. Fakat DGS sınavının her zaman fayda sağlama garantisi olmadığından, Dikey geçiş yapmak için önceden planlamalar yapmak ya da bazı noktaların farkında olmak gerekecektir. Örneğin amacımız kamuda çalışmak ise, ailevi ya da maddi şartlarımız okul için pekte uygun değilse ve ya okuduğumuz bölüm açıktan öğretimde de mevcutsa DGS sınavını kazanarak farklı bir örgün üniversiteye gitmek pek mantıklı olmayacaktır. Örneğin Kamu Yönetimi okuyorsak, amacımız memur olmaksa zaten açıktan da okumuş olsak KPSS’den yüksek alarak GAZİ’de okumuş bir rakipten öne çıkabiliriz. Bunun yanında elbette özek sektörde okuduğumuz üniversitenin fark edebileceğini belirtelim. Ancak DGS yaptıktan sonra bir üniversitede en az 3 yıl daha okumamız gerekebileceğini açıktan okunduğunda ise yalnızca 2 yıl daha okuyarak 4 yıla tamamlanabileceğini belirtelim.