Dünyamız Nasıl Oluştu ? 2022

Dünyamız Nasıl Oluştu ? 2022

Evren ve Dünyamız Nasıl Oluştu ?   Evrenin oluşumu ile ilgili günümüz bilim insanları tarafından kabul görmüş yegâne teori şüphesiz ki “Big Bang(Büyük Patlama)” teorisidir. Bu teoriye göre evren yaklaşık 13,7 milyar yıl önce aşırı derecede yoğun ve sıcak bir noktadan meydana gelmiştir. Günümüzde de hâlâ genişlemekte olduğu kabul edilen evrenin başlangıcı da bu yoğun ve sıcak atom kümesinin patlamasına dayandırılır. Patlama anından itibaren genişleyen evren eş zamanlı olarak soğumaya ve dolayısıyla katılaşmaya başlamıştır. Evrenin ve Dünya’nın sonunu getirecek olan husus da haliyle bu soğuma ve katılaşmanın maksimum düzeye ulaşması olacaktır.

Albert Einstein’in “İzafiyet Teorisi(E=mc²)”ne baktığımızda maddelerin enerjilerini tamamen yitirmeleri yani evrende canlılığın bitmesi için mutlak sıcaklığa (0 Kelvin) ulaşılması gerektiğini görürüz. Bu teoride enerji ile doğru orantılı olan bir diğer değişken de kütledir. Ancak hâlihazırda belirli bir kütleye sahip olan bir varlığın kütlesinin sıfıra ulaşması mümkün olmadığından canlılığın kaybına yol açabilecek tek yol mutlak sıcaklığa ulaşmak olacaktır. Big Bang teorisi ve peşi sıra gelen teorilerin savunduğu düşünce de hızla büyüyen evrenin sıcaklığını tamamen yitireceği ve tüm enerjisini kaybedeceğidir. Canlılık bu şekilde son bulacaktır.

     Evrenin evrim sürecini farklı bir bakış açısından ele alalım. İslâmdaki tasavvuf anlayışına göre başlangıçtaki varlık “hiçlik denizi” ya da “mutlak varlık” olarak isimlendirilmektedir. Bu anlayış yaratıcıdan geldiğimizi ve dolayısıyla yaratıcıya döneceğimizi savunur. Tam olarak bu noktada tasavvuf ile bilim kesişir ve doğruya ulaşmaya çabalayan insanların yoluna ışık tutar. Çünkü her iki dal da aynı fikri savunur: “Zamandan ve mekândan münezzeh bir varlığın içinde yaşamımızı sürdürmekteyiz. Her birimiz enerjilerimizi yitirdiğimizde tekrar onun bir parçası olacağız ve başlangıçtaki konumumuza geri döneceğiz.”

Yakın dönemde “Holografik Evren” adı altında bir düşünce akımı doğmuştur. Bu düşünce akımında yaşadığımız evrenin üç boyuttan oluşan yanılsamalardan ibaret olduğunun, aslında gerçeğin bu olmadığının, istenilen gerçekliğe ulaşmanın yolunun ruh ve hissiyatlardan geçtiğinin savunulmakta olduğunu görmekteyiz. “Farklı boyutlarda duyular farklı olsa da ruh aynı kalır ve ölüm denilen şey aslında boyutlar arasındaki geçiş için kullanılan bir kapıdır.” fikri; Holografik Evren düşünce akımının evren, Dünya, yaşam ve ölüm ile ilgili en çarpıcı yorumlarından biridir.

     Evren, Dünya ve oluşumuna dair birkaç farklı teoriyi ele aldık. Ancak bunlardan hangisinin doğru olduğunu kestirebilmek güç. Olaya bilimsel yaklaşırsak “Big Bang”, din felsefesinden yaklaşırsak “tasavvuf”, parapsikolojiden yaklaşırsak “Holografik Evren düşüncesi” çıkıyor karşımıza.

Konuşulabilecek en doğru hususlar ile değinilebilecek en önemli noktalarda dolaştık bu makalede.

Dünya nasıl meydana geldi vikipedi,dünya nasıl oluşmuştur,dünyamız kaç yaşında,dünyamız nasıl oluştu özet,dünyamız nasıl oluştu izle,dünyamız nasıl oluştu video,dünyamız nasıl oluştu slayt ödev.