Ekonomik Analizler 2022

Ekonomik Analizler 2022

Ekonomik analizler ekonomik başarı yolundaki en temel adımların başında gelir. Forex piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin başarılı sonuçlar doğurması için önemli olan kriterlerden bir tanesi de varlıkların fiyat değişimleri üzerinde etkili olabilecek gelişmelerin yakından takip edilmesidir. Her türlü güncel gelişmeler, siyasi çalkantılar, doğal felaketler,  özellikle döviz fiyatları üzerinde oldukça spesifik bir etki ile yüksek oranlarda fiyat değişimlerine neden olabilmekte, doğru zamanda doğru yerde olan yatırımcı ise uygun pozisyonlarda yer alması durumunda yüksek kar oranları elde etmesi hiçte zor değildir.

Fiyatları Etkileyen Faktörler 2022

Forex piyasasında varlık fiyatları üzerinde etkili olabilecek verilerin toplanması ve iktisadi bir çerçevede incelenmesi çeşitli analiz teknikleri ile mümkündür. Bu analizlerin başında ise temel analiz gelmektedir. Yatırımcılar temel analiz verilerini uygun bir şekilde yorumlamaları durumunda, varlıkların fiyat seyirlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler edinebilmekte, piyasada başarılı işlem modelleri uyarınca yer alarak birikimlerini verimli bir şekilde değerlendirme fırsatını yakalamış olacaklardır. Günümüzde forex şirketlerinin sunduğu ekonomik takvimler uyarınca varlıklar üzerinde etkili olabilecek ekonomik gelişmelerin takip edilmesi ve bu gelişmelerin varlıklar üzerinde ki etkilerinin yorumlanabilmesi oldukça kolaylaşmıştır. Öyle ki herkes birer finans uzmanı gibi bu tarihleri yorumlayabilmekte ve ona göre kendine bir yol haritası çizmektedir. Özellikle kendi para birimlerine sahip ülkelerin merkez bankalarının para politikasını değiştirmeye yönelik olarak faaliyete geçirdikleri işlemler, varlık fiyatları üzerinde son derece hassa bir etki yaratmaktadır. Faiz oranlarında meydana gelen değişimler, ülkedeki istihdamı, dış ticaret dengesi gibi popüler veriler, piyasaları etkisi altına almakta ve buda kısa vade de para birimi üzerinde ki arz talep dengesini değiştirerek varlık fiyatlarının önemli ölçeklerde değişmesine yol açmaktadır.

Temel ve Teknik Analiz 2022

Ekonomik analizler iki grupta yapılmalı. Birincisi dış ve genel olarak isimlendirebileceğimiz temel analiz, ikincisi ise daha derin ve ayrıntılı, uzmanlık isteyen teknik analiz. Temel analiz verileri özelikle teknik analiz verileri ile birlikte değerlendirildiği durumlarda yatırımcılara varlıkların ilerleyen zaman diliminde göstereceği fiyat seyrine ilişkin başarılı sinyaller verebilmektedir. Ne temel ekonomik analizler teknikten ayrı düşünülebilir, ne de teknik analiz temelden ayrı düşünülebilir.  Ancak şunu unutmamak gerekir ki verileri incelerken her şeye dikkat edilmeli, hiçbir ayrıntı gözden kaçırılmamalı. Yoksa üzülen taraf biz oluruz ve bu kimseye yarar sağlamaz.

Enerji Arzı Ekonomisi

Enerji Projeleri için Ekonomik Analiz ve Maliyet Belirleme

Ekonomik analiz esas olarak maliyet ve faydaların değerlendirilmesini gerektirir. Kaynakların daha iyi tahsis edilmesine yardımcı olmak için ekonomik uygulanabilirliğe dayalı projeleri sıralayarak başlar . Bir projenin refah etkisini analiz etmeyi amaçlar. Ekonomik analiz aşağıdaki soruları/konuları ele alabilir:

Proje kamu mu yoksa özel sektör tarafından mı üstlenilmelidir?

Projenin mali etkisi ne olacak?

Maliyet kurtarmada verimliliği ve eşitliği nasıl sağlayacağız?

Bir projenin çevresel etkisi ne olacak?

Aslında, ekonomik analiz üç ana unsuru içerir: Bunlar:

1.

Bir yatırımla ilgili maliyetlerin belirlenmesi ve tahmin edilmesi

2.

Bir yatırımdan elde edilecek faydaların belirlenmesi ve tahmini

3.

Yatırımın uygunluğunu belirlemek için maliyetlerin faydalarla karşılaştırılması.

Maliyet, hem finansal hem de ekonomik analizde dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Finansal açıdan bakıldığında, yatırım yapan taraf için maliyet çok önemlidir. “Ek yük” getiren maliyetler, ekonomik analizde dikkate alınan maliyetlerdir. Bazı tanımlanabilir maliyet unsurları şunları içerir ( Bhattacharyya, 2011b ):

a.
Batık maliyet

Gerçekleşmiş ve hiçbir şekilde geri alınamayacak bir maliyet

Ek maliyet oluşturmadığı için genellikle projelerin ekonomik analizine dahil edilmez.

B.
Acil durum maliyeti

Bilinen-bilinmeyenlerin maliyeti olarak da bilinir

Geçmişteki deneyimlere dayanarak, ancak maliyetle ilgili belirsizlikle, muhtemelen gerçekleşecek bazı şeylerin maliyetidir.

Proje için kaynaklar üzerinde ‘ek iddia’yı temsil eden beklenmedik durum kısmı ekonomik analizde dikkate alınır.

C.
işletme sermayesi

Bir işletmenin kullanabileceği işletme likiditesini temsil eder

Ulusal ekonomik kaynaklar üzerindeki gerçek talebi temsil eden maliyet, ekonomik analiz için dikkate alınan şeydir.

NS.
Transfer ödemesi

Bunlar, bütünün yararlanabileceği kaynakların miktarını azaltmadan veya artırmadan kaynaklar üzerinde bir taraftan diğerine komuta aktaran ödemelerdir ( ADB, 2017 ). Örnekler arasında sübvansiyonlar, refah, mali yardım, sosyal güvenlik, vergiler (vergiler ve sübvansiyonlar) vb. sayılabilir.

Hükümetin dışsallıkları vergi yoluyla içselleştirmeyi seçtiği durumlar dışında, transfer ödemeleri ekonomik analizde dikkate alınmaz.

e.
Amortisman

Maddi duran varlığın maliyetini faydalı ömrü boyunca dağıtmak için kullanılır.

Zaman içindeki değer düşüşlerini hesaba katmak için kullanılır

Ekonomik analizde dikkate alınmaz.

F.
tükenme primi

Bu, amortismana benzer. Ancak, yalnızca petrol ve gaz gibi maden çıkarma endüstrilerinde kullanılır.

Muhasebe ve vergi tahsilatı için iyi bir maliyet kurtarma sistemidir.

Bu tür bir kaynağı kullanmanın topluma ekonomik maliyetini yansıtmak için tükenme rantını içerir.

G.
Dış maliyet

Bu, bir faaliyetin veya işlemin üçüncü taraf aracılara yüklediği maliyettir.

Dışsallık negatif veya pozitif dışsallık olabilir

Dış maliyet dikkate alınmadan ekonomik analiz tamamlanmaz.