Elin Günahları

Günahların toz tanecikleri gibi çok, insanların günahlar içerisinde, bir okyanusun içindeki ufacık kum taneleriymişçesine savrulduğu bu zamanda, bir Müslüman olarak, neyin haram neyin helal olduğunu bilip bu haramlardan sakınmak üzerimize farz kılınmıştır. İslâm Dininde, organlarla işlenen günahlar, organların adıyla anılmaktadır. Bu organlardan birisi de eldir. Kişinin eliyle işlemiş olduğu günahlar, “Elin Günahları” olarak adlandırılır. Her Müslümanın elin günahlarını bilip kendini bu günahlardan sakındırması farzdır.

Elin günahları ise şunlardır:

Ölçek, tartı ve kol ile ölçerek satın alırken hakkını tam olarak alıp, müşteriye satarken malı eksik verip, parasını tam almak

Hırsızlık yapmak

Yani başkasının malını haksızca ve gizlice almak haramdır.

Gasp etmek

Başkasının malını ondan haksız olarak ve zulüm ederek, zorla almak haramdır.

Ganimet malı şer›î kurallara göre bölünmeden, o maldan kendisi için almak

Haksız olarak Müslümanı öldürmek

Bilerek veya buna benzer şekilde veyahut da yanlışlıkla öldüren kimsenin mutlaka kefâret ödemesi gerekir.

Kefâret: Çalışabilecek güçte olan bir Müslüman bir köleyi azât etmektir. Buna gücü yetmeyen için ise iki kamerî ay aralıksız oruç tutmaktır.

Yanlışlıkla yâni öldürme kastı bulunmadan, ölüme sebep olunduğunda veya bilerek öldürmeye benzer şekilde, yâni öldürücü olmayan bir vâsıta ile ölümüne sebep olunduğunda, sâdece diyet ödenmesi gerekir.

Not: Yanlışlıkla öldürmenin günahı yoktur.

Diyet: Hür ve mâsum erkekler için 100 deve; hür ve kanı mâsum kadınlar için ise 50 devedir.

Ancak diyetin özellikleri, öldürme şekline göre değişir.

Haksız olarak Müslüman’a vurmak veya onu korkutmak

Rüşvet almak ve vermek

Rüşvet: Hakkı bâtıl; bâtılı da hak kılmak için verilen maldır. Ancak hakkı olanı elde etmek için veya zulümden korunmak için mal vermek haram değildir.

Hayvanı küçük olsa dahi yakmak

Ancak zarar veren bir hayvanın zararından kurtulmak için, onu yakmaktan başka bir kurtuluş yolu yok ise, o zaman onu yakmak haram değildir.

Canlı hayvanların herhangi bir organını kesip, yaratılış şekillerini değiştirmek

Zar ile oynanan oyunları oynamak

Her türlü kumarı oynamak

Hattâ çocuklar, kumar ve zar oynar gibi mal karşılığında ceviz oyunu (bilye oyunu gibi), aşık kemiği (kibrit kutusu oyunu gibi) oyunu oynadıklarında, velileri onları engellemezlerse velileri günaha düşmüş olurlar.

Millî piyango, loto ve kumar şeklinde olan at yarışları gibi oyunları oynamak

Ud, keman, mizmâr ve telli çalgıları çalmak

Nâmahrem olanların birbirlerine, arada bir engel olmaksızın, şehvetli veya şehvetsiz, bilerek dokunmaları haramdır.

Birbirine mahrem olanların veya aynı cinsiyetten olanların birbirlerine (erkeğin, erkeğe; kadının, kadına) şehvetli dokunmaları da haramdır.

Ruhu olan varlıkların biblosunu veya heykelini yapmak

Farz olan zekâtı vermemek

Kendisine farz olan zekâtı; vakti geldiği ve gücü yettiği hâlde, dînen geçerli bir mâzereti olmadan vermemek veya eksik vermek veyahut da câmi yapımı gibi zekât vermenin geçerli olmadığı yerlere vermek haramdır.

İşçiye hak ettiği ücreti vermemek

Acil ihtiyâcı olan muhtâca, imkânı olduğu hâlde yardım etmemek

Örneğin; mâzereti olmadığı hâlde çok aç olan bir kimsenin helâk olmasını engellemek için gerekli olan ihtiyâcını gidermemek haramdır.

Mâzereti olmadığı hâlde, boğulmak üzere olanı kurtarmamak

Mâzereti olana günâh değildir.

Söylenmesi haram olan şeyleri yazmak Örneğin; gıybet vb.

Hıyânet etmek

Hareket, söz ve tavırlar ile bir kimseyi aldatmak, ihânet etmek haramdır.


Fiilî aldatma: 
Örneğin emânet verilen kişinin, emâneti yemesi.

Sözlü aldatma: Örneğin emânet verilen kişinin, emaneti inkâr etmesi.

Tavır ile ihânet: Örneğin kişinin, emâneti almaya ehil olmadığı halde, kendisini ehilmiş gibi göstermesi.

Rabbim bizi her türlü günahtan korusun…

İlahiyatçı Yazar Dr.Hıdır Kartal Hoca