Euzu Besmele Nasıl Çekilir ? 2022

Euzu Besmele Nasıl Çekilir?  Euzu Besmelenin Yazılışı Ve Anlamı 2022

Euzu Besmele Nasıl Çekilir ?  Besmele her işe Allah cc adıyla başlamaktır. Her işi başlarken Euzu Besmele çekmek eb hayırlısıdr. Yemekten önce, arabaya binerken, kurban keserken v.s. Tüm işlere Allah adıyla başlamak en güzelidir. Bir çok müslüman bunu unutmaktadır. Besmele çekme alışkanlığı edinmeliyiz.

Euzu Besmele ‘nin Arapça Türkçe Yazılışı Okunuşu ve Anlamı.. 2022

Bismillahirrahmanirrahim;

 بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahîm.Euzu besmele Euzu Besmele Yazılışı Okunuşu ve Anlamı !

Euzu Besmele Anlamı Nedir?
Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım.
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile..

Euzu Besmele

Euzu Besmele

Euzu Besmele İle İlgili Hadisler 2022

(Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.) [Beyheki]

(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkan yok” der, dönüp gider.) [Tibyan]

(Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allah Cehennemden çıkarır.) [Tergibussalat]

(Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allah’ta razı olur.) [Deylemi]

(Besmele ile işe başlayanın günahları af olur.) [İ. Rafii]

(Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.) [Taberani]

(Besmele ile yenen yemek bereketli olur.) [İbni Mace]

(Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) [Deylemi]

(Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.) [Tergibussalat]

(Soyunurken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.) [İ. Ebiddünya]

(Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.) [T. Salat]

(Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran Sıddıklardan yazılır.) [Tergibussalat]

(Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.) [İbni Sünni]

(Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla!) [Taberani]

(Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!) [İbni Sünni]

(Yemeğe başlarken, Allah’ın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, “Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi” desin!) [Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim]

Euzu Besmele İle İlgili Ayetler 2022

“Mektup Süleyman’dandır, Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla (başlamakta) dır.”
Neml / 30.

(Nuh) dedi ki: “Gemiye binin! Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir.”
Hud / 41.

“Kendileri için nelerin helâl kılındığını sana soruyorlar; de ki: Bütün iyi ve temiz şeyler size helâl kılınmıştır. Allah’ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin ve üzerine Allah’ın adını anın (besmele çekin). Allah’tan korkun. Allah’ın hesabı pek çabuktur.”
Maide / 4.

“Allah’ın âyetlerine inanıyorsanız, üzerine O’nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah’ın adı anılıp kesilenden yememenize sebep ne? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.”
En’am / 118-119.