Fatih Sultan Mehmet 2022

Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fethi 1453

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un Fethi  hakkında bilgiler. Bişr el Ganevi (radıyallahu han(Allah ondan razı olsun demektir.) rivayetine göre Hazreti Peygamber (S.A.V.) Efendimiz (Muhammed Mustafa) : “Kostantiniyye (İstanbul) elbette feth edilecektir. Onu feth eden kumandan, ne güzel kumandandır! Onu fetheden asker ne güzel askerdir!” buyurmuşlardır. Bu lutfa nahil olan osmanlı padişahı ve askerlerine ne mutlu.

Karaların ve denizlerin Sultanı, Constantinie kalesinin Fatihi,yeni çağ açmış bir Padişahtı.  Fatih Sultan Mehmet 29 Mart 1432 yılında Edirne’de doğmuştur. Babası 2 Murat’tır.Çocukluğu bu Saray da geçmiştir. 2inci Murat’ın bizanslı köle kılığındaki casusu Veziri Akşemseddin Hazretleri  İle kendisine Constantine’in(İstanbulun fethi) alınmasının imkansızlığını anlatırken, 2 inci Murat bıçağını şehrin haritasının ortasına saplıyarak kararını verir. Ordularıyla Constantinenin duvarlarına dayanan, üstünde gümüş yeleği ve beyaz atıyla gök kubbeden gelen rahmetin ışığı üzerindeki  genç Padişah Fatih kılıncını çekip düşmez denilen kaleyi gösterip saldırı emrini verir. Patlayan toplarla beraber cenk başlamıştı. Fatih gözünü Haliç’e dikince altından boynuzun ellerinin zincirlere vurulduğunu gördü.

Tarihe geçecek olan emrini verir. Dolmabahçedeki tüm ağaçları yıktırıp yere dizdirerek gemileri karadan ağaçların üzerinde yürütüp Haliç’e indirtti. Ortalık cehennem yerine dönmüştü.Bir taraftan top ateşleri diğer taraftan buçlardan akıtılan ateş lavları insanların üzerine akıtılıyordu. Fatih topuzuyla Katalanları dağıtırken surlara dört sipahinin tırmandığını fark etti.Sipahilerden ikisi aldıkları ok darbeleriyle surdan düşerken, diğeri mızrakla yere düştü. Geriye kalan sipahi Hasan ise üzerine yağan oklara aldanmadan kutsal sancağı kavrayıp tek hamleyle dikip ciğerlerindeki son nefesinde orada bıraktı. 21 yaşında zafer kazanan Fatih, Ayasofya’da ilk namazını kılmıştır. Böylelikle eski kilise artık mübarek bir camiidir. 1481 yılında Fatih yakalandığı ölümcül hastalığa yenik düşüp hakkı rahmetine kavuşmuştur.

Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fethi 1453

Fatih Sultan Mehmet‘en Bahsetmişken Hocası Akşemseddin ile arasındaki bir hikayeyi aktarayım sizlere;

Fatih ve Öğretmeni 2022

Fatih ve Öğretmeni arasında geçenler. Fatih Sultan Mehmet Han çocukken çok yaramaz bir öğrenciydi. Ders esnasında yaptığı şımarıklıklarla Hocası Akşemseddin’i çileden çıkarırdı. Hocası kendisine kızdığı zaman hemen “Ben Padişahın oğluyum bana bir şey yapamazsın” deyip tehdit ediyordu. Padişaha şikayet etmeyi edepsizlik sayan Akşemseddin, durumu padişah II. Murat’a anlatamıyordu. Ancak gün geldi artık küçük Mehmet’in yaptığı yaramazlıklar çekilmez hale geldi.

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet

Bunun üzerine destur dileyip II. Murat’ın huzuruna çıktı. “Padişahım size bir hususu arz edeceğim ancak hayâ ediyorum” deyince II. Murat “Buyur çekinmeden anlatabilirsin” dedi. Bu söz Akşemseddin’i rahatlattı ve başladı olayı anlatmaya. Padişahım oğlunuz, ciğer pareniz Fatih çok yaramaz, onun yaramazlıkları yüzünden ders işleyemiyorum, kendisine kızdığım zamanda hemen sizinle beni tehdit ediyor deyince II. Murat Akşemseddin’in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldar.

Padişah II. Murad’ın kulağına söylediği sözleri duyan Akşemseddin çok şaşırdı. Bu ne plandı, mümkün değildi bu planı uygulamak. Akşemseddin plan konusundaki rahatsızlığını padişaha ilettiyse de Padişah onu dinlemedi ve bu iş olacak dedi.

Ertesi gün yine derste Fatih Sultan Mehmet yaramazlık yapıyordu. Akşemseddin’in uyarısına aynı tehdit cevabını verdiği sırada Padişah ansızın kapıyı açıp içeri girdi. Bu olay karşısında Akşemseddin hiddetlenerek Padişaha bağırdı ve bir tokat atarak, bu şekilde sınıfa giremeyeceğini izin istemesi gerektiğini söyleyerek derhal dışarı çıkmasını istedi. Padişah mahcup bir şekilde boynunu bükerek özür diledi ve dışarı çıktı.

Olaylar karşısında Fatih Sultan Mehmet’in nutku tutulmuş ne yapacağını şaşırmıştı. Güvendiği babası tokat yemişti. Fatih Sultan Mehmet allak bullak olmuştu. Az sonra kapı vuruldu ve Padişah mahçup bir şekilde içeri özür dileyerek girdi. Plan muhteşem bir şekilde işlemişti. O günden sonra Fatih Sultan Mehmet asla yaramazlık yapmadı. Çünkü güvendiği dağlara kar yağmıştı.

Eğitimin ne olduğunu II.Murat kadar olmasa da; en azından kendi çocuğunu yanlış yollara süreklemeyecek kadar idrak etmiş anne ve babalara ihtiyaç var. Unutmayalım, Çocuklar şımarık doğmaz; diplomalı,maaşlı ama eğitimsiz ebeveynler tarafından şımartılır bunu unutmayalım.