Finlandiya Eğitim Sistemi 2022

Finlandiya Eğitim Sistemi 2022

Finlandiya Eğitim Sistemi nasıldır? En başarılı öğrenciler neden Finlandiya Eğitim sisteminden çıkıyor? Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programının PISA Testi, öğrencilerin, matematik, fen bilimleri ve okumayla ilgili sahip oldukları bilgi ve becerilerin ne kadarını hayata geçirebildiklerini, sorunlarla karşılaştıklarında ne kadarını uygulayabildiklerini ölçen bir testtir ve 2000 yılından beri uygulanan bu testin sonuçlarında en başarılı ülke hep Finlandiya çıkıyor. Peki bu kadar başarılı öğrenci yetiştiren bu eğitim sisteminin sırrı nedir ve Finlandiya öğrencilerine nasıl bir eğitim sistemi uygulamaktadır.

Her şeyden önce Finlandiya’da öğretmen olmak kolay değil. Liseden mezun olan bir öğrenci öğretmen olabilmek için üç aşamalı kabul testinden başarılı olmak zorunda oluyor. Bu testlerin birinci aşamasında, bilgiyi araştırma, sentez yapabilme, eleştirel açıdan bilgiyi yorumlama, analiz etme yeteneği test ediliyor. İkinci aşamasında yani mülakat aşamasında, kişilik ve karakter yapısı bakımından öğretmenlik mesleğine uygun olup olmadığı ölçülüyor. Testin son aşamasında ise adaylardan örnek bir ders anlatması ya da grup tartışmasını yönetmesi isteniyor. Böylece adayın sosyal yönü, konuşma, sunum ve yönetim yetenekleri ölçülüyor. Bu aşamaların sonunda başarılı olanlar ancak öğretmenlik programına kabul ediliyor. Öğretmenlik lisans programı boyunca da öğrenciler her yıl birer ay uygulama okullarında ders anlatarak staj yapıyorlar.

Stajları hem üniversitedeki öğretmenleri, hem de öğrenciler tarafından değerlendiriliyor ve Staj değerlendirmesi mezuniyet yeterliliği için çok önem taşıyor. Ülkedeki bütün okullar devlet okulu ve devlet okul öncesi dönemden doktora derecesini bitirinceye kadar, öğrencinin tüm giderlerini karşılıyor. Okulları ev kadar rahat dizayn ediliyor. Öğrenciler okuldaki bazı işleri kendileri yapıyorlar ve böylece sorumluluk almayı küçük yaşta öğreniyorlar. Kafeteryada yemeklerin dağıtımı, bahçe temizliği ve düzenlenmesi, kütüphane işleri, okulun bazı temizlik işleri öğrencilere ait oluyor. Okullarda dersi derste öğrenmek amaçlanıyor ve öğrencilere 15 yaşına kadar herhangi bir test uygulanmıyor. Finlandiya Eğitim sisteminde ezberciliğe dayalı bir eğitim yerine düşünmeye dayalı eğitim veriliyor. Ayrıca anlatılan konuyu anlamamış öğrenciler ile özel ilgileniliyor.

Finlandiya Eğitim sistemi

Finlandiya Eğitim sistemi

Kısacası Finlandiya okullarındaki öğrenciler öğreniyor, araştırıyor, düşünüyor, yazıyor, sunum yapıyor. Öğrenciler okulda öğrendiklerini kendi yaşamlarına yansıtıyor. Öğrencilere birer yetişkin gibi davranılıyor ve Toplumda eğitimli olmanın ne kadar önemli olduğu her fırsatta vurgulanıyor. Böyle bir eğitim sistemine sahip olunca da başarı kaçınılmaz oluyor.