Fiziğin Doğası ve Alt Dalları 2022

Fiziğin Doğası 2022

Fiziğin Doğası ve Alt Dalları, Fizik doğada gerçekleşen olayları, doğada bulunan maddeleri ve onların özelliklerini, bu maddelerin doğa olaylarıyla etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. İncelediği doğa olayları örnek vermek istersek Şimşek Çarpmasını, Gökkuşağı oluşumunu, Depremler gibi doğa olaylarını örnek verebiliriz.

Fizik insanlık var olduğundan beri vardır. İnsanlar ilk olarak çevrelerinde gelişen doğa olaylarını merak etmiş ve onları açıklamaya çalışmıştır.

Şimdi sizlere fiziğin alt dallarını kısa ve öz bir şekilde anlatmaya başlıyorum;

 

Fiziğin Alt Dalları; 2022

1. Magnetizma:  Magnetik özellikli cisimleri, o maddelerin elektrikle etkileşimlerini ve dünyanın magnetik alanını inceleyen alt bilim dalıdır. Magnetik özellik barındıran cisimlerin dünya üzerinde ki etkisini inceler

2.Termodinamik: Enerjinin, ısının maddeler içindeki yayılmasını, etkileşimi ve enerjinin, ısının iletimi inceleyen alt bilim dalıdır. Örnek olarak parfüm kokusunun yayılmasını, yanan bir sobanın ısısının tüm odaya yayılması vb. örnekler verebiliriz.

3. Mekanik: Cisimlerin hareketlerini, evrenin hareketleri, hareket ve kuvvet arasında ilişkiyi inceleyen alt bilim dalıdır.

4. Optik: Işığın yapısını ve özelliklerini, önemli ışık olaylarını inceleyen alt bilim dalıdır.

5. Atom Fiziği: Atomları ve onlar arasında ilişkiyi inceleyen, atom’un yapısını ve onu oluşturan unsurları inceleyen alt bilim dalıdır.

6. Katıhal Fiziği: Katı cisimlerin magnetik, elektriksel, optik, esneklik gibi özelliklerini inceleyen, hiç şekil değiştirmeyen sert cisimleri inceleyen alt bilim dalıdır.

7. Nükleer Fizik: Atomun çekirdeğinin yapısını, özelliklerini ve çekirdekteki gerçekleşen olayları, çekirdekten yayılan kararsız ışımaları, nükleer kuvvetleri inceleyen alt bilim dalıdır.