Fosil Yakıtlar Olmasaydı Ne Olurdu?

Fosil Yakıtlar Olmasaydı Ne Olurdu?

Fosil yakıtlar olmasaydı ne olurdu alternatif kaynaklardan enerji üreten sistemler üretilebilir miydi ?

Fosil dediğimiz yakıtlar; petrol, doğalgaz, kömür gibi yakıt tür ve türevleridir. Günümüzde elektrik üretiminde kullanılan birincil enerji kaynaklarıdır.Birincil enerji kaynaklarının kullanımı esnasında doğaya zehirli gaz emisyonu da yayılmakta ve yayılan bu emisyonlar insan sağlığını tehlike altına sokmaktadır. İşin daha da kötüsü ise fosil yakıtlardan petrol ve doğalgazın elli yıllık, kömürün ise yüz yıldan beki biraz daha fazla ömrü kaldığı söylenmektedir. Bu yüzden bir çok ülke, başta Almanya olmak üzere alternatif enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretmeyi tercih ediyor. Bunun birinci sebebi doğayı kirletmemek iken ikinci sebebi ise fosil yakıt rezervleri tükendiğinde zor bir durum ile karşı karşıya kalmamak. Böyle bir durumda şu soru aklımıza gelebilir.

Acaba fosil yakıtlar olmasaydı Alternatif enerji üretim kaynakları üretilebilir miydi ?

Bu soruyu şöyle irdeleyelim. Mesela fotovoltatik güneş paneli sitemleri bu sistemlerde en önemli malzeme, şu anda EVA ( Etilen Vinil Asetat ) denilen güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmekte kullanılan malzemedir. Bu malzemenin üretiminde ise petrol kullanılmaktadır. Buna alternatif silikon olarak üretilenleri de mevcuttur, fakat verim açısından petrolden üretilen EVA daha verimlidir. Ayrıca bu EVA malzemesinin fotovoltatik sistemde N ve P tip silisyum malzemenin arasına monte edebilmek için eritmek gerekmektedir. EVA’nın eriyebilmesi için ise güneş hücresinin sıcaklığı 300 oC ye kadar çıkarılmalıdır. Bu ısıtma işlemleri yüksek fırınlarda ve halen fosil yakıtlar kullanılarak yapılmaktadır. Bunun haricinde yine alternatif enerji olan hidrojen üretiminde de fosil yakıtlardan veya fosil yakıtların sağladığı elektrik enerjisinden faydalanılmaktadır. Rüzgar türbinleri tasarladıktan sonra imalatında yine fosil yakıtlar kullanılmaktadır.

Alternatif olarak gördüğümüz bir çok kaynakta fosil yakıt türevleri bu kadar çok fazla kullanılırken, acaba alternatif elektrik üretim kaynakları ne kadar alternatif diye bir soru mutlaka geliyor aklımıza.Ve bu sorunun cevabını da size bırakıyorum .