Geometrik Şekiller ve Açılımları 2022

Geometrik Şekiller ve  Açılımları hakkında bilgi verelim. Teknoloji tasarım dersi düzen kuşağında değişkenliği olan ve olmayan şekiller – biçimlerden öğretmeniniz sizlere  bahsetmiştir. Dikdörtgen, Üçgen, kare , daire , çizgi, prizma, koni v.b. gibi şekillerin açılımlarını merak ettiniz mi?

Kare açılımı, dikdörtgen açılımı, küp açılımı, koni açılımı, piramit açılımı, prizma açılımı ve diğer geometrik cisimlerin açılımlarına aşağıda resimler ve video şeklinde açıklamalı  ulaşabilirsiniz.

Sevgili öğrenciler , veliler ve öğretmenlerimiz sayfama ulaştığınıza göre muhtemelen Teknoloji ve Tasarım dersi düzen kuşağı için araştırma yapıyorsunuz. Önce kafanızdaki soruları cevaplayalım. Nedir bu şekiller , ne işe yarayacak? Özellikle mühendislik bölümlerinin birinci sınıf derslerinde benzer bir eğitim var. Mimarlığa giriş, Mühendisliğe giriş, Sanat v.b. gibi bir çok derste temel aynı şekilde anlatılıyor. Güzel sanatlar lisesini gezerken aynı eğitimin heykel adı altında da verildiğini gördüm. Öğrencilerimizin en çok sorduğu sorulardan biri de düzen kuşağı ne işe yarayacak ?

Geometrik Şekiller

Geometrik Şekiller

Düzen Kuşağı Ne İşe Yarayacak sorusu ile bol bol karşılaşmışsınızdır. Teknoloji Tasarım dersinin altında yer alan Düzen Kuşağı Mühendislik, mimarlık, ve güzel sanatların temelini oluşturuyor. Şimdilik bu bölümlerde okutulan derslere şahit oldum. Birde Tasarım ve Resim bölümlerinde de farklı bir isimle veriliyormuş sanırım. Kısaca bilim dediğimiz şey zaten doğanın kopyalanması değil mi?

Geometrik Şekiller ve Açılımları 2022

Aşağıdaki örnekler Aydın Üniversitesi Mimarlık Öğrencileri tarafından hazırlanmış çalışmalardır. Okulumuzun yanındaki bir yapı yapılırken fotoğraflamıştım. Köprülerde, Çatılarda, karkas yapılarda, binalarda hatta tüm inşaatlarda düzen kuşağı kullanılmaktadır.

Basit geometrik şekiller kullanarak oluşturduğumuz bütünün herhangi bir nesneye benzemesi gerekmiyor. Bitki, ağaç, araba, uçak ev veya herhangi bir araç olmamalıdır. Başlangıçta birim oluşturacağız. Oluşturduğumuz birimlerin çoğalabilirliğini test ettikten sonra bütünümüzü oluşturuyoruz. Renk yön ve Oran kavramlarını unutmamalıyız tabii ki. Çoğalabilirliğini test etmek çok basit Birimler arttıkça bütün düzenli bir şekilde büyüyorsa doğru yoldayız. Eğer şekli değişmeye başlıyor ve büyüdükçe bozuluyorsa yanlış yapmışız demektir.

Üniversitelerde basit bir temel seçilir bu incelettirilir. Bu bütün veya parça doğanın parçası olmalıdır.  Örnek; Portakalı keserek içerisindeki şekilleri ve birleşmeleri inceleyebiliriz.

Geometrik Şekillerin ve Açılımları Açıklamalı 2022

Kare Nedir ? Karenin Açılımı 2022

Kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene kare denir. Kare kapalı bir şekildir. Dört kenarı vardır. Bütün kenarları birbirine eşittir.

Karşılıklı kenarları paraleldir. Dört köşesi vardır. Köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır. Dört açısı vardır. Açıların ölçüsü 90° dir. Karenin iç açılarının toplamı 360° dir.

Kare 3D Boyurlu

Kare 3D Boyurlu

Dikdörtgen Nedir?   2022

Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir. Dikdörtgen kapalı bir şekildir. Dört kenarı vardır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. İkisi uzun, ikisi kısadır. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Dört köşesi vardır, köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır. Dört dik açısı vardır, iç açılarının toplamı 360° dir. Hesaplamalar tablosu yazının devamındadır.

Çember Nedir? 2022

Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember denir. Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir. [CD] kirişi gibi. En uzun kiriş merkezden geçen kiriştir. O merkezinden geçen [AB] kirişine çemberin çapı denir. Çemberi iki noktada kesen doğrulara kesen denir. d2 doğrusu çemberi K ve L noktalarında kestiğine göre, kesendir. Çemberi bir noktada kesen doğruya teğet denir. d1 doğrusu çemberi T noktasında kestiğinden teğettir.

Üçgen Nedir? 2022

Bir üçgen, düzlemde birbirine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimidir. Düzlem geometrisinin temel şekillerinden biridir. Bir üçgenin üç köşesi ve bu köşeleri birleştiren, doğru parçalarından oluşan üç kenarı vardır. Bir Üçgenin iç açılarının toplamı 180° dış açılarının toplamı 360°’dir. Üçgenin üç köşesi vardır, köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır. Üçgenin iç açıları toplamı 180° dir. Üç kenarı vardır. Üçgenin kenarları karşılarındaki köşenin küçük harfleri ile adlandırılır.

Geometrik Şekiller ve Açılımları 2022

Paralel Kenar Nedir? 2022

Karşılıklı kenarları eşit ve paralel olan dörtgenlere paralelkenar denir. Bir dörtgende karşılıklı kenarlar paralel ise eşit, eşit ise paralel olmak zorundadırlar.

Yamuk Nedir? 2022

Yamukta, alt ve üst tabanlar birbirine paraleldir. Paralel olmayan kenarlara ait taban ve tepe açıları karşı durumlu açıdır yani toplamları 180 derecedir. Köşegen uzunlukları ikizkenar yamukta eşittir.

Geometrik Şekiller açıklamları ve örnekleri. Düzen kuşağı,matemetik,geometri,teknoloji ve tasarım dersi,tek boyutluyu,üç boyutlu hale getirme,birim oluşturma,7.sınıf,8 yapım kuşağı örnekleri ve çalışmaları.

Çokgen Nedir? 2022

Çokgen düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan n tane (n ³ 3) noktayı ikişer ikişer birleştiren parçalarının oluşturduğu kapalı şekillerdir. Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa iç bükey (konkav), kenar doğrularının hiçbiri çokgeni kesmiyorsa dış bükey (konveks) çokgen denir.
pasta tarifi : Köşegenlerinin tamamı çokgenin iç bölgesinde ise o çokgen dış bükey çokgendir.
İç açılar toplamı: Dış bükey bir çokgenin n tane kenarı var ise iç açılarının toplam
180°(n-2)
Tüm çokgenlerin dışaçılar toplamı farklıdır.
Köşegenlerin sayısı: n kenarlı dışbükey bir çokgenin
köşegen sayısı=n(n-3)\over 2
Bir köşeden (n – 3) tane köşegen çizilebilir.
n kenarlı dışbükey bir çokgenin içerisinde, bir köşeden köşegenler çizilerek
(n – 2) adet üçgen elde edilebilir.
Bir çokgen çizilebilmesi için en az ( n – 2 ) uzunluk ve en az ( n – 1 ) açı bilinmelidir.En az (2n -3) eleman verilmelidir.

Düzgün Çokgenler  2022

Tüm kenarları ve tüm açıları eşit olan çokgenlere düzgün çokgenler denir. Düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü dir. Bir dış açısının ölçüsü ise 360/n dir. (n=kenar sayısı)= Düzgün Çokgenin Alanı
n kenarlı düzgün çokgenin bir kenarı a ve içteğet yarıçapı r ise alanı
Alan=n.a.r/2 (r= içteğet çember merkezi ile iki köşenin oluşturduğu üçgenin yüksekliği)
n kenarlı bir düzgün çokgende bir kenarı gören merkez açı(Bu açı aynı zamanda dış açıdır) α=360/n ve çevrel çemberin yarıçapı R ise Çokgenin alanı nasıl hesaplanır?
Alan=n.R².sinα/2 Ör: Düzgün bir altıgen altı tane eşkenar üçgenden oluşur. Bir kenarına a dersek alanı hesaplama formülü şudur: Alan=6.a²√3/4 a. İçbükey (konkav) çokgenler: Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere İçbükey çokgen denir.

Düzen Kuşağı Örnekleri

Düzen Kuşağı Örnekleri

Teknoloji ve Tasarım

Teknoloji ve Tasarım

geometrik sekiller_ve_acilimlari-6

geometrik sekiller_ve_acilimlari-6 1sınıf

geometrik_sekiller_ve_acilimlari-16 (1) geometrik_sekiller_ve_acilimlari-15 (1) geometrik_sekiller_ve_acilimlari-13 (1) geometrik_sekiller_ve_acilimlari-11 (1) geometrik_sekiller_ve_acilimlari-8 (1) geometrik_sekiller_ve_acilimlari (1) geometrik_sekiller_ve_acilimlari-2 geometrik_sekiller_ve_acilimlari-4

1.sınıf Geometrik Şekillerin ve Açılımları Açıklamaları Açıklamalı. Geometrik Şekiller ve Açılımları Açıklamaları Açıklamalı.