göndericinin iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yola ne denir 2022

Göndericinin iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yola ne denir 2022

İletişim ve Öğeleri.  İletişim, herhangi bir ortamda belirli mesajların kodlanarak bir kanal aracılığıyla bir göndericiden bir alıcıya aktarılmasıdır. Kısaca iletişim, gönderici tarafından bilginin ya da düşüncenin bir alıcıya iletilmesi ve bilginin alıcı tarafından algılanarak gerekirse alıcının geri bildirim yapmasıdır. İletişimin sağlanabilmesi için çeşitli iletişim öğelerine ihtiyaç vardır. Bu öğeler gönderici, alıcı, ileti, bağlam, kanal, şifre, geri bildirim ve filtredir.

Başlıca İletişim Öğeleri 2022

1.Gönderici (Kaynak): Gönderici, iletiyi hazırlayan ve gönderen kişidir. Bu bakımdan gönderici iletişimin en önemli öğesidir. Çünkü gönderici olmadan iletişim kurulamaz. İletiyi aktaran gönderici aynı zamanda kaynak işlevi de görür. Alıcıya bir şey söyleyen kişi de gene göndericidir.

  1. İleti (Mesaj):Göndericinin aktarmak istediği bilgi, duygu, düşünce ve isteklere “ileti” denir. Kısaca ileti, göndericinin alıcıya aktardığı mesajdır. Dolayısıyla göndericinin anlattığı şeylerin hepsi ileti kavramına dâhildir.
  2. Alıcı (Hedef):Göndericinin duygu, düşünce, istek ve bilgilerini aktardığı kişi ya da kişilerdir. Kısaca alıcı, iletinin gönderildiği kişidir. Yani konuşmayı dinleyen kişidir. Konuşmayı dinler ve “iletiyi” alır.
  3. Bağlam (Ortam):İletişimin gerçekleştiği ortama bağlam denir.
  4. Kanal (Araç): İletinin göndericiden alıcıya aktarılırken izlediği yola veya araca kanal denir. Kısaca kanal, gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şeklidir. İletişimde gönderici iletisini alıcıya söz, yazı, rakam gibi belli araçlar yardımıyla iletir. Bunu yaparken de kanalları kullanır. Örneğin konuşmada kanal sözdür.

göndericinin iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yola veya araç

  1. Dönüt (Geri Bildirim): Göndericinin kanallarla aktardığı iletiye alıcı tarafından herhangi bir yanıt gelirse buna dönüt (geri bildirim) denir.
  2. Şifre (Kod):Gönderici ile alıcının birbirini anladığı seslerden oluşan ve kuralları olan her doğal dile kod (şifre) denir. İletişimde iletiler şifrelenerek aktarılır. Gönderici, iletisini konuşmanın yanı sıra hareketle, resimle, yazıyla ya da rakamlarla da aktarabilir.
  3. Filtre:Gönderici tarafından aktarılan iletiyi alıcının kendine göre yorumlamasıdır. Bu açıdan filtre, algılamayla doğrudan ilişkilidir. Algı, kişinin belli bir düşünceyi bilgiyi duyma, anlama ve değerlendirme sürecidir. Kişinin istekleri,  geçmiş yaşamı, eğitimi, önyargıları,  sosyal ve kültürel yapısı algılamasını etkiler. Bunun sonucunda kişiler aynı iletiyi farklı yorumlar.