Hürrem Sultan’ın Tarihteki Yeri 2022

Hürrem Sultan’ın Tarihteki Yeri 2022

Hürrem Sultan’ın tarihteki yeri. Osmanlı tarihine damgasını vurmuş bir kadındır Hürrem Sultan. Keskin zekası ve entrikalarıyla, adı günümüze kadar gelmiştir. Osmanlı tarihinde bir padişahla, resmi nikahla evlenmiş olan ilk Haseki Sultan‘dır. Reformları bununla da sınırlı değildir, o yaşamı boyunca devlet işlerinde etkinliği bakımından da bir ilktir. Osmanlı sarayına gelene kadar ki yaşamı hakkında kesin bilgiler olmamakla beraber, 1500-1504 yılları arasında bugünkü Ukrayna’da doğduğu söylenmektedir. Tarih kaynaklarından alınan bilgilere göre Hürrem Sultan’ın tarihimizdeki yerine kısaca bir göz atalım.

Sadrazam İbrahim Paşa’nın İdamı 2022
Sadrazam Pargalı Damat İbrahim Paşa’nın 6 Mart 1536’da yatağında uyurken boğdurulması olayında, Hürrem Sultan’ın etkisi olduğu düşünülmektedir. Çünkü İbrahim Paşa, Kanuni Sultan Süleyman’ın en yakın arkadaşı ve danışnanıydı. Devlet işlerinde etkin bir rolü vardı ve Şehzade Mustafa’yı destekleyenler arasındaydı. Onun varlığı Hürrem Sultan’ın ileriye dönük planlarına engel olacağı için, Kanuni’yi etkileyip onun ölümünde rol oynamış olması muhtemeldir. Sadrazam İbrahim Paşa’nın ölümünden sonra, Hürrem Sultan devlet işlerinde daha etkin rol almaya başlamıştır.
Harem’in Topkapı Sarayına Taşınması 2022
Hürrem Sultan Harem’in Eski Saray’dan Topkapı Sarayı’na taşınmasını sağlamıştır. Bu sayede devlet işleriyle daha yakından ilgilenebilme fırsatı olmuştur.
Şehzadelerin Sancak Beyliklerine Atanmaları

Şehzadelerin sancak beyliklerine atanmaları konusunda da Kanuni Sultan Süleyman’ı etkilemiştir. O zamanın geleneklerine uyup, şehzadeleriyle beraber sancağa gitmemiştir. Bu geleneği bozarak da bir ilki gerçekleştirmiştir.

Rüstem Paşa’nın Sadrazamlığa Getirilmesi 2022
Hadım Süleyman Paşa’nın görevden alınması üzerine, yerine 2. vezir Divane Hüsrev Paşa’nın geçmesi gerekirken, onun yerine 3. vezir Rüstem Paşa getirilmiştir. O sıralar Rüstem Paşa’nın Mihrimah Sultan’la evli olması nedeniyle, bu işte Hürrem Sultan ve kızının etkili olduğu düşünülmektedir.
Şehzade Mustafa’nın Ölümü 2022
Şehzade Mustafa halk ve yeniçeriler tarafından çok seviliyordu ve Kanuni’den sonra onun padişah olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Hürrem Sultan’ın, Valide Sultan olma yolunda önündeki tek engel Şehzade Mustafa’dır. Bu yüzden kızı Mihrimah Sultan ve damadı Rüstem Paşa’yla birlik olup, plan kurarak onu babasının gözünden düşürmeye çalışmışlardır. Şehzade Mustafa’nın boğdurulmasıyla, Hürrem Sultan amacına ulaşmıştır.
Kara Ahmed Paşa’nın İdamı 2022
Damadı Rüstem Paşa’nın sadrazamlıktan alınıp yerine Kara Ahmed Paşa’nın getirilmesi üzerine, Hürrem Sultan kızıyla birlik olup padişahı kışkırtmış ve bunda da başarılı olmuştur.
Hürrem Sultan

Hürrem Sultan

Kadınlar Saltanatı’nın Başlaması 2022
Osmanlı tarihinde devlet işleriyle ilgilenen ilk kadın  Hürrem Sultan olmuştur. Kendi mühürünü bastırmış ve divan toplantılarını tel örgülü bir pencereden izleyip, daha sonra padişaha fikirler vererek bir nevi danışmanlık yapmıştır. Bir çok ilklere öncülük etmiş ve yıllarca sürecek olan “Kadınlar Saltanatı Dönemi”ni başlatmıştır.
Dış Siyasetteki Rolü 2022
Hürrem Sultan dış siyaset işleriyle de yoğun bir şekilde ilgilenmiştir. Rodos şövalyelerine karşı Rodos seferinin açılmasında ve daha sonra ki yıllarda ise, İran seferlerine destek verdiği düşünülmektedir.
Bir çok ilklere attığı imzayla, kendisinden sonra gelecek olan padişah eşlerine örnek teşkil eden Hürrem Sultan 18 Nisan 1558 ‘de İstanbul’da ölmüştür. Verdiği onca mücadeleye rağmen oğlu 2. Selim’in tahta çıktığını görememiştir. Hürrem Sultan’ın yaşamı bir çok kitap ve filme de konu olmuştur. O güzelliğinden çok zekasıyla tarihe adını yazdırmış bir sultandır.
    1. fatma 20 Kasım 2014

    Yorumdan Çık