Hz Muhammed Son Peygamber 2022

Hz Muhammed  Son Peygamber 2022

Son Peygamber Hz Muhammed hayatı. Beş yüzlü yılların son çeyreğinde doğan Hazreti  Muhammed, arapların kavim kavim bölünmüşlüğü, kan davaları ve nice belaların tam da ortasında hayata gözlerini açmıştır. Genç yaşta aile bireylerinin acısıyla yoğrulan yüreği dedesi Abdulmuttalib’in rehberliğinde her daim doğruyu aramış. Hakkı savunmuştur. Toplumun çeşitli bozukluklukları onu rahatsız ediyordu.

İçinde buluduğu toplum; kız çocuklarını utanç kaynağı olarak görüyor ve onları diri diri gömüyordu. Kan davaları yıllarca sürüyor, aşiret bireyleri bıçak sırtı yaşıyorlardı. Toplumun uzlaştığı nadir noktalardan biriyle Hz. Muhammed’in güvenirliği olmuştur ve kendisine Arapça’da emin kişi anlamına gelen “El-Emin” demiştirler. Toplumun bir çoğu gibi ticaretle uğraşan Hz.Muhammed, dönemin zengin hanımlarından biri olan ve büyük ticaret kervanlarına sahip Hz.Hatice ile hayatını birleştirdiğinde 20’li yaşlarındaydı. Toplumun aksine kendinden büyük bir eş seçmesi dikkat çekmişti.

İlerleyen yıllar içinde Hz.Muhammed, ara ara Nur Dağı’ndaki Hira mağarasına çekiliyor ve toplumdan uzaklaşıyordu. 40 yaşına geldiğinde inzivada iken Hz.Cebrail’in selamına ve Allah’ın elçisi olma şerefine nail olmuştu.

İlk emir “İkra!”(Oku) emrini alan Hz.Muhammed şaşkınlığını gizleyemiyor. Hz.Hatice’nin yanına dönüp kendisini kat kat yorganla örtmesini istiyor ve vahiy aldığı ilk geceyi böyle geçiriyordu.

Daha sonraları Allah’ın emrini yaymaya başlayan Hz.Muhammed, çeşitli sorunlarla karşılaşmıştır. Başta amcası olmak üzere Mekke’de ticaretin önde gelenleri putperestlikten kazanç sağlıyor ve Hz.Muhammed’in kendi ticaretlerini bozan bu hareketlerini kabul etmiyor ona giderek baskı uyguluyor hatta ve hatta ona suikast bile düzenliyorlar.

Allah’ın Resulü tüm bunlara gireniyor ve gittikçe büyüyen bir müslüman kitlesi oluşturuyordu. Öyle ki artık baskılara dayanamayıp Medine’ye hicret edildiğinde İslam Devleti’nin ilk temelleri atılıyordu.

Hz.Muhammed ve ilk müslümanlar hakka dayalı bir devlet kuruyorlar ve müşriklerle ciddi mücadelelere giriyorlardı. Hz.Muhammed devleti Allah’ın emirlerine uygun hale getiriyor ve taraftarları git gide artıyordu. Çünkü o hakkı savunuyor, mazlumu koruyor, zalimi ise cezalandırıyordu. İlerleyen yıllarda müslümanlar için her şey daha güzeldi. Artık özgürlerdi. Yöneticilerini kendileri seçiyorlar ve herkes kanun önünde eşit haklara sahip bir biçimde yargılanıyordu. Ta ki o güne kadar, yani Hz.Muhammed’in Veda Hutbesi’ni okuduğu güne kadar. Hz.Muhammed her şeyi yoluna koymuş işini bitirmiş ve devleti müslüman tebaaya emanet etmişti.

Hz Muhammed

Hz Muhammed

Son tavsiyesi “Ellerinizdeki kölelerinize iyi davranınız, namaza dikkat ve devam ediniz!” şeklinde oldu. Ardından da 8 Haziran 632 yılında hayata gözlerini yumdu.

Veda Hutbesi izle dinle video.

Hz Muhammed  Son Peygamber 2022

Fransayı ve Macronu lanetliyorum. Batı diye bize dayattıkları zihniyet bu İŞTE. Fransayı boykot eebiliriz.