İcra Müdürü Nasıl Olunur ? 2022

İcra Müdürü Nasıl Olunur ? 2022

İcra Müdürü nedir Nasıl Olunur ? “İcra” kelimesi son zamanlarda en sık duyduğumuz kelimelerden bir tanesidir. İcra çoğumuzun çevreden duyduğu kredi kartı borcu, ticari işlemlerden kaynaklı olumsuz olaylardan sonra duymak istemediği bir kelime haline gelse de, İcra Müdürlüğü hukuk sistemi içerisinde yer alan organlardan biri olan İcra Dairesine bağlı güzel ve talebi çok olan mesleklerden biridir. Bu makalede İcra Müdürü nasıl olunur, olabilmenin koşulları nedir yer vereceğiz.

Öncelikle İcra Müdürü olabilmek için Hukuk Fakültelerinden, Adalet Meslek Yüksekokullarından, Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümlerinden, Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans Programlarından birinden mezun olunmalıdır. İcra Müdürlüğüne atanabilmek için gerekli olan diğer şartlar şunlardır:

·        T.C vatandaşı olmak,

·        Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

·        Akli dengesi yerinde olmak, akıl hastası olmamak

·        Yabancı bir ülkede öğrenim görülmüş ise denklik belgesini almış olmak,

·        Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

·        Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlememiş olmak, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk,dolandırıcılık, hilecilik, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

·        Askerliğini tamamlamış ya da erteletmiş olmak ya da askerlikten muaf olmak.

Bu şartları bünyesinde barındıran kişinin Adalet bakanlığı tarafından ilan edilen sürede başvurularını gerçekleştirip Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinden temin edilecek olan İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınav Başvuru Formlarını doldurması gerekmektedir.  Bu formun doldurulmasının ardından yukarıda belirtilen “İcra Müdürlüğüne atanabilmek için gerekli olan şartlar” başlığındaki belgeleri edinilip gönderilmesi istenen makam ya da makamlara ulaştırılması gerekmektedir.

Bu işlemlerden sonra belirtilen tarihlerde ÖSYM tarafından yapılmakta olan yazılı sınava girilmesi gerekmektedir.  Yazılı sınavın kazanılması halinde, yazılı sınavı geçen kişiden fotoğraf, diploma, sağlık raporu gibi bir takım evraklar istenilecektir. Bu belgeler temin edildikten sonra mülakat aşaması da geçildiği takdirde kişinin İcra Müdürü olarak ataması gerçekleşebilecektir.