İhtiyati Haciz Nedir ? 2022

İhtiyati Haciz Nedir ? 2022

Bu makalede İcra İflas Kanunun 257. Maddesi ile 268. Maddesi arasında düzenlenmiş olan “İhtiyati Haciiz nedir?”, “İhtiyati Haciz nasıl uygulanır?” ,”İhtiyati Haciz’in Normal Hacizden farkı nedir?” ve “İhtiyati Hacze nasıl itiraz edilir?” konularına değineceğiz.

Borçlunun borcu ödemeden kaçma ve borcu ödememe ihtimaline karşın alacaklı olan kişinin mahkemeye başvurması ardından mahkemenin verdiği tedbir kararına “ihtiyati haciz” denilmektedir. Konuyu biraz daha açmak gerekirse ihtiyati haciz, borç ödemekle mükellef kişinin kaçma ihtimaline karşın alacaklı kişinin alacağının güvence altına alınması için borçlunun mallarına geçici olarak hukuken el konulması bir nevi bu malların rehin alınmasına denilmektedir. İhtiyati hacz işleminde normal haciz işleminden farklı olarak söz konusu olan borcun tahsili için İcra Müdürlüğü’ne değil direkt mahkemeye talepte bulunulur. Aynı zamanda,  yine İhtiyati hacizde normal haciz işleminden farklı olarak borçluya borcunu ödemesi için belirli bir süre verilmemektedir. Borcun tahsili mahkeme kararının alındığı günün hemen ertesi gün için istenilmektedir. Mahkeme borçlu haklarını da korumak adına borçlunun mallarına gelebilecek zararların tazmini için alacaklı kişiden  %15 teminatı mahkeme veznesine yatırmasını istemektedir.

AV. Uğur Hakan Kahraman’ın Türk Hukuk Sitesi kütüphanesinde yayımladığı “İhtiyati Haciz Uygulamaları” adlı çalışmasında belirttiği üzere, “İhtiyati Haciz kararına karşı temyiz yolu kapalıdır. Fakat sınırlı sebepler dâhilinde ihtiyati hacz kararına karşı itiraz edilebilmektedir.”  Ve yine Kahraman’ın belirttiği üzere “Borçlunun ihtiyati haciz kararının mahkemece verilmesi safhasında, dinlenilmiş olup olmadığına ilişkindir. Mahkemece dinlenmiş olan borçluya, ihtiyati haciz kararına karşı itiraz hakkı tanınmamaktadır.

Buna karşılık borçlu İhtiyati Haciz kararı verilmesi sırasında dinlenmemiş ise bu durumda kararı veren mahkemeye 7 gün içinde başvurmalı ve itiraz etmelidir.” Diğer itiraz sebepleri ise şu şekildedir:

·        İhtiyati haciz sebeplerine itiraz

·        Mahkemenin yetkisine itiraz

·        Ve Teminata itiraz.

Haciz gibi durumlarla karşılaşmamak için mali durumuzu devamlı kontrol altına almalıyız. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın demiş atalarımız.

İhtiyati hacz nedir,haciz dilekçesi,ihtiyati tedbir şartları,ihtiyati tedbir,ihtiyat haciz soruları,ihtiyat hacz kararı,ihtiyat haciz ne demek,ihtiyati hmk.