İş Güvenliği Geçici Görevlendirme Yazısı 2022

İş Güvenliği Geçici Görevlendirme Yazısı 2022

İş Güvenliği Geçici Görevlendirme Yazısı. İş yeri İş güvenliği uzmanları ve işçiler için Geçici Görevlendirme Yazısı internette bulmak mümkün değil. Aşağıda paylaşıyorum, İsteyen yazıyı kopyalayıp word/power point atsın. İsteyen word şeklinde hazır indirsin.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BELGESİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAZISI 2022

İş Güvenliği Geçici Görevlendirme Yazısı 2022

 

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAZISI 2022

 

Aşağıdaki kimlik bilgileri yazan personel/personellerimiz, …………………………………………………………………………………………………………….. İş yerinde,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… işler için,  …… /…… /2017  – …… /…… /2017  tarihleri arasında görevlendirilmiştir. Geçici görevli personellerin, SGK kayıtlarının olduğunu, yapılan işe uygun sağlık rapaorunun olduğunun, mesleki eğitim sertifikasının alındığının, gerekli iş güvenliği eğitimlerinin verildiğini, işi gereği ihtiyaç duyacağı kişisel koruyucu donanımının teslim edilip, çalışma sırasında kullanmasının sağlanacağını taahhüt ederiz. Geçici görevdeki işyerinde görevdeki işyeri de gerek ihmal, gerekse dikkatlsizlikten veya ehliyetsiz personel çalıştırmaktan doğacak kazalardan ve meslek hastalıklarından dolayı şirketinize ve/veya 3. Kişilerin mallarına ya/yada canlarına verilebilecek tüm maddi ve manevi zararlardan sorumlu olduğumuzu kabul, beyan ve  taahhüt ederiz.

4857 sayılı iş kanunu ve 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan tüm yönetmelikler, tüzükler ve sosyal sigortalar kanunu’ndaki ilgili hükümlerden dolayı her türlü cezai ve hukuki sorumluluğa karşı doğrudan, işletme yönetimince ve idari makamlarca verilecek tüm cezalardan bizzat sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

 

Çalışan Adı – Soyadı           T.C. Numarası                       Çalışan İmzası

 

—————————          ———————                     ———————-

—————————          ———————                     ———————-

—————————          ———————                     ———————-

—————————          ———————                     ———————-

 

Firma Yetkilisi

Adı Soyadı          :

Kaşe ve İmza      :

Telefon                : 

Mail                     :

Firma Kaşesi Zorunludur.

  

İş Güvenliği Geçici Görevlendirme Yazısı

İş Güvenliği Geçici Görevlendirme Yazısı

Geçici görevlendirme yazısı örneği word,geçici görevlendirme yazısı isg,işçiyi başka ilde çalişma için görevlendirme yazısı örneği,şantiye görevlendirme yazısı örneği,şantiye geçici görevlendirme yazısı,şantiye geçici görevlendirme yazısı word,şehir dışı görevlendirme yazısı örneği,görevlendirme yönetmeliği belgesi evrakları.