Isaac Newton Kimdir ? 2022

Isaac Newton Kimdir? Hayatı ve Yer Çekimini Nasıl Buldu? 2022

Isaac Newton Kimdir?  Newton’un çalışmaları ve yaşamından öncede elmalar kayısılar ağaçtan aşağı doğru düşüyordu. Newton dan önce maddelerin aşağıya düşmesi konusunda kimse kafa yormamıştı. Newton neden diye düşündü neden kayısılar aşağıya düşer diye düşündü. Kayısıyı yere çeken kuvvet neydi ? Yıldızların ayın güneşin gizemi insanları devamlı etkilemiştir. Milattan önce 600 yılında yunan filozaf Alexsimender dünyanın disk olduğunu ve evrenin merkezi olduğunu savunmuştu.

Milattan sonra 200  yıllarda İskenderiye de yaşayan Ptolemaeus Claudius(Ptolemy) ise daha iyi bir düşünceyi savunmuştu. Dünya evrenin merkezi ve ay güneş yıldızlar dünyanın etrafında döndüğünü savunmuştu. Bu modelle dünya gök bilimciler bu yanlış teoremi kullanarak doğru bilgiler bulacaktı. 16 asırda Polonyalı papaz Nicolaus Copernicus Nikolas Kopernik evrenin merkezinin güneş olduğunu tüm gezegenlerin ve yıldızların güneş etrafında dönmekteydi. Dünya da bir gezegen olduğu için güneşin etrafında döndüğünü savundu ama bunu ispat edemedi. 17 yüzyılda Alman Johannes Kepler Nikolas Kopernik’in modelini tekrar ele aldı. Matematiksel yasalar ve gezegen gözlemleriyle geliştirdi.

Kopernik gezegenlerin güneş etrafında çember şeklinde değilde elips şeklinde yörüngelerde döndüğünü savunmuştur. Ayrıca güneşe yakın olan gezegenler daha hızlı dönüyor uzaklaştıkça daha yavaş dönüyordu. Kepler bu gezegenleri güneşinde etrafında neyin döndüğü bilmiyordu.

Miladi takvim veya  Gregoryen takvimine göre Isaac Newton 4 Ocak 1643 Woolsthorpe İngiltere dünyaya gözlerini açtı. Jülyen takvimi July jül sezar takvimine göre 25 Aralık 1642 tarihinde doğmuştur. Babası bir çiftçiydi Isaac doğmadan 2-3 ay önce ölmüştü. Annesi çiftçi olmasını istemişti ve koyunları keçileri gütmemeye başladı. Koyunlar inekler otlarken Newton deredeki suya bakıp hayallere dalıyordu.  Duvarlara resimler çiziyordu. Papaz olan amcasına göre çiftlikte çalışmak zorunda değildi. Yakında bulunan latince eğitim veren latin okula gidebilirdi. Okulda okuması için bir yerde kalması gerekmekteydi. Eczacı bir aile Isaac kabul etti. Şifalı bitkileri ilaç yapmayı öğrendi ve çeteler hazırladı. Bu reçeteler hazırlarken kimyaya ilgi duydu. 18 yaşında Cambridge Üniversitesinin Felsefe ve matematik bölümünde eğitime başladı. Okulu bitirdi ve  matematik profesör oldu. Matematik yanında kimya ve fizik ile uğraşmaya başladı.

Isaac Newton kimdir

Isaac Newton

Fizik ve kimya araştırmaları için cihazlarını kendi yapmaktaydı. Geceleri ayna teleskobu ile gezegenleri hareketlerini izliyordu ve gezegenleri yörüngede neyin tuttuğunu düşünüyordu. Doğa filozofu ingiliz  William Gilbert görünemeyen ve bilinmeyen manyetik güçlerin olduğunu iddaa etti.  Fransız René Descartes Rene Dekart tüm evren maddesel parçacıklarla kaplıydı. Gezegenler girdaptaki bir tahta gibi dönmekteydi. Genç Gök bilimci Edmond Halley göre Gilbert ve Dekartın düşünceleri yanlıştı. Matematik Profesörü Newtonun yanına gitti ve düşünceleri paylaştı. Edmond Newtona gezegenleri belli bir yörüngede tutan merkezi bir kuvvetin olduğunu belirti. Bu düşünce Newton için yeni değildi. Öğrencilik yıllarında bu kuvvet hakkında matematiksel formüller üretmişti. Edmond Halley Büyük mucidin çalışma ve formüllerinin önemini anladı. Bu değerli çalışmaları bir kitapta toplamasını istedi ve yardımcı oldu. Doğa felsefesinin matematiksel prensiplerinde adlı kitabını toparladı.  Bu kitaplarda Newton bu günkü mekaniğin temellerini oluşturan 3 yasayı formülüze etmişti.

Isaac Newton Hareket Yasaları 2022

Birincisi bir dış etkiye maruz kalmayan hareketsiz duran cisim hareket etmez yerinde durur, hareketli bir cisim ise yönünü ve hızını korur.

İkinci yasası şöyledir; 1 kuvvet etkisindeki bir cisim kuvvete orantılı bir şekilde kuvvetin yönünde ivmenelir.  Kuvvet  kütle çarpı ivmedir F=M.A dır.

Üçüncü yasası etki -tepki ile ilgilidir. Bir cisim diğer cisme kuvvet uyguluyorsa aynı kuvvet  zıt yönde de etkilenir. Bu yasalarla Isaac Newton gelecek yüzyıllarda insanoğlunun yıldızlara uçabileceğini öngörmüştü. Burada işaret ettiği roketlerin geri itme kuvvetidir. Ayın dünya etrafında  dönmesi ve  yörüngesinden çıkmaması merkez kaç kuvveti sayesinde oluyordu.

Ay ile ilgili olarak ay yörüngesinde durmasının nedeni dünyanın çekimiydi. Merkez kaç kuvveti ile ay dünyaya çarpmadan aynı yörüngede dönmesiydi.  Bu çekime Newton Yer Çekimi Kuvveti demiştir. Dünyanın çekim gücü ayı yörüngesinde tutuyorsa güneşti tüm gezegenleri yörüngelerinde tutabilir miydi? Yer çekimi yasası ve Kopernik evren modeli matematiksel olarak onaylanmıştı. Dünyada yer çekimi nedeniyle elma ağaçtan yere düşecektir. Denizlerdeki gelgit medcezir olayını da açıklamıştır. Ayın çekimiyle denizlerdeki gelgit oluştuğunu ön görmüştü.

Isaac Newtonun kanunları yasaları klasik fiziğin temeli olmuştur. Daha sonra bu yasanın göreceliğide Albert Einstein açıklamıştı. Mekanın ve zamanın bir birinden ayrı olduğunu açıkladı. Büyük ve ağır bir gezegenden zaman küçük ve hafif bir gezegene göre daha ağır işliyordu. Albert yer çekimini zamanı ve mekanı değiştirmekle tanımladı. Yer çekimi sadece kütleleri değil manyetik alanları ve ışığıda etkilediğini belirtmişti.

Isaac Newton 1696 yılında İngiltere Londraya taşındı ve sarayın sikke bölümünde yanlış para basımını önlemek için görevlendirildi. 1705 yılında 62 yaşındayken kraliçe tarafından bilimsel çalışmaları nedeniyle şövalyelik ünvanı ile asiller sınıfına dahil oldu. 31 Mart 1727 günü Londrada öldü.

Notları arasında şu kelimeler vardı , Dünyaya nasıl görünüyorum bilmiyorum ama ben ufak bir çocuk okyanus kenarında çakıl ve taşlarla oynarken farklı bir midye bulmaktan zevk alırken, ileride okyanusta keşfedilecek bir çok olay var.

Ünlü Bilim Adamı Isaac Newton’un Kısaca Biyografisi 2022

Ünlü Bilim Adamı Isaac Newton’un Kısaca Biyografisi 2022

Yer çekimi denince ilk akla gelen adam, Fizikçi ve Matematikçi Bilim Adamı Isaac Newton . Isaac Newton 1643 yılında İngiltere’nin Grantham şehrinde dünyaya gelmiştir. Normal bir bebek 9 ayda doğarken Newton’un anne karnında geçirdiği hastalık yüzünden 2 ay önce yani 7 aylık doğmuştur. Ayrıca Newton doğmadan tam 4 ay önce babası Isaac da vefat etmiştir. Isaac Newton doğduğunda çok küçüktü ve yaşamasına herkes mucize ile bakıyor ve hiç umut etmiyordu. Ama  Newton’un annesi ve babannesi kesinlikle pes etmedi ve çabalarıyla, inançlarıyla Newton’u hayatta tutmayı sağlığına kavuşturmayı başardılar. Annesi babası öldükten sonra 63 yaşındaki zengin bir çiftçi ile evlendi. Bu sırada henüz 3 yaşında olan Newton’u babannesinin yanına gönderdi. Daha sonra Newton bulunduğu şehirdeki bir ilkokula başladı. Ancak Newton doğarken geçirdiği bazı hastalıklardan dolayı çok çelimsiz ve güçsüzdü. Onun bu hali arkadaşları arasına alınmamasına neden oluyor, dalga konusu oluyordu. İsaac de bu duruma içten içe üzülmekteydi.

Daha sonra arkadaşlarının dikkatini çekebilmek, kendisine yeni uğraşlar bulabilmek için mekanik oyuncaklar, figürler yapmaya başladı. Isaac sahip olduğu yüksek zekası sayesinde 16 yaşında lise eğitimini gayet iyi bir derece ile bitirdi ve daha sonraki eğitimi için üniversite hayalleri kurmaya başladı. Ancak üvey babasının ölümü bu hayallerine biraz ara vermesini gerektirdi. Daha sonra geçimini sağlamak için bir marangozda çalışmaya başlayan Newton burada Simyacılığı araştırmaya başladı. Newton Cambridge üniversitesine başladığında matematik hakkında hiçbir şey bilmezken 4 yıl sonra mezun olduğunda üniversite birincisi oldu. Daha sonra Isaac üniversite bahçesinde şiir okurken kafasına elma ağacından bir elma düştü. Bunu düşünen Isaac neden sağa veya sola değilde tam dünyanın merkezine düştüğünü sorguladı ve zaman içinde yer çekimi yasasını kanıtlamış oldu.  Daha sonra teleskobu geliştirdiği için  kraliyet bilim cemiyetine girişi sağlanmış oldu.  Kraliyet bilim cemiyetinin sıkıcı ortamında bunalıma girdi ve hastalandı.  Newton 31 mart 1727 tarihinde 85 yaşında malikanesinde hayata gözlerini yumdu.