Juniper Router Modem G.shdsl Konfigürasyonu 2022

Juniper Router Modem G.shdsl Konfigürasyonu 2022

Juniper Router Modem G.shdsl Konfigürasyonu ve Ayarları nasıl yapılır? Cisco router konfigürasyonlarına benxer bir komut sşistemi vardır. Bu yazıda Juniper router modem G.shdsl konfigürasyonunu aktaracağım. Türkiyede Ülkemizde daha çok firewall olarak kullanılan juniper routerda g.shdsl’de sonlandırılabilir. Bu cihazı konfigüre etmeniz için Cisco konsol kablosunu kullanabilirsiniz.

Konfigürasyon aşağıdakigibidir. hostname ve ipleri kendi bilgilerinizi girerek değiştirmelisiniz.

Juniper Router Modem G.shdsl Konfigürasyonu 2022

yazi@makale> show configuration | display set
set version 7.6R1.9
set system host-name organik_makale
set system time-zone Europe/Istanbul
set system root-authentication encrypted-password makale
set system login user makale uid 2001
set system login user makale class super-user
set system login user makale authentication encrypted-password makale
set system services ftp
set system services telnet
set system services web-management http interface fe-0/0/0.0
set system services web-management http interface fe-0/0/1.0
set system syslog user * any emergency
set system syslog file messages any any

set system syslog file messages authorization info
set system syslog file interactive-commands interactive-commands any
set interfaces fe-0/0/0 vlan-tagging
set interfaces fe-0/0/0 unit 1 vlan-id 1
set interfaces fe-0/0/0 unit 1 family inet
set interfaces fe-0/0/1 unit 0 family inet address 192.168.9.1/24
set interfaces at-1/0/0 mtu 1540
set interfaces at-1/0/0 encapsulation atm-pvc
set interfaces at-1/0/0 atm-options vpi 0
set interfaces at-1/0/0 shdsl-options annex annex-b

set interfaces at-1/0/0 shdsl-options line-rate auto
set interfaces at-1/0/0 shdsl-options snr-margin current disable
set interfaces at-1/0/0 shdsl-options snr-margin snext disable
set interfaces at-1/0/0 unit 0 description TO_WAN
set interfaces at-1/0/0 unit 0 encapsulation ether-over-atm-llc
set interfaces at-1/0/0 unit 0 vci 0.35

set interfaces at-1/0/0 unit 0 family inet address 10.1.2.38/29
set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.1.2.33

Juniper router Konfigürasyon bitmiştir. Sorularınızı yorum yazarak gönderebilirsiniz.