Kösem Sultan’ın Tarihteki Yeri 2022

Kösem Sultan’ın Tarihteki Yeri 2022

Kösem Sultan’ın Tarihteki Yeri. Osmanlı tarihinin en kudretli kadını olarak bilinen Kösem Sultan, aynı zamanda ” Kadınlar Saltanatı” döneminin de kahramanlarından birisidir. Devlet işlerinde etkin olarak rol almış olan Kösem Sultan; güzelliği, keskin zekası ve hırsıyla ünlenerek sadece yaşadığı döneme damgasını vurmakla kalmamış, günümüze kadar da adından söz ettirmeyi başarmıştır. Bu kudretli kadının hayatı birçok kitap ve filme de ilham kaynağı olmuştur.

Kösem Sultan’ın hayatına bakacak olursak, cariye olarak Topkapı Sarayı haremine girmeden önceki yaşamına dair çok kesin bilgiler bulunmamaktadır. Tarih kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre; Kösem Sultan Rum asıllı veya Bosnalı’dır. 1590 yılında Anastasya adıyla dünyaya gelmiş ve Bosna Beylerbeyi tarafından İstanbul’a kızlarağasına gönderilmiştir.

Kösem Sultan’ın Tarih Sahnesine Çıkışı 2022

Henüz 15 yaşındayken 1. Ahmet’e Haseki olmasıyla, hayatının akışı değişen Kösem Sultan; 4. Murat, Süleyman, İbrahim ve Kasım isminde dört şehzade, Ayşe ve Fatma isminde de iki sultan dünyaya getirmiştir. 1. Ahmet’in kuvvetli kişiliği nedeniyle onun döneminde pek fazla devlet işlerine karışamayan Kösem Sultan, eşinin 1617 yılında ölmesiyle devlet işlerine el atmaya başlamıştır.

Kösem Sultan’ın Devlet Yönetimindeki Yeri 2022

Eşi 1. Ahmet’in ölümünden sonra, yerine kardeşi 1. Mustafa geçmiştir ve bu dönemde Kösem Sultan devlet işlerinde bir hayli etkili olmuştur. Onun ardından tahta çıkan 2. Osman (1. Ahmet’in başka bir kadından olan oğludur.) zamanında da Kösem Sultan’ın hakimiyeti bir süre devam etmiştir. Daha sonra Kösem Sultan’ın devlet işlerine fazla müdahale etmesinden rahatsız olmaya başlayan 2. Osman, onu eski saraya göndermiştir.

Kösem Sultan’ın Tekrar Devlet Yönetiminde Söz Sahibi Olması 2022

Kösem Sultan eski sarayda yaşamına devam ederken; 2. Osman tahttan indirilmiş ve onun yerine tekrar 1. Mustafa tahta çıkmıştır. Sonunda 1. Mustafa da tahttan indirilince Kösem Sultan’ın oğlu 4. Murat tahta çıkmıştır. İşte sonunda Kösem Sultan’ın beklediği an gelmiştir, tekrar Topkapı Sarayına gidip yerleşmiş ve oğlunun yaşı küçük olduğu için kendisi devlet yönetimini ele almıştır. Oğlu büyüdüğünde Kösem Sultan’ın devlet yönetimindeki etkisi azalsa da; 4. Murat’ın genç yaşta ölümü üzerine tahta çıkan diğer oğlu 1. İbrahim sayesine, tekrar devlet yönetimini ele geçirmiştir.
1. İbrahim şehzadeliği boyunca sürekli ölüm korkusuyla yaşadığı için, psikolojik sorunları vardır. Kösem Sultan hanedanın devamının sağlanabilmesi için, oğluna birçok cariyeler getirtmiş ve onu tedavi ettirebilmek için birçok hocadan da yardım almıştır. Sonunda Kösem Sultan’ın çabaları sonuç vermiş 1. İbrahim’in; Mehmet, Süleyman ve Ahmet isimli oğulları dünyaya gelmiştir. Oğlu 1. İbrahim’de bir dönem annesinin devlet işlerine karışmasından şikayetçi olarak, onu eski saraya göndermek istemiştir. Bu durum üzerine bir süreliğine devlet işlerinden uzak duran Kösem Sultan, torunu Şehzade 4. Mehmet’ in tahta çıkmasıyla tekrar eski gücünü ele geçirmiştir.

Kösem Sultan’ın Ölümü 2022

Kösem Sultan özellikle yaşamının son dönemlerinde, gelini Hatice Turhan Sultan’la yoğun bir şekilde iktidar mücadelelerine girmiştir. Diğer torunu olan Şehzade Süleyman’ın padişah olabilmesi için onu gizliden destekleyen Kösem Sultan’ın bu düşüncesinden haberdar olan Turhan Valide Sultan, ağaların da yardımını alarak onu öldürtmüştür. (1651)
Kösem Sultan ölümünün ardından, eşinin Sultan Ahmet Camii’nde bulunan 1. Ahmet türbesine gömülmüştür. Kösem Sultan’ın ölümü “Kadınlar Saltanatı” nın da sonu olmuştur. Kösem Sultan güçlü padişahlar döneminde biraz geri çekilerek, güçsüz padişahların iktidarı sırasında tekrar sahneye çıkarak son ana kadar devlet işlerinde etkili olan hırslı bir kadındır. Ondaki bu iktidar hırsı da sonunu hazırlamıştır.