Kurban İçin Vekalet Nasıl Verilir ? 2022

Kurban İçin Vekalet Nasıl Verilir ? 2022

Kurban İçin Vekalet Nasıl Verilir ? Kurban, Allah’ın rızasını kazanmak ve Allah’a yaklaşmak amacı ile kesilen hayvandır. Kurban kesmek, bir ibadet şeklidir. Müslümanlar açısından kurban, varlıklarını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunu göstermenin bir simgesidir. Aklı başında olan, özgür olan, bir yerde yerleşik olan ve malvarlığı yeterli olan müslümanlar, kurban keserek, bir yandan Allah’a ruhen yaklaşmış olurlar, bir yanda da fakirlerin beslenmelerine yardım etmiş olurlar.

Kurban kesmek, İslam dini açısından kişinin insani değerlerini yüceltir. Toplum açısından da bütünleştirici ve birleştirici bir unsurdur.

Kurban kesmek, İslam dininde mezheplere göre farklı düşünülmüştür. Örneğin, Hanefi Mezhebi’nden olanlar, Kevser suresini esas alarak koşulları uygun olan herkesin kurban kesmesini vacip tutmuştur. Yani kurban kesmek farz değildir ama dinen yapılması emredilen işlerden biridir. Şafii ve diğer mezhepten olanlar ise kurban kesmeyi sünnet olarak kabul ederler. Yani dinen yapılması uygun görülen bir iştir.

Müslümanlar, koşulları uygunsa kurban kesmek isterler. Ancak herkesin bir hayvan kesmesi mümkün değildir. Böyle durumlarda kurbanını başkasına kestirmek isteyeceklerdir. Aslında Müslümanların, kurbanlarını kendilerinin kesmesi daha makbuldür. Ancak bir başka müslümana kurban kestirmesi de mümkündür. Bu noktada genel olarak akla takılan bir nokta var. Başkasına kurban kestirilirken nasıl davranılmalı? Kurbanı kesecek kişiye bir vekalet verilecekse bunun yöntemi nedir?

Kurban İçin Vekalet Nasıl Verilir ? 2022

Kurban kesmek isteyen, ancak kurbanını kendisi kesemeyen Müslümanlar, doğal olarak bu işi bir başkasına yaptıracaklardır. Burada en önemli konu, kurban kestirmek isteyen kişinin, gönülden buna inanmış olmasıdır ve bir başkasını vekil tayin ettiğini içinden geçirmesidir. Bunun yazılı bir kuralı yoktur. İçinden geldiği şekilde ve inanarak “Allah rızası için kurbanımı kesmeye seni vekil tuttum” demesi yeterlidir.

Bazı Müslümanlar kurbanını alma işini de kesme işi ile birlikte bir başkasına bırakmış olabilir. Bu durumda yine içinden geldiği şekilde, “Allah rızası için kurbanımı almaya, kesmeye ve kestirmeye seni vekil tuttum” demesi yeterlidir.

Müslümanlık her işin kolayca halledilmesinden yanadır. Bu nedenle, bir Müslüman, bir başkasına sadece, “kurban işimi hallet” demişse, yine vekalet vermiş kabul edilir.

Hatta, başka bir kişinin kurbanını, ondan habersiz, ancak onun için kurban etmek caizdir. Başka bir kişinin kurbanını, ondan izinsiz, ancak kendisi için kurban etmek ise, eğer sonradan kurban bedelini öderse caizdir. Kurban sahibi, kurban bedeli yerine, kesilmiş hayvanını alırsa, yine sahibi için kurban edilmiş olur. Görüldüğü gibi islam dininde, kurban konusunda zorlayıcı hükümler yoktur.

Vekalet alan kişiler, kurban sahibi adına kurbanı keser. Karşılığında para veya hayvandan bir parça alabilir.

Kurban kesme işini vekalet ile alan kişiler, bir başkasına vekalet veremezler. Bunun için kurban sahibinden ayrıca izin almaları gerekir. Bir kişi birden fazla kişiye vekalet vermiş olabilir. Bu durumda vekalet alanlardan biri kurbanı kesince, kurban dine uygun şekilde kesilmiş olur.

İnternet Şubesi(Kızılay,İhh,Dernekler) üzerinden vekalet verirken tüm bilgiler doldurulmalıdır. Aynı zamanda sizleri kurban alımı ,kesimi ve dağıtımı için vekil ettim yazısı yazılmalıdır.

Kurban vekaleti nasıl verilir,kurban vekaleti nasıl alınır,kurban vekaleti nasıl verilir video,kurban vekaleti diyanet,kurban vekaleti nasıl verilir diyanet,kurban vekaleti nasıl olur,kurban vekaleti nasıl verilir sorularla islamiyet,kurban vekaleti vermek.