Küresel Isınma ve İklim Değişikliği 2022

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği 2022

Küresel Isınma Nedir ?  2022

İnsanoğlu tarafından atmosfere salınan gazlar, fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinliklerinin sera etkisi oluşturması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına “ küresel ısınma” denilmektedir. Küresel ısınma aynı zamanda iklim değişikliğinide ortaya çıkarmaktadır.  Sera etkisinin artması stratosferin soğumasına, alttaki troposferin ise ısınmasına yol açmaktadır. Son zamanlarda fosil yakıtların yakılması, hızlı nüfus artışı, ormansızlaşma ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve diazot monoksit gibi gazların atmosferde yığılmasına neden olmaktadır. Bu artış küresel ısınma ya neden olmaktadır. Bilim insanları son 50 yıldaki sıcaklık artışının insan hayatı başta olmak üzere ilkim değişiklerine neden olduğuna da işaret etmektedir. Bilim insanları, küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliklerinin kalp, solunum yolu, bulaşıcı, alerjik ve bazı diğer hastalıkları tetiklediği söylemektedirler.

Kasırgalar, seller ve taşkınların şiddeti ve sıklığı artarken bazı bölgelerde uzun süreli, şiddetli kuraklıklar ve çölleşmelerin görülmesi, kışın sıcaklıkların artması, ilkbaharın erken gelmesi, sonbaharın gecikmesi, hayvanların göç dönemlerinin ve iklimlerin değişmesi, bu değişiklikler sonucu bazı bitki ve hayvan türlerinin yok olması küresel ısınmanın çevre bilimle ilgili (ekolojik) sonuçlarıdır.

Küresel Isınma Sonucu Olması Beklenen Durumlar 2022

 • Sıcak hava dalgaları, seller, kasırgalar, yangınlar, kuraklık ve bunların sebep olacağı hastalıklar yüzünden milyonlarca insanların ölmesi
 • Dünyadaki pek çok canlı türünün yok olması
 • Bitki örtüsünün azalması
 • Dünyanın büyük bir bölümünün çöl olması
 • Küresel ısınmanın getireceği sıcak hava dalgaları, seller, kasırgalar, yangınlar ve kuraklık özellikle yoksulları çaresiz bırakması,
 • Deniz seviyesinin yükselmesi ve birçok ülkenin deniz seviyesindeki bölümlerinin sular altında kalması
 • Fırtınalar, Pasifik bölgelerinde görülen doğa olayları, Muson yağmurları sayısının giderek artması.

Küresel Isınmaya Yönelik Ne Tür Önlemler Alınabilir? 2022

Küresel ısınmaya karşı ülkeler bazında geniş önlemlerin alınması, en bu durumda en faydalı önlemdir. Doğru enerji kaynaklarının kullanılmalı, fosil yakıttan uzak durulmalıdır. Bununla birlikte, dünyadaki üretilmiş enerjiyi kullanan her insan, kendi çapında basit bireysel önlemler alarak küresel ısınmaya kattığı yükü azaltabilir.

Bencilce kendimizi düşünüp yaşadığımız dünyada çocuklarımızı gelecek nesillerimizi düşünüp kaynaklarımızı kullanmalıyız. Önce düşün sonra yap. Küresel Isınma zengini fakiri etkileyecektir.

İklim Değişikliği 2022

İklim Değişikliği hakkında bilgiler. İklim değişikliği, “Mevcut iklimin doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklim üzerinde oluşan bir değişiklik” biçiminde tanımlanabilmektedir. İklim değişikliği, 21. yüzyılda insanlığın karşılaştığı en büyük sorunların başında gelmektedir.

İklimi değiştiren temel üç etken bulunmaktadır:
-Güneşin kendisindeki ya da yerküre’nin yörüngesindeki değişikliklere bağlı olarak güneş radyasyonundaki değişiklikler
– Güneş radyasyonunun yansıtılan ve albedo olarak adlandırılan kısmındaki değişiklikler
Sera gazı salımlarının atmosferdeki birikimlerine bağlı olarak Yerküre’den uzaya geri gönderilen uzun dalgalı radyasyondaki değişiklikler.
Bunların yanı sıra yerküre yüzeyi üzerindeki ısı dağılımında oynadıkları rol nedeniyle rüzgâr ve okyanus akıntılarının, iklim üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır.

Küresel Isınma İklim Değişimine Karşı alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi İçin Yapılan Uluslararası Toplantılara İlişkin Kronolojik Açıklamalar

Fransa’nın başkenti Pariste yapılan Hükümetler arası İklim Değişiklikleri Paneli’nde açıklanan Birleşmiş Milletler raporu şu şekildedir:
Raporda küresel sıcaklık artışının olası etkileri aşağıdaki biçimde özetlenmektedir.
· +2 derece:

· Su sıkıntısı başlayacak ve susuzluk çekilecek.

· Kuzey Amerika’da kum fırtınaları tarımı yok edecek. Deniz seviyeleri yükselecek. Peru’da 10 milyon kişi su sıkıntısı çekecek. Mercan kayalıkları yok olacak. Gezegendeki canlı türlerinin %100  30’u yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

· + 5 derece:

· Denizler 5 m. yükselecek

· Deniz seviyesi ortalaması 70 metre olacak. Dünyanın yiyecek stokları tükenecek.

· + 6 derece:

· Göçler başlayacak

· Yüz milyonlarca insan uygun iklim koşullarında yaşamak umuduyla göç yollarına düşecek.

· Kadınlar su bulamadıkları için saçlarını kestirecekler,

· Okyanuslarımız buharlaşıp çölleşecek,

· Kuraklık yaşanacak,

· Okyanuslardan aktarımla temiz içme suyu elde edilecek,

· Suda yaşayan bazı hayvanlarımız(kutup ayısı,fok balığı vs.) tırmanacak buz bulamayacaklar yüzmekten yorulup ölecekler,

· İnsanlar 50 yaşındayken susuzluktan 85 yaşında gibi gözükecekler,

· Bebeklerin sakat doğma olasılığı artacak.

İklim Değişikliklerinin Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri 2022

Bilim adamlarının araştırmasına göre olası bir iklim değişikliğinin ülkemizde neden olabileceği çevresel ve sosyoekonomik sorunlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

• Sıcak ve kuraklıklardaki artış çölleşme, tuzlanma ve erozyon gibi olayları hızlandıracaktır.

• İklim kuşaklarının kuzeye kayması sonucunda Türkiye, daha sıcak ve kurak bir iklim altında kalacaktır.

•İçme ve kullanma suyunda büyük sıkıntılar yaşanacaktır.

• Tarım ürünleri üretiminin potansiyeli değişebilecektir.

• Aşırı sıcak nedeniyle hastalık ve ölüm oranları artacaktır.

• Türkiye’nin deniz seviyesinin artması nedeniyle turizm ve tarım alanlarının yer aldığı alçak alanları su altında kalacaktır.

•Buz erimelerine bağlı olarak kar çığları, sel ve taşkın olaylarında artış olacaktır.

• Deniz akıntılarındaki değişmeler nedeniyle deniz ürünleri azalacaktır.

  1. Münevver Adıgüzel 19 Aralık 2020
  2. Ali yanlı 19 Aralık 2020

  Yorumdan Çık