Meslek Seçimi 2022

Meslek Seçimi 2022

Meslek seçimi hayat boyunca verilebilecek en önemli kararlardan birisidir. Hayatımızı devam ettirebilmek için çalışmamız gerekir, fakat meslek sadece para kazanmak anlamına gelmiyor. Seçtiğimiz meslek bizim için aynı zamanda bir yaşam biçimi haline geliyor. Bunun için de insanın yaptığı işi sevmesi gerekir, aksi halde zoraki bir çalışma hayatı insanın iş verimini düşürür ve başarısızlığına neden olur. Oysa ki insan sevdiği bir işi yaparsa, başarılı bir iş hayatının yanı sıra mutlu bir yaşantısı da olur.

Meslek Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir? 2022

Meslek seçerken ilk dikkat edilmesi gereken, o işten elde edilecek kazanç değil, işin bizim ilgi alanımıza girip girmediğidir. Örneğin; çok hareketli bir yaşantısı olan, sanatsal alana ilgi ve yeteneği olan birisinin ofis içinde bir işi olduğunu düşünelim. Bütün gün masa başında oturmak ona çok zor gelecektir ve büyük ihtimalle de aklı herhangi bir sanatsal faliyette olacaktır. Bu durumda kişi yaptığı işe konsantre olamayacak ve mesai saatinin bitişini iple çekecektir. Oysa ki sevdiği bir işi yapan insan, mesai saatinin bittiğini bile fark edemez çoğu zaman.

– İlgi alanınıza giren iş, aynı zamanda geçerliliği olan bir meslek olmalıdır. Yani yıllarca o işle ilgili eğitimi aldıktan sonra, mezun olduğunuz alanda çalışma imkanınız olmayacaksa bu sizin için hayal kırıklığı olabilir. Böyle bir hayal kırıklığı yaşamaktansa, ilgi duyduğunuz mesleğe benzer ve geçerliliği olan bir alana yönelebilirsiniz.

– Bazen aileniz meslek seçiminde sizin adınıza karar vermeye kalkabilir. Sizin gönlünüzde yatan meslekle, onların size yakıştırdığı meslekler çok farklı olabilir. Böyle bir durumda ailenizi kırmadan ama kararlı bir şekilde bu işle ilgili ideallerinizi mantıklı bir şekilde anlatmalısınız. Aileniz başta tepki gösterebilir ama zamanla sizi anlayıp hak vereceklerdir. Asla hatır için ideallerinizden vazgeçmeyin ama ailenize düşüncelerinizi söylerken de saygı sınırını aşmayın.

Meslek seçiminde ideallerinizin peşinden gidin fakat fazla hayalperest de olmayın. Her şey para demek değildir fakat yapacağınız meslek, en azından sizin hayatınızı sürdürmeniz için gereken bir kazanç da sağlamalıdır. Hayata atıldığınız ilk yıllarda belki sadece kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak durumunda olacağınız için sorun yaşamazsınız fakat ilerleyen yıllarda kendi ailenizi kurduğunuz zaman, belli bir hayat standartınız olması için kazancınız önemli olacaktır.

– Seçeceğiniz mesleğin, sizin ilgi alanınıza girmesi kadar sizin o işin üstesinden gelip gelemeyeceğiniz de önemlidir. Bazen sadece bir işe sempati duyduğumuz için, o mesleği seçeriz. Örneğin doktorlara sempatisi olan birisinin doktorluğu seçmesi gibi… Sadece doktorlara ya da o doktor önlüğüne duyulan sempati yeterli değildir, kişi gerçekten o işte başarılı olabileceğine ve mesleğini yaşam şekli olarak benimseyebileceğine emin olmalıdır.

Meslek seçimi yapmadan önce çok iyi düşünün ve vereceğiniz bu kararın bütün hayatınızı etkileyecek kadar önemli olduğunu unutmayın.

Meslek Seçimi’nde Püf Noktaları 2022

 

Meslek seçiminde püf noktaları Meslek seçimi hayatımızı etkileyen en önemli unsurlandandır. Geri dönüşü kolay kolay olmayacak bir yoldur. İşin başında biri olarak eleğini asmış ve birikimlerini paylaşmaktan hoşlanan kişilerle çalışarak yazımızı hazırladık. Yazarımız emekli bankacı ve üretmede ve çalışmadaki başarısını hala sürdürmekte olduğundan deneyimleri siz gençlerle paylaşmayı uygun gördüm.

Çalışma yaşamının başındaki bir genç için önemli bir adımdır. Ülkemizdeki eğitim sistemi ve sistemin doğruları ve yanlışları üzerinde durmak istemiyorum. Ne yazık ki meslek seçiminin ilk ve önemli adımı doğru eğitimi almak olmalıdır ama bu ayrı bir konu. Çünkü eğitimin temel amacı kişiyi gelecekteki çalışma yaşamına hazırlamak olmalıdır. Ama günümüz eğitim sisteminin bunu başardığı söylenemez.

Çalışma yaşamının ortalama süresi 30-40 yıl olarak kabul edildiğinde, yaşamın bu kadar uzun bir dönemini etkileyecek olan mesleğin seçiminde doğru karar verilmiş olması son derece önemlidir.

Kendini bilme 2022

Doğru iş seçiminde en önemli adım insanın kendini tanıması, yetenek ve becerilerinin farkında olmasıdır. İnsan zihinsel özelliklerini biliyor olmalıdır. Yaratıcı, sorumluk sahibi, gerçekçi, sakin, hoşgörülü, planlı, risk alabilen, çabuk öğrenen, sabit fikirli, önyargılı, meraklı, zorlukları seven, yeni fikirlere açık, hazır cevap. Bunlar farklı kişisel özelliklerdir ve her birinin olumlu olumsuz yönleri vardır. Doğrusu yanlışı yoktur. Önemli olan bu özelliklerin bilincinde olmaktır. Bu şekilde insan güçlü yönlerinin ya da zayıf yönlerinin farkında olacaktır.

Yetenek ve beceriler 2022

Her mesleğin kendine özgü yapabilirlikleri vardır. Algılama yeteneği, öğrenme yeteneği, sayısal yetenek, sözel yetenek ve benzeri birçok yetenek büyük ölçüde doğuştan gelen özelliklerle ilgilidir.

Yeteneklere bağlı olarak kişinin becerileri de belli bir noktada yoğunlaşır. Sayılarla uğraşabilmek, politik davranabilmek, istatistiksel analizleri kolay yapabilmek, inisiyatif kullanabilmek, problem çözmek gibi.

Bu sayılan beceriler yeteneğe bağlı ve doğuştan gelen becerilerdir. Ancak bu temel becerilerin üzerine farklı beceriler katmak kişinin elinde olan bir şeydir. Yabancı dil bilgisi, farklı kültürlerden gelen insanlarla çalışabilme, teknolojik aletleri kullanabilme, iletişim becerilerine sahip olma, sorumluluk alma, takımla çalışabilme bunlardan birkaçı.

Değer yargısı 2022

Meslek seçiminde, kendini tanımak ve yetenek ve becerileri bilmek kadar değer yargıları da önemli bir etkendir. Değer yargıları öncelikle aile ve insan ilişkilerinde önemlidir. Sonrasında iş ilişkilerinde kendini gösterir. Birşeyin önemini vurgulamaya yarayan değer yargıları, insandan insana farklıdır. Soyut bir kavramdır. Çalışma hayatında kişi için neyin önemli olduğunun cevabı burada yatar. Önemli olan para kazanmak mıdır? Yoksa, huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı mıdır? Ya da işin kalıcı olması ve sürekliliği mi önemlidir? Belki de yaratıcılığını kullanmak, kendi işini yapabilme özgürlüğüne sahip olmak, farklı görevler üstlenmek, esnek çalışma saatlerine sahip olmak önemlidir. Bunlar meslek seçiminde kişinin iç dinamiklerini harekete geçiren önemli değerlerdir.

Kendini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek isteyen biri, buna olanak tanımayan bir işyerinde huzurlu çalışamaz. Ya da öncelikle para kazanmayı amaç edinen biri, az ücret ödeyen bir işyerinde çalışamaz, başlamış olsa bile devam edemez.

Ancak unutulmamalıdır ki insan zaman içinde değişir. Değer yargıları da değişebilir. O nedenle meslek yaşamında, değişen değer yargılarına bağlı olarak kariyer planlamasını da şekillendirmek gerekebilir.

Eğitim 2022

Meslek seçiminde alınan eğitimin önemli olduğu söylemiştik. Önce şu nokta üzerinde fikir birliği gerekir. Çalışma yaşamında, doktorluk, avukatlık, mühendislik gibi bazı mesleklerde mutlaka üniversite eğitimi alınmış olması gereklidir. Bu mesleklere yönelecek kişiler, yukarıda açıklanan yetenek, beceri ve değer yargıları paralelinde üniversite seçimini yapacaklardır.

Burada daha orta öğrenim sürerken, çeşitli ilgi ve kişilik testleri ile kişinin hangi mesleğe yatkın olduğu ve hangi işlere ilgi duyduğu belirlenmiş olmalıdır. Genelde olduğu gibi yakın çevrenin ve de ailenin baskısı ile alınacak bir üniversite eğitiminin, kişinin meslek yaşamında büyük bir katkısı olamaz.

Bunun yanında, kişinin sadece mühendis veya avukat olmak istemesi de yetmez. Eğer hedef bu şekilde konulmuşsa çabanın da bu yönde sarfedilmesi gerekir. Aksi halde bu genel ifadelerle bir yere varılamaz. Sınavdan alınacak puana göre meslek seçimi yapmak kadar yanlış bir başlangıç olamaz.

Sonuç 2022

Meslek seçimi basit bir karar değildir. Yaşama yanlış yerden başlamak, geri dönülmez sonuçlar doğurabilir. Elbette her zaman meslek değiştirmek mümkündür. Ama ilk meslekte kazanılan bir kısım birikimlerin bir sonraki meslekte işe yaramayacağı unutulmamalıdır. Bu da hayatta hep zaman kayıplarına ve gecikmelere neden olacaktır.

Meslek seçimi testi,meslek seçimi testi meb,geleceğin meslekleri,meslek testi,meslek seçimi nasıl yapılır,meslekler
meslekler hakkında bilgi,meslek tanıtımı.