Mihmandar 2022

Mihmandar Roman Özeti  2022

Mihmandar, Bir “İskender Pala” romanı. Tarihi romanlar yazarı, akademisyen İskender Pala. Akıcı üslubu, muhteşem kurgusuyla tarihi sevdirmeye çalışan yazarımızın son romanı yine farkı kurgusuyla karşımızda. Tarihi bilgileri roman kurgusuyla gençlere anlatmaya devam etmiş son kitabı “Mihmandar”ile.

Kapı Yayınları tarafından ocak 2014 basımlı, 383 sayfalık bir Eyüp Sultan romanı. Kitabın birinci bölümü bir menkıbe ile başlıyor. “Menkıbe” Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımız zaman anlamı “Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikaye” demek.

Buna göre Hz. Muhammed için Medine’de bir ev yapılıp , sandık içinde kil tablet ile mektup miras bırakılıyor ve Hz Muhammet Mekke’den Medine’ye göç ettiğinde devesi bu evin önünde duruyor. O evin sahibi Ebü Eyyüb ,seksen yaşında iken Kostantiniyye’ye yapılan fetihe katılmış ve mezarının da oraya yapılmasını vasiyet etmiş “Eyüp Sultan”dır. Fethedilmesi imkansız olan Kostantiniyye’nin Araplar tarafından işgal mücadelesi ve yaşta fethe katılmak isteyen Ebü Eyyüp peygamberin hadislerinden bu sefere katılıyor ve hizmetindeki kişiye kırkıncı hadisi de ezberlettikten sonra ölüyor. Mezarının korunması ve günümüze kadar nasıl ulaştığını okudukça öğreniyoruz.

Hz Muhammed ‘in evinde kaldığı zamanlardan, ölümüne kadar geçen sürede müslümanlığın güzelliğini de kitabın satırları arasında okuyoruz. Kitabın her bölümü farklı bir anlatı tarafında anlatılıyor. Bizanslı olan bir hristiyan ateşçi ustası , kızı ve karısının kurgusun da kitaba farklı bir heyecan katıyor.

Mihmandar

Mihmandar

Hizmet edenlerle, hizmet ettiklerinin anlatıldığı Mihmandar kitabının bazı bölümleri yavaş ilerlese de genelde sonuna kadar kendini okutuyor.

Kitabın son bölümü ise günümüzden Eyüp Sultan‘a ait bilgileri bulmaktayız. Evet elimizdeki tarih kokan bu kitabı okumalı ve daha önce İskender Pala kitaplarını okumamış iseniz birinden başlamalısınız. Özellikle “Katre-i Matem” kitabı çok iyi. Ayrıca Yunus Emre’nin hayatını anlattığı “Od”, “Şah ve Sultan” kitapları da tavsiye edebileceğim diğer kitapları. Divan şiirini sevdiren bir yazar aynı zamanda.

İskerden Pala kitapları kurgusu, yazılış biçimleri eski kelimeleriyle sevdiğim bir yazar. Çok fazla eski dilde kelime kullanmıyor. Kullandıklarını da sözlüklerden rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz.

İskender Pala hayranı olmak yazdıklarını okuduktan sonra mümkün.

Ama bunun için tarihi biraz sevmek gerekiyor.

Her kitap ayrı bir heyecandır….