OECD Ülkeleri Hangileri Nelerdir OECD Üye Üyeleri Ülkeler 2022

OECD Ülkeleri Hangileri Nelerdir OECD Üye Üyeleri Ülkeler 2022

OECD Ülkeleri Hangileri Nelerdir OECD Üye Üyeleri Ülkeler.

OECD Ülkeleri Hangileri Nelerdir OECD Üye Üyeleri Ülkeler; 2022

Ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd); Bir çok ekonomi kanalında tartışmalarda fuymuşsunuzdur. Oecd burdayız aşağıda kaldık v.s. Nedir bu  OECD?

Merkezi Fransa’nın Paris şehri olan OECD’nin 34 üyesi vardır. Amacı üye olan ülkelerin ekonomik ve sosyal açıdan refah düzeyini yükseltmek, üyelerine problem­lerinde yardımcı olup onlara yol göster­mek, gelişme yolundaki ülkelere yapılan yardımları hızlandırmaktır. Türkiye’nin de üye olduğu OECD’nin tüm üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir konseyi vardır. Ayrıca konseyin 14 üyesinin temsilcilerin­den meydana gelen yürütme komitesi ikin­ci organıdır.

Çalışmaların çoğu, sayıları 200’den fazla olan uzmanlık komiteleri ve alt komiteler tarafından yürütülür. OECD’ye üye olan ülkeler şunlardır: ABD, Avust­ralya, Avusturya, Belçika, ingiltere, Dani­marka, Batı Almanya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, irlanda, İspanya, isveç, isviçre, italya, İzlanda, Japonya, Kanada, Lüksem- burg, Norveç, Portekiz, Türkiye, Yeni Ze­landa. Yunanistan, Yugoslavya ise ortak üyedir ve dağılmıştır.

OECD Kurucu Üyeler (1961) 2022

Avusturya*
Belçika*
Kanada*
Danimarka*
Fransa*
Almanya*
Yunanistan*
İzlanda*
İrlanda*
İtalya*
Lüksemburg*
Hollanda*
Norveç*
Portekiz*
İspanya*
İsveç*
İsviçre*
Türkiye*
Birleşik Krallık*
Amerika Birleşik Devletleri*

OECD’ye Sonradan Katılan Ülkeler 2022

Avustralya* (1971)
Çek Cumhuriyeti* (1995)
Finlandiya (1969)
Macaristan* (1996)
Japonya* (1964)
Meksika* (1994)
Yeni Zellanda* (1973)
Polonya* (1996)
Slovakya (2000)
Güney Kore* (1996)
Şili* (2010)
Estonya* (2010)
Slovenya* (2010)
İsrail* (2010)

Kuruluş Tarihi:

30 Eylül 1961
(OECD’yi oluşturan 14 Aralık 1960 tarihli Konvansiyonun yürürlüğe giriş tarihi)

Merkezi:ParisGenel Sekreteri:Mr. Angel Gurría
Meksikalı
Haziran 2006’dan beri.
Üye Ülkeler:

A.B.D., Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak, Slovenya, Şili, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan

Türkiye’nin Üyelik Durumu:

Ülkemiz OECD’nin kurucu üyelerindedir.