Organik Gübre Nedir ? 2022

Organik Gübre Nedir ? 2022

Organik Gübre Nedir ? Suni Yapay Gübre Nedir ? Hayvan Gübresi Nasıl Oluşur ? Organik Gübre, Bitkilerin gelişmesini artırmak ve ürün miktarlarını çoğaltmak ve niteliklerini iyileştirmek amacı ile toprağa ve bitkiye uygulanan, içerisinde bir veya birkaç bitki besin maddesini bir arada bulunduran bileşiklere gübre denir.

Gübre içinde bulunan besin elementleri nelerdir? 2022

1- Makro (ana) besin elementleri; Azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt gibi toprakta ve bitki bünyesinde bol miktarda bulunan besin maddeleridir.

2-Mikro (iz) besin elementleri; Demir, bakır, çinko, mangan, bor, molibden v.b olarak sınıflandırılan, toprakta ve bitki bünyesinde çok az bulunmalarına rağmen bitki gelişmesinde makro besin maddeleri kadar etkili olan besin maddeleridir.

Organik Gübre Nedir? 2022

İnek koyun keçi ve tavuk hindi gibi hayvanların dışkılarının toplanıp uygun bir yerde toplanıp en az 3-4 yıl dinlendirilmesidir.

Nasıl olacak, hayvan dışkıları sarı yeşil kahve v.b. renklerdedir bu dışkıları alıp tarlanızda veya bahçenizde uygun bir yere toplayın ve güneşe yağmura maruz kalsın  3-4 yıl içinde bu gübre simsiyah olacak ve tohumlarınızı ve ürünlerini yetiştirirken bu gübreden kullanın ve organik gübreleme yapmış olursunuz. Dikkat edin çok miktarda organik gübre kullanmayın ürünleriniz kurutabilirsiniz.

Suni GübreNedir?  2022

Şuan köylerde buğday arpa ayçiçeği kuru fasulyede  ve mısırlarda sık sık kullanılır yani yediğimiz bir çok ürün organik değil. Suni gübreler nedir? içinde ne vardır?

Nitrat, (kim. sembol NO3-), kimyada bir azot ve üç oksijen atomundan oluşan bir nitrik asit (kim. sembol HNO3) tuzu iyonudur. Moleküler ağırlığı 62.0049’dur. Moleküler geometrisi düzlem üçgendir ve oksijen atomları arasındaki açı 120 derecedir.

Organik kimyada, nitrik asit ve alkollerin esterlerine nitrat adı verilir, bunlar RONO2 formülüne sahiptir (R bir fonksiyonel grup olmak üzere).

Üre (Latince Urea Pura), organik bir bileşik. Formülü H2N-CO-NH2’dir. Karbonik asidin dinamidi olan üre aynı zamanda karbamik asidin de amidi olduğundan karbamid adı ile de bilinir. Ürenin ilk defa 1773 yılında keşfedildiği bilinir. Ancak şüpheden uzak kesin sentezi 1828’de Wöhler tarafından başarılmıştır. Keşfinden bu yana 50’den fazla tepkime de üre bir ürün olarak elde edilmiştir.

Umarım Organik Gübre ile  Suni Gübre Arasındaki Farkı Anlatabildim.

Organik Suni Gübreleme Tarihi 2022

Organik Suni Gübreleme Nasıl Yapılır ? İnsanlar, her zaman bitkileri çok önemli derecelerde işleyerek bunlardan giyecekler, yiyecekler ve bir çok konuda faydalanmak için önemli katkılar yapmışlardır. Toprağın daha verimli hale getirilerek bu bakımdan da bitkilerin sağlıklı olması için suni gübreleme yoluna girilmiştir. Kimyacı Justus von Liebig, insanların yanlış tarım yapması bakımından çok önemli çareler getirmiş ve suni gübreleme bakımından oldukça verimli olan çalışmalar yapmıştır. Justus von Liebig, kimyacı olmak için Almanya’dan uzaklaşmış ve Fransa’da Kimya üzerine bir bölümde dersler almıştı. Justus von Liebig, Paris’de ünlü kimyacıların doğa bilimleri adlı konferanslarına katılarak deneysel yolla çok önemli bilgiler öğrendi.

Justus von Liebig, henüz 21 yaşındayken Gizeen Üniversitesinde profesör olarak gerçekten şaşırtmıştır. Burada yaptığı harika deneysel çalışmalarından dolayı bir çok yerden ünlü kimyacılar Libiyk’in çalışmalarına katılmak için akın etmeye başlamışlardır. Sayesinde insanların ve doğanın neslini etkileyecek şekilde çok önemli kimyacılar yetişmeye başlamıştır. İngiltere de bir çok fabrikayı ziyaretlerde bulunmuş ve Almanya’nın bu bakımdan ne kadar geri kaldığına da şahit olmuştur. Fakat İngiliz enstitüsü fabrikalarının modern alanda yapılan çalışmalardan eksik kaldığını da görerek bu alanda önerilerde bulunmayı da ihmal etmedi. Daha sonra Libiyk, kendini bitki ve hayvan alanında çalışmalara yöneltti. Deneysel anlamda tarımla ilgili kimyasal çalışmalarını bir kitapta toplayarak bunu herkesle paylaştı. Bitkiler yandıkları zaman geriye külleri kalır ve bu bileşenlerde bitkilerin gelişimindeki en önemli faktörlerdir. Toprağın veriminin korunması bakımından sürekli gelişim gösteren bakımlar yapılmasını ön gören Libiyk, bu deneysel çalışmalarını daha geniş alana yaymak istedi.

Justus von Liebig deneysel çalışmalarında toprağın gerekli ihtiyacı olan besin maddesinin ” gübre” olduğu konusunda hem fikirdi. Bu yönde yayımladığı yazıları ile de bunu anlatmaya çalışıyordu. Libiyk, kimyasal maddelerin en iyi şekilde çözümlenerek bitkiler için kullanmanın gereksinimini anlattı. Fakat daha sonra en önemli kaynağın ” hava” olduğunu ve bitkilerin kökler yardımıyla besinleri havadan aldığını öğrendi. Bir bitkinin gerekli olan besini alabilmesi için topraktan aldığı değeri yine toprak yoluyla bitkiye karıştırmak olduğunu öğrendi. ” Organik Kimya” adlı kitabı bir çok dile çevrilerek yayınlandı. Mineraller bakımından tuz ihtiyacını karşılamak için çok uğraş verdi. Suda çözünen tuzları da araştırarak bitkilerin kökleri tarafından emilmesini sağlayan teknikler geliştirdi.

Organik gübre fiyatları,solucan gübresi,organik gübre nasıl yapılır,organik gübre çeşitleri,organik gübre yapımı,organik sıvı gübre,biofer organik gübre,hümik asit. 2022