Ötanazi Nedir? 2022

Ötanazi Nedir ? 2022

Ötanazi; Bir hastalıktan sonra bitkisel hayata giren, yaşamını tek başına sürdüremeyecek olan insanların ve hayvanların acısız bir yöntem ile hayatına son verilmesidir.  Ötanazi birçok ülkede yasaktır ve yapılırsa suç sayılmaktadır. kişi kendisi ötanazi yöntemini kullanırsa intihar, eğer başkası tarafından yapılırsa o kişi adam öldürmüş sayılmaktadır.

Ötanazi şekli ikiye ayrılmıştır bunlar; aktif ve pasif Ötanazidir. Aktif Ötanazi de kişi tedavi edilemiyorsa direk olarak enjekte edilen madde ile kişi ölür. Pasif Ötanazide ise tedavi edilemeyen ve bulaşıcı hastalık taşıyan kişilerde yaşama bağlayan makinelerin fişleri çekilir ve kişiyi iyileştirici tedaviler uygulanmaz. Sadece kişinin acı çekmemesi için ilaçlar verilir.

Doktor destekli Ötenazi şekli ise ne pasif nede aktif olarak yorumlanmaktadır. Kişi eğer aynı koşullarda hasta ancak karar verecek güce sahipse, doktor kişinin kendisini öldürebileceği uygun ortamı hazırlar ve kişinin kendi kendisini öldürmesini sağlar. Bu durumda Ötenazinin bir çeşidi sayılır. Ancak intihar olayına daha yakın olduğu için bu konu üzerinde tartışmalar hala devam etmektedir. ABD’nin bazı eyaletlerinde doktor destekli intihar yasal olsa da dünya çapında bu işlem yasadışı bir uygulama olarak düşünülmektedir.

İslam dinine göre canı veren de alanda Allahtır. Bu sebeple islam dininde bir canlının canına başkası tarafından son verilmesi çok günahtır ve haramdır. Toplumun inancına göre bu uygulama hoş karşılanmaz, koşulla uygun olsa dahi bu yöntemin uygulanması yasaktır. İslam dinine mensup bir ülkede Ötenazi yasaktır. Türkiye de Ötenazi Türk Ceza Kanununa göre yasaklanmıştır. Bu işlemi uygulayan kişiler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vardır. Bazı ülkelerde de Ötanazi yasal değildir ancak Ötanazi yapan kişi hiçbir cezaya çarptırılmaz.

Ötanazi Nedir ? 2022

Günümüzde Öte nazi, Bilinci açık olmayan hastalar için ailesinin veya doktorunun kararıyla hayata gözlerini yumma kararı verilmesi durumu aşırı derecede tartışma konusu olmuştur. Eğer doktorun kararı ile ötanazi yöntemi uygulanırsa, kişi ağır cezaları kabul etmiş sayılmaktadırlar.