Patent Nedir? Patent Nasıl Alınır?

Patent Nedir? Patent Nasıl Alınır?

Patent Nedir? Patent Nasıl Alınır? ; Kısacası buluş sahibinin ortaya çıkardığı buluşu kullanma, satma ve ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belge ise patent belgesidir. Türkiye’de paten verme yetkisi Türk patent enstitüsü yetki çerçevesi alanındadır.

Patent yasalarının amacı; yapılan buluşu koruma ve yaratıcı fikirlerin teşvik edilmesidir. Türkiye’de alınan bir patent hakkı sadece Türkiye içerisinde hak sağlamaktadır. Fakat patent sahibi, patentli ürünlerin Türkiye’ye ithali durumunda ithalatı durdurma hakkına yasalarca sahiptir. Makineler, araçlar, kimyasal bileşikler ve her türlü üretim mamulleri patent koruması içerisindedir. Patent hakkı sağlanan yaratıcı fikirlerin, sanayiye ve teknolojiye destek sağladığından, bu alanlarda ülke olarak yükselme kaydedildiği görülmüştür.

icat-nedir

icat-nedir

Patent alınamayacak bazı buluşlar ve uygulamalar vardır. Örneğin; matematik metotları, hayvan türleri, insan ve hayvan vücudu için bulunan tedavi yöntemleri, sanat eserleri ve bilgisayar uygulamaları patent hakkı dışında kalan, yani ülkemizce patent verilmeyen uygulamalardır. Patent hakkı ilk kez 15.yy da İtalya’da başlayan bir uygulamadır. Sonraki 200 yıllık dönem içerisinde Avrupa ülkelerinde de bu tescil hakkı uygulanmaya başladı. Patent hakkı şahsi bir mülktür ve kiralanabilir, satılabilir, miras dahi bırakılabilir. Bir buluş sahibi isterse buluşunu bir başkasına kullanım ve ya satış hakkı olarak devredebilir.

Türkiye’de uygulanan iki çeşit patent yöntemi vardır. Biri incelemeli patent diğeri ise incelemesiz patent sistemi. İncelemesiz patent siteminde maddi olanakları sınırlı buluş sahiplerine 7 yıl süreli koruma hakkı sağlanır. İncelemeli sistemde ise evrak işleri uzun sürdüğü için daha sağlam ve uzun süreli bir koruma buluş sahibine sağlanır.

Yaptığınız buluşların icatların patentini almayı unutmayınız.