Rüya Tabiri 2022

Rüya Tabiri Tabirleri 2022

Rüya Tabiri Tabirleri, insan hayatı ortalama 60 yıl dense bunun yaklaşık 20 yılı uykuda geçiyor. Uyku insan bedeninin ve sinirlerinin dinlenme zamanıdır. Ancak bu dinlenme süresi içinde insanın bilinç altı rahat durmaz. İnsanların düşünceleri, istekleri, özlemleri hep hareket halindedir. İşte rüyalar bu şekilde oluşur.

Freud uyku durumunu çok detaylı incelemiştir. Ona göre bilinç altında gizlenen olaylar bir şekilde uykuda ortaya çıkarlar. Freud hep rüyaların ne sakladığına bakmıştır. Ruh bilimciler tedavi yöntemleri olarak rüyaları kullanırlar. Rüyalara bilimsel değer vererek tedavi yoluna giderler.

Rüyada zaman kavramı yoktur. Rüyalarda olaylar son derece hızlı akar. Çok kısa süren bir rüyada çok uzun sürdüğü sanılan çok değişik ve şaşırtıcı olaylar birbirlerini izler.

İlk insanlardan günümüze kadar bilim adamları ve filozoflar rüyaları çeşitli şekillerde düşünmüşler ve açıklamışlardır. İlk çağlarda da insanlar rüyaları konuşurlardı. Onlar rüyaların korkulan tanrılar tarafından verilen cezalar ya da ödüller olduğuna inanırlardı.

Sonraları kahinler ortaya çıkmaya başladılar. Babil’de kahinler rüyaları yorumluyorlardı ve ünlüydüler de. Ancak ilk rüya yorumcularının ne zaman ortaya çıktığı belli değildir.

Kaldeliler de astroloji yanında rüya yorumlarında da başarı kazanmışlardır. Zamanla belli rüyaların anlamları da kesinleşmeye başlamıştır. Hatta eski Mısırlılar, Yunanlılar ve Araplar rüya yorumları hakkında kitaplar yazmışlardır.

Rüyaların yorumlanması bugün artık bir metoda oturmuş gibidir. Aynı rüya farklı zaman ve yerlerde görülmüşse bunun yorumu da farklı olacaktır. Bazen aynı rüyayı gören farklı insanlar açısından bile, her insanın yaşam şekli ve dünya anlayışı farklı olacağından rüyanın yorumu da farklı olacaktır.

Rüyaları yorumlarken tarafsız olmak, duygulara kapılmamak gerekir. Rüya sadece görülen şey değildir, ayrıntılar da dikkate alınmalı ve her şey birlikte yorumlanmalıdır. Rüyadaki renkler bile önem taşır.

Temel olarak rüya yorumlanırken, iki açıdan bakmak gerekir: Birincisi rüyayı yorumlayan, ikincisi ise rüyayı gören.

Yapılan yorum rüyayı göreni etkileyeceği için yorum yapan kişi akıllı ve bilgili olmalıdır. Yorumların bağlayıcı olmadığını bilmelidir. Yorumlarını hep hayra yorarak yapmalıdır.

Rüyayı gören, iyi niyetli olmayan insanlara rüyasını anlatmamalı ve yorumlatmaya çalışmamalıdır. Ayrıca tam hatırlanmayan ya da hoşa gitmeyen rüyalar başkalarına anlatılmamalı ve yorumlatılmamalıdır.

Rüya Tabiri, Rüyada yılan görmek? Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada yılan görmenin on tabiri vardır:

1-Gizli düşman

2-Geçim

3-Esenlik

4-Yöneticilik

5-Ordu komutanlığı

6-Baht

7-Kadın

8-Murat

9-Erkek evlat

10-Sel.