Sıfırın Tarihini Biliyor Musunuz ? 2022

Sıfırın Tarihini Biliyor Musunuz ? 2022

Sıfırın Tarihini Biliyor Musunuz ? Sıfır rakamının Avrupa’ya gelmesi oldukça geç bir tarihte olmuş. Sıfır rakamı Araplar’dan gelmiş Avrupa’ya. Ancak 1299 yılında Floransa’da, Arap rakamları, özellikle de sıfırın kullanılması yasaklanmış. Çünkü sıfır rakamının ticarette çok büyük kargaşaya yol açtığını düşünmüşler. Oysa çok geçmeden de sıfır olmadan, sadece Romen rakamları ile hesap yapmanın zor olduğunu görmüşler ve kullanmaya başlamışlar.

Ancak antik dönemde birçok uygarlık sıfır kullanıyormuş. Antik Mısır, MÖ 2000’li yıllarda bile sıfırı biliyormuş. Aslına bakılırsa matematikte sıfırın kullanılması değil basamakların kullanılması en büyük devrim olmuş. Bunu da bulan Babilliler’dir. Ama Babilliler basamak sistemini bulmalarına rağmen sıfır rakamı için bir sembol kullanmamışlar, sadece sıfır yerine boşluk bırakmışlar. Bu da sayıların karışmasına neden olmuş. Yıllar sonra boşluk yerine birbirine paralel iki çizgi kullanmaya başlamışlar. Yıl MÖ 300 yılları ve Büyük İskender dönemi.

Eski Yunanlılar da sıfırı yokluk olarak kabul etmişler ama bunu bunu bir rakam olarak görmemişler.

Rakam olarak sıfır, sekizinci yüzyılda Çin’de ortaya çıkmış. Oraya da Hindistan’dan geldiği sanılıyor. MÖ 450 yıllarında Orta Amerika’da yaşayan eski uygarlıklardan Mayalar da sıfırı tanıyormuş. Ama ilginçtir, Maya hesap sistemi sıfır gerektirmeyen bir sistemmiş. Bu yüzden neden Mayalar’ın sıfır ile ilgilendikleri bilinmiyor. Ama sıfır rakamının bugün kullanıldığı şekilde ilk kulllanımı Hindistan’da olmuş. 630 yılında yazılan bilimsel metinlerde ve hesaplamalara sıfır rakamı kullanılmış. Ancak Hintli matematikçiler, rakamları sıfıra bölme işlemini çözememişler. Tam bin yıl sonra yine bir başka Hintli matematikçi bir rakamın sıfıra bölümünün sonsuz olduğunu bulmuş. Sıfırın sıfıra bölünmesini de istisna olarak belirlemiş. Bu Hintli matematikçi sonsuzu, hiçbir değişiklik göstermeyen bir miktar olarak açıklamış.

Sıfır rakamı Hintliler’den Araplar’a geçmiş, oradan da Avrupa’ya gelmiş. Avrupalı matematikçilerin bir kısmı sıfır rakamı için Araplar gibi nokta kullanırken bir kısmı da daire şeklini kullanmış.

Sıfır rakamını Avrupa’ya getiren ilk kişinin İtalyan Matematikçi Pisano olduğu sanılıyor. Pisano’nun babası tüccarmış ve Pisano babası ile birlikte uzun yıllar doğu ülkelerini gezmiş.

1200’lü yıllarda sıfır kullanmaya başlayan Avrupa, iki yüzyıl daha Romen rakamları ile Arap rakamlarını birlikte kullanmaya devam etmiş. O yıllarda Romen rakamlarını savunanlara abaküscüler, Arap rakamlarını savunanlara ise cebirciler denmiş.

 

Bir kısım bilim adamı ve tarihçi, bugünkü çağdaş matematik sisteminin sıfır rakamına çok şey borçlu olduğunu söyler. Ama bir kısım bilim adamı ve tarihçiye göre ise, astronomi, aritmetik ve geometrinin temellerinin sıfır kullanımından çok önce atıldığını söylüyor ve insanlığın binlerce yıl sıfırın yokluğunu hissetmediğini ileri sürüyor.

Bugün, bütün batı dünyasında sıfır için zero kelimesi kullanılıyor. Bu kelime Arapça kullanılan sifr kelimesinden geliyor. Sifr ise Hintçe’de boş anlamına gelen sunya kelimesinin tercümesidir. Sıfırın Tarihini Biliyor Musunuz ?