Şizofreni Nedir ? 2022

Şizofreni Nedir ? 2022

Şizofren Nedir ? 2022

Düşünce ve algılama bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Beyinde oluşan bozukluklar ve farklılıklardan dolayı kişi hastalanır ve ruhsal bozukluklar yaşamaya başlar. Kişi hayal dünyasında yaşadığı olayları gerçek zanneder ve gerçeklerle hayal dünyasını karıştırır. Bu gibi sorunlar kişinin çevreyle olan ilişkisini bozar, en zor anında yalnızlaşmaya iter. Şizofreni hastaları toplumda bilindiği gibi saldırgan bir yapıya sahip değildir. Bu sebeple şizofreni hastalarını toplumda yalnız bırakmaktan kaçınmalıyız.

Şizofreni Belirtileri Nelerdir

Şizofreni belirtileri genellikle kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı kişilerde belirtiler yaşanırken bazılarında aniden ortaya çıkabilir. Şizofreni hastalığının belirtileri ise şunlardır:

  • Yalnızlaşma, içine kapanık haller, sosyal hayata karşı isteksizlik, olaylara sürekli şüphe ile yaklaşma.
  • Olaylara karşı tepkisizlik, aşırı üzüntü ve sevinç gibi duygularda duygularını belli edememe.
  • Konuşma ve anlatım bozukluğu, unutkanlık, dikkat bozukluğu.
  • Aşırı sinirlenme, mantıksız konuşmalar yapmak, olmayan olayları olmuş gibi anlatmak.

Kişi eğer kendisinde bir farklılık olduğunu düşünüyorsa, kendisinde oluşan değişen belirtilere bakılması gerekir. Bunlar:

  1. Halüsinasyonlar: Halüsinasyonlar dört çeşittir bunlardan ilki zulüm sanrılarıdır. Zulüm sanrılarında kişi başka kişiler veya varlıklar tarafından tehdit edildiğini, onu korkuttuklarını söyler. Referans sanrılarında ise kişi çevresinde bulunan tanımadığı kişi ve varlıklardan mesaj aldığını söyler. Kontrol hezeyanları da referans sanrılarına benzemektedir. Kişi başka varlıklar tarafından beyninin ve vücudunun kontrol altında olduğunu düşünür. Megalomanlık ise şizofreni hastalarının kendisini bir çizgi film karakteri, film artisti gibi başka biri olarak görmesidir.
  2. Konuşma Bozukluğu: Hasta duygularını kontrol edemez. Günlük hayatında yaptığı bir çok işi yapamaz hale gelir. Garip davranış ve hareketlerde bulunabilir. Konuşurken zorluk çeker ve olaylara tepkisiz kalır.
  3. Davranış bozuklukları: Davranış bozuklukları genellikle başka şahıslarla olan ilişkilerde ortaya çıkar. Yakın kişilere karşı güvensizlik duygusu ve aşırı şüphe duyması hem kişinin kendisini hemde yakınlarını çok ağır olarak etkiler.

Şizofreni Sebepleri 2022

  Şizofreni sebepleri 3 ana kaynakta toplanmıştır. Bunlar biyolojik sebepler, sosyal sebepler ve psikolojik sebeplerdir.

  1. Biyolojik Sebepler; Şizofreni hastalığının biyolojik sebebi 6. ve 13. kromozomun bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Ailesinde veya akrabasında şizofreni hastalığı olan bir kişinin bu hastalığa yakalanma riski yaklaşık olarak %10 dur.
  2. Sosyal Sebepler; Hastalığı taşımayan kişiler bir kişiyi dinlerken diğer sesleri duymayabilir. Ancak şizofreni hastaları aynı anda tüm sesleri duyar ve bu olay kişinin daha fazla yorulmasına sebep olur. Ayrıca çevrede istenmeme durumu ve dışlanmışlık hissi de bu kişileri depresyona itebilir.
  3. Psikolojik Sebepler; Kişinin psikolojik sorunlarından kaynaklanmaktadır. Hastalığa yakalanmamış olan kişinin Davranış bozukluları, ağır depresyonları olabilir.Bu sebeplerden dolayı kişi hastalığa daha hızlı yakalanabilir.

Şizofreni Tedavisi 2022

Şizofreni tedavisi ilaçlarla yapılmaktadır. Bu antipsikotik ilaçlar hastada oluşan belirtileri azaltır. Hastanın günlük işlerini sürdürmesine, davranışlarını düzeltmesine ve oluşan belirtileri daha aza indirmeye yardımcı olur. İlaçlar hastalığı tamamen ortadan kaldırmaz ancak hastanın daha normal bir yaşam sürmesine yardımcı olur. İlacın dozu hastaya göre belirlenir. Belirleme şekli deneme yanılma yöntemine dayanır.

  Psikososyal tedavilerle hastanın çevresine uyum sağlaması için uygulanan bir yöntemdir. Bu tedaviyle hasta kendi işlerini kendisi yapabilir, insanlarla iletişimini güçlendirir ve hasta daha sosyal bir yaşama sahip olur. Bu tedavi sırasında hastanın ailesine büyük sorumluluklar düşer. Hastayla ilgilenmeli ve daha fazla zaman ayırmalıdır. Bunun yanında rehabilitasyon da uygulanır. Fakat ne yazık ki şizofreni hastalığını tamamen ortadan kaldıracak tedavi yöntemi bulunamamıştır. Bu tedaviler hastalığın belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.

Yeni yapılan araştırmalara göre yakın zaman da şizofreni tedavisine kesin çözümler bulunacağına inanıyorum. Uzmanlar kesin çözüm için bu hastalığın üzerinde büyük ölçüde aşamalar kaydetmiştir.