Sürdürülebilir Ekonomi 2022

Sürdürülebilir Ekonomi 2022

Sürdürülebilir Ekonomi sürdürülebilir bir sistem aracılığı ile yürütülmektedir. Sürdürülebilir sistem, bütün ortakların katılımlarıyla, kabul görmüş daha çiçeği burnun da bir akımdır.

Bu akımın esas amacı ise, en geride kalanı bile hayattan koparmamaktır. Yani bu yapılanma da herkes ve her şey değerli. Zira hiç kimse aidiyet hissetmediği durumları benimsemez. Yine önemsemediği düzenin gelişmesine hizmet etmez. Bu insanın doğasındadır.  Her insanı mutlu etmek zorundasınız bu sistemde. Bu yüzden farklı hayalleri yaklaştırmak ve onlara gereken birlikteliği sağlamalısınız. Sürdürülebilir ekonominin değeri git gide gözler önüne serilmektedir. İnsanı mutlu etmeyen bir yapının sürdürülebilir olması zaten teorik olarak kolay değil.
Başta ekonomi olmak üzere birçok şey bu amaca ulaşmanız için gerekli parçalarıdır. Kendi başlarına bu işten sıyrılmaları mümkün değildir. Bundan sonra en önemli şey ise iyi niyet ve adalet. Özellikle adalet, tüm canlılara ve gelecek nesillere uzanan bir perspektiften beslenmelidir.

Güncel ve yerelden devam edersek, geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme oldu. TÜSİAD’ın toplantısında; hem Cumhurbaşkanı  hem de iş adamları nezdinde, ‘sürdürülebilirlik’ bakışını görmek ülkemiz adına oldukça yol kat edici bir durum. Sürdürülebilirliğin olmazsa olmazları iletişim ve ortak fikirlere ulaşma bu toplantıda ortaya konmuştur.

Türk iş dünyasının en büyük örgütünün başkanı Sayın Haluk Dinçer, ‘İşin amacı iştir!’ önermesini yerle bir ederek, sürdürülebilir kalkınmada kendi yerini yapma çabası olan dünya iş çevrelerine resmen ders vererek, ‘İçinde bulunduğumuz kutuplaşma ortamı, konuşmamda da paylaştığım tüm politika ve önerileri, olumlu bekleyişleri, kalkınma politikalarını anlamsız kılacak, reform alanını sınırlayacak ve toplumda kardeşlik ve güven duygularını zedeleyecek bir aşamaya kesinlikle gelmemelidir’  diyerek kardeşlik duygularını kârın önüne koymuştur. Bu ifade yeni kapitalizmin ötesinde bir yüce hedeflere işaret etmektedir. Cumhurbaşkanı ise, ‘Türkiye’de ötelenmiş, itilmiş az önce de hani kutuplaşmalar deniliyor ya hatta unutulmuş kesimler vardı. Hepsinin elinden tutmanın gayreti içinde olduk” şeklinde duygularını ortaya koyarken, ‘780 bin kilometrekarelik vatan topraklarının tamamının inşa ve ihyası en önemli hedefimiz oldu.

Milletimizin her bireyine ulaşmanın çabası içinde olduk. Bırakınız köyleri, şehirlere dahi hizmet gitmezken köylere, mezralara kadar hizmet götüren bir anlayışı hakim kıldık’ sözleriyle sürdürülebilir kalkınmanın başarılması noktasında esas reçeteyi ortaya koyma iradesi göstermiştir. Yapılacak çok iş vardı ve bu işleri hep birlikte daha iyi bir yarın için yaşanabilir bir çevre için yapacağız. Sürdürülebilirliği herkesi anlayacağı biçimde anlatmalı gerekirse bu alanla ilgili seminerler düzenlenmeli. Toplantıdan çıkan mutabakat metninde, Küresel oyuncuların temel stratejisi olan sürdürülebilirlik ilkelerinin, tarafımızdan algılanmasıyla birlikte, parçalanmak bir yana tüm insanlığı mutluluğa taşıyarak tarihin altın sayfalarına geçme fırsatını yakalamış olduk.