Tahmidiye Duası ve Makbuliyetindeki Sır 2022

Tahmidiye Duası ve Makbuliyetindeki Sır 2022

Cevşenin on iki kısmından bir kısmını oluşturan Tahmidiye duası, Hz Ali (R.A) efendimizin İsmi-i Azam-ı olan Ferd, Hay, Kayyum, Hakem,  Adl, Kuddüs isimlerini 19 ukdeden oluşan her bir ukdede şefaatçi olarak dua etmesiyle yaptığı çok müessir, külli ve camii bir duadır.

Tahmidiye dusında,  Allah’ın ihsan ve ikram ettiği nimetleri içine alarak çok geniş ve külli hamd ederek yapılan bir duadır. Özellikle bu tesirli dua, pek çok maddî ve manevi hastalığa şifa olduğu belirtildiği ve ayrıca Bediüzzaman hazretleri hastalandığı ve zehirlendiği zaman bu duayı daha çok okuduğu ve buna karşılık şifa bulduğu belirtilmiştir.

Tahmidiye duası gibi diğer yapılan duaların da kabul edilmesinde ki sır ise; Bediüzzaman Said Nursi hazretleri, Lemalar adlı esrinde beyan ettiği gibi ”dua bir sırrı azimi ubudiyettir. Neticesi Rızayı İlahidir. Semeresi yani meyvesi uhrevidir.” Yani yaptığımız dualar namaz, oruç, zekat ve sadaka vs. benzeri yaptığımız ibadetler gibi ibadetlerdendir.

Biz bu ibadetleri yaparken Allah’ın Rızasını kazanmak niyetiyle yapılır. Aynen öyle de duada bu ibadetler gibi sırf Allah rızası için yapılırsa o zaman makbul olur. Belki Cenab-ı Hak maddi olarak istenilen şeyleri aynen veya daha güzel bir şekilde verir.  Onun için bu gibi evradları maddi ve dünyevi şeyler esas olmak niyetiyle okunması uygun değildir. Eğer sadece ibadet niyetiyle okunsa hem ahirette hem de dünyada neticesi görülür.

Piyasada birçok dua kitabı bulunmaktadır. Bu kitaplarda, şu duayı şöyle okursan bunu elde edersin, zengin olursun, sıkıntılarından kurulursun vs. gibi şeyler yazılıdır. Bu kitaplarda yazanlar belki bir hakikatı vardır. Çoğu insan sırf bu maddi ve dünyevi neticeleri görmek niyetiyle dua ederler. Fakat dua bir ibadet olduğu için ibadet niyetiyle yapılmazsa dünyevi ve uhrevi neticeleri görülmez.

Çoğu insan bu manayı bilmediği için, ettiği duaların karşılığını göremez ve neticede bu cami duaların istediği neticeleri vermediğini düşünerek inkar eder. Onun için Tahmidiye duası ve bu manadaki cami ve külli dualar okunduğu zaman sadece ibadet niyetiyle yapılması gerekir. Duaların makbuliyetindeki sırda bundadır.