Tarih Bilinci 2022

Tarih Bilinci  2022

Tarih Bilinci Nedir ? 2022

Tarih, insan toplumlarının, yaşayış şekillerini, kültürlerini, uygarlıklarını, savaşlarını, barışlarını, sosyo ekonomik yapılarını, zaman ve yer göstererek, neden ve sonuç ilişkisi içinde değerlendirerek ve belgelere dayanarak inceleyen bir bilim dalıdır. İnsanlığın var oluşu bugünden aşağı yukarı 50.000 yıl öncesine dayanır ama tarihin bilim olarak ortaya koydukları ancak yazı icat edildikten sonraki dönemi ifade eder. Yani tarih günümüzden 5.000 yıl öncesinde başlamıştır denebilir.

Lakin tarih ve tarih bilinci birbirine karıştırılmaması gereken iki konudur. Tarih sadece geçmişte yaşanan olaylar kümesi değildir. Böyle görülüyorsa tarih bilinci yoktur demektir. Sadece tarihi bilgilere sahip olmak tarih bilincine de sahip olmak anlamını taşımaz.

Tarih şuuru bilinci sayesinde, yıllar boyu süren olaylar zincirini aklın süzgecinden geçirilir ve akılcı bir şekilde yorumlanır. İşte o zaman bu günü anlamak ve geleceği daha iyi görmek mümkün olacaktır.

Tarih şuuru bilinci, insanların geçmişleri ile yüzleşmesi, geleceğe daha güvenle bakması, topraklarına sahip çıkması, eldeki tarihsel mirası cömertçe harcamaması ve ülkenin değerlerine dört elle sarılması demektir.

Toplumlar, millet olarak varlıklarını sürdürebilmeleri için tarihlerine dayanırlar. Tarih, milletlerin ortak karakter ve değerlerini gösterir. İnsanlar tarih bilgisinden ve tarih bilincinden soyutlanamaz. Tarih, kök duygusunu canlandırır.

Tarih Bilinci

Tarih Bilinci

İnsanlar geçmişten geleceğe doğru akan zaman içinde var olduğu ve var olacağı duygusuna ancak tarih bilinci ile ulaşabilir.

Tarih bilincine, tarih bilgisi olmadan ulaşmak düşünülemez. Tarih bilinci geçmiş olaylardan besleniyor ancak geleceğe yön vermek için belirleyici bir önemi vardır. Akıl devreden çıkarsa, tarih de tarih olmaktan çıkar.

Geleceği tasarlamak ancak tarih bilinci ile mümkündür. Tarihin biriktirdiği herşey, yaşam şekilleri, bütün bir uygarlık, maddi ve manevi değerler tarih bilincinin gelişmesine yardımcı olur.

Tarihi milletlerin boy aynası olarak görmek mümkün. Çünkü tarih geçmişte ne yaşandıysa onların bugüne yansımasıdır. İnsanlar kültür ve medeniyetlerini ve tarihi geçmişlerini asla unutmamalı ve bu birikimlerini aklın yoluyla harmanlayarak geleceklerini şekillendirmelidirler.

“Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur.” M.K.Atatürk

    1. abdurrahman şahin 14 Ekim 2015
      • Emir Akbaş 22 Ekim 2017

    Yorumdan Çık