Uçurtmanın Tarihi 2022

Uçurtmanın Tarihi 2022

Uçurtmanın Tarihi hakkında bilgiler. Günümüzde popülaritesini koruyan ve gökleri renklendiren uçurtmalar, tarihte savaş bayrakları ve askeri amaçlar için de kullanılmıştır. Uçurtmanın icadı günümüzden yaklaşık 2300 yıl öncesine dayanmaktadır ve icadı çok eskilere dayandığı için kim tarafından bulunduğu kesin olarak belli değildir.

Çoğu kaynakta uçurtmanın Çin’de icat edilme olasılığının yüksek olduğu söylenmektedir. En ünlü söylentilerden biri; Çinli bir çiftçinin şapkası rüzgarda uçmasın diye onu iple bağlaması ve ilk uçurtma fikrinin buradan türemesidir. Çin uçurtmalarının yapımında genel olarak ipek ve bambu kullanılmıştır. Uçurtma hakkında yazılı ilk kayıt ise M.Ö. 200’e aittir. Bu kayda göre Çinli General Han Hsin tam teçhizatlı bir orduya sahip olmaması ve bu ordu az kişiden oluşmasına rağmen uçurtma sayesinde sürpriz bir saldırıyla savaş kazanarak tarihe geçmiştir. Hsin adamlarına bir uçurtma yapmalarını ve onu doğrudan hükümdarın sarayına doğru uçurmalarını emretmiştir. Uçurtma saraya ulaştığında ipi işaretleyip bu uzunluğu kullanarak saraya ulaşmak için gereken uzaklığı hesaplamıştır. Böylece yeterli uzunlukta tünel kazılıp saraya ulaşılmış, ani bir saldırıyla galibiyete ulaşılmıştır.

Bazı kaynaklar uçurtmanın icadının Malezya’da gerçekleşmiş olabileceğini yazmaktadır. Buradaki ilkel uçurtmalar bir kaç yapraktan ya da geniş tek bir yapraktan meydana gelmektedir. Genellikle eğlence amaçlı kullanılmıştır.

Uçurtmanın Tarihi Uçutmayı Kim Buldu? 2022

Tarihçilere göre uçurtma Japonya’ya Kore ve Çin’den 17. yüzyılda gelmiştir. Japonya’da uçurtmanın ilk kullanımının dinsel amaçlı olduğu düşünülmektedir. Burada klasik dikdörtgen biçimli Çin uçurtması yeni formlarını almıştır. Ejderha, balık ve kaplumbağa gibi olan bu şekiller, bereketi ve iyi şansı temsil etmektedir.

Japonya’da da uçurtmalarla ilgili bazı hikayelere rastlanmaktadır. Efsaneleşmişlerden bir tanesi bir samuraya aittir. Samuray, hükümdara karşı gelmiş ve yasaları çiğnemiş, bunun sonucu olarak da oğlu ile birlikte bir adaya sürgün edilmiştir. Hikayeye göre oğlunun bir adada tutsak kalmasını istemeyen samuray, çok büyük bir uçurtma yapmış oğlunu bu uçurtmayla havalandırıp adadan kurtulmasını sağlamıştır.

Uçurtma ile ilgili yakın tarihten bir hikaye de 16. Yüzyılda yaşamış olan ünlü hırsız Kakinoki Kinsuke hakkındadır. Uçurtmayla havalanan bu hırsız, bir kalenin zirvesinde yer alan altın yunus heykelini çalmak istemiş ve heykelin bazı kısımlarını çalıp yere inebilmiştir. Lakin daha sonra yakalanmış ve hırsızlığın cezası olarak yağda kaynatılmıştır.

Uçurtmanın Avrupa’da görünümü M.S. 105 yılına dayanır. Romalılar bu yıllarda uçurtmayı savaş bayrağı olarak kullanmıştır. Ayrıca 15. Yüzyılda uçurtmalar Leonardo Da Vinci’ye paraşüt ve helikopter diyagramları çizimi için ilham kaynağı olur.

Uçurtmalar, bilimsel amaçlı ilk olarak 1749’da İskoçya’da kullanılmıştır. Alexander Wilson farklı yüksekliklerdeki sıcaklıkları ölçebilmek için uçurtmalara termometreler yerleştirmiş ve bunları bir trene bağlamıştır. Bu sayede farklı yüksekliklerde sıcaklık ölçümleri yapabilmiştir.

Günümüzde uçurtma, yaygın kitlelerce eğlence amaçlı kullanılmaktadır. Uçurtmaya dair birçok kitap, araştırma, dernek ve topluluklar mevcuttur. Tarihin en eski oyun araçlarından biri olan uçurtma öyle görünüyor ki yerini ve değerini korumaya devam edecektir.

Uçurtmanın Tarihi adlı makaleyi okudunuz.

Mucitler ve bilim adamları için tıklayınız.