Uzunköprü Edirne 2022

Uzunköprü Edirne 2022

Uzunköprü Edirne hakkında bilgiler. Tarihler 1427’yi göstermektedir. Osmanlı Devleti kurulalı 128 yıl olmuştur ve Balkanlar’a seferler düzenlenmektedir.

Bugün Uzunköprü’nün bulunduğu yer o dönemde Ergene ırmağının bataklıkları ve ormanlık bir arazi vardır. Balkanlar’a her sefer yapıldığında ordunun toplanma yeri Edirne’dir ve oraya ulaşmak için ordunun bu bataklık araziden geçmesi gerekmektedir. Ergene nehri yollarında doğal bir engeldir.

Bu araziye daha önce de bir çok köprü yapılmıştır ama bu köprüler hep ahşap olarak yapıldığından Ergene nehrindeki taşkınlar ve seller her defasında bu köprüleri tahrip etmiş ve yıkmıştır.

Padişah İkinci Murad Han buraya kalıcı ve sağlam bir köprü inşa edilmesini ister. Bu işle de o dönemde yaşamış ve Osmanlı klasik devrinin kapılarını açan mimar Muslihiddin’i görevlendirir. Mimar Muslihiddin aynı zamanda Edirne’de bulunan üç şerefeli caminin ve İstanbul’daki Rumeli Hisarı’nın da mimarıdır. Kendisi Mimar Sinan’ın öncüsü sayılır. Hatta Mimar Sinan iki eserin kendisini çok etkilediğini söylemiştir. Biri Edirne’deki bu üç şerefeli cami, diğeri ise Ayasofya’dır.

Köprünün hikayesine dönelim. O bölgede bir köprü yapılacaktır ama bu bataklık ve ormanlık arazinin bir diğer kötü tarafı da bölgede dolaşan haramilerdir. Bunlar hırsızlık yapan, adam öldüren kötü insanlardır ve bölgede güvensiz bir ortam yaratmışlardır. Bu haramilerin köprü inşasına da zarar verebileceği düşünülmüştür. Buna çare olarak da İkinci Murad Han buraya bir kasaba kurulmasını emreder.

O zamanlar Cisr-i Ergene adı verilen bu kasaba Osmanlı döneminin sonlarına doğru Uzunköprü adını almıştır.

Uzunköprü, bu şekilde Osmanlıların Rumeli’de kurmuş oldukları ilk yerleşim yeridir. Rumeli’deki diğer yerleşim yerleri, önceden var olan ve fetihlerle ele geçirilen yerlerdir. Daha sonra İkinci Murad burada Muradiye Camisi’ni ve bir hamam yaptırmıştır.

Köprünün inşasına 1427 yılında başlanır ve 1443 yılında tamamlanır. 1444 yılında, İkinci Murad’ın bizzat katıldığı görkemli bir törenle açılışı yapılır. Tüm masrafı bugünkü Makedonya gümüş madenlerinden elde edilen gelirle karşılanmıştır.

Köprünün uzunluğu 1392 metre, genişliği ise 6.80 metredir. Köpri üzerinde 174 adet kemer vardır. Kemerlerinin bazıları yuvarlak bazıları ise sivri yapılmıştır. Köprünün yüksekliği ve genişliği değişiklik gösterir. Bazı ayaklarında balkonlar vardır. Taş ayaklar arasında aslan, fil ve kuş gibi hayvan figürleri yer alır.

Bu haliyle zamanının Anadolu ve Balkanları bağlayan tek köprüsüdür. Ve dünyanın en uzun taş köprüsü olarak kabul edilir.

Yapılan bu taş köprü sayesinde Osmanlı ordusu akınlarını kışın da sürdürebilmiştir.

Köprü zaman içinde seller ve depremler yüzünden zarar görmüş ve Fatih Sultan Mehmet, İkinci Osman, İkinci Mahmut ve İkinci Abdülhamit zamanlarında birçok onarımdan geçirilmiştir.

Uzunköprü‘nün bir ilginç özelliği de, Osmanlı ülkesinin ilk Hürriyet anıtının 1909 yılında bu körünün başına dikilmiş olmasıdır.

Uzunköprü Edirne

Köprü, en son 1963’te onarım gördü. Ancak bu onarım sırasında ne yazık ki köprü orijinalliğini bir hayli kaybetmiştir. Trafiğin iki yönlü rahat akışını sağlamak amacıyla iç genişliği 71 cm. kadar genişletilmiştir.

Artık Uzunköprü’ye yeni bir köprü yapıldı ve eski taş köprü dinlenmeye çekildi.

Bu arada üzerinden 10 15 defa geçtim, son yapılan çevre yoluyla eski köprüden geçmek için şehir içine girmeniz gerekir. Trafiğe girmemek için çevre yolunu kullanınız.