14 Mart Tıp Bayramı Nedir ? 2022

14 Mart Tıp Bayramı Nedir ve Neden Kutlanır? 2022

14 Mart Tıp Bayramı Nedir ve Neden Kutlanır ? Tıp bayramı olarak kabul ettiğimiz 14 Mart, geçmişte Türklerin modern tıpa ilk adımlarını attığı gündür.14 Mart 1827 tarihinde II. Mahmut döneminde 20 Aralık 1826’da Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk cerrahhanenin kurulması dile getirilmiştir.  Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağ’ında “Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire” adıyla kurulmasını istemiştir. Bu istek üzerine yapılan çalışmalarda sonuca varılmış ve Türkiye’de modern tıp üzerine büyük bir adım atılmıştır. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart ”Tıp Bayramı” olarak ilan edilmiştir.

Bayram ilk olarak işgal altındaki İstanbul’da 14 Mart 1919’da kutlanmıştır.  Tıbbiye 3. sınıf öğrencisi olan Hikmet Bora önderliğinde tıp okulu öğrencileri işgalcilere protesto amaçlı toplanmıştır. O dönemin ünlü doktorları da desteklemişlerdir.

1929-1937 yıllarında Tıp Bayramı 12 Mayıs günü kutlandı. Bursa’daki Yıldırım Darüşşifa’sında Türkçe tıp derslerinin ilk başladığı tarih olarak kabul edildi. Bu yüzden o gün Tıp Bayramı yapıldı. Zamanla bu uygulamadan vazgeçildi.

1976’dan bugüne 14 Mart’ı içine alan hafta boyunca Tıp Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün dünya genelinde de kutlanmaktadır. Ancak tarihler farklılık göstermektedir.
14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri

Geçtiğimiz yıl 14 Mart Tıp Bayramı, Dokuz Eylül  Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ev sahipliğinde, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Ege Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Şifa Üniversitesi ve İzmir Üniversitesi Tıp Fakülteleri ile İzmir Tabip Odası birlikteliğinde çeşitli etkinliklerle bir hafta boyunca kutlanmıştır.

14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları İzmir’de 7 kurumun beraberliğinde yapıldı. Geçen yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde başlayarak bu yıl da DEÜ Tıp Fakültesi ev sahipliğinde kutlamalar bir gelenek halini almıştır. DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığında basın toplantısı düzenlenmiştir. DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda başkanlığında diğer kurumların temsilcileriyle birlikte düzenlenen toplantıda bu geleneğin gelecek yıl İzmir  Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde sürdürüleceği açıklandı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Etkinlikleri 2022

10 MART 2022 PAZARTESİ

1965 MEZUNLARI

EÜTF 5. GELENEKSEL PLAKET TÖRENİ

SAAT : 10.00

YER : Muhiddin Erel Amfisi

11 MART 2014 SALI

THE ROCKTORS MÜZİK GRUBU

ROCK MÜZİK KONSERİ

SAAT : 12.00

YER : Muhiddin Erel Amfisi

Genel olarak Tıp Bayramı kutlamalarında :
Tıp okullarının plaket ve başarı ödülleri verilmektedir.
Etkinlik yapan fakültelere katılan Ünlü isimlerin konuşmaları yer alır.
Çelenk Koyma törenleri yapılır.
Spor Müsabakaları ve Bu müsabakalarda derece alanlara ödülleri verilir.
Geleneksel Tıp doktorlarının Sergileri (Seçilen Hastahanelerde yapılmaktadır.)
ve son olarak da Çeşitli konserler yapılmaktadır.

14 Mart Tıp Bayramı Hikayesiv 2022

Tıp Bayramı’nın ne zaman kutlanması gerektiğine yakın tarihimizde karar verilmiştir. Sultan II. Mahmut’un yenilikçi hareketleri sonucu, hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin desteğiyle batılı anlamda ilk tıp mektebi olan, Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire 14 Mart 1827 Çarşamba günü Şehzadebaşı’ndaki Tulumbacıbaşı Konağı’nda kurulmuştur. Tıp tarihimizde 14 Mart yerini bu şekilde almıştır. Aynı bina içinde Tıphane ve Cerrahhane eğitimlerini ayrı ayrı yapıyordu. Tıp eğitimi o yıllar batıda da olduğu gibi dört yıldı. Hocalar tarafından son sınıfta usta ve yetenekli olanlar tesbit edilerek sınava alınırdı.  Başarılı olanlar askeri hastanelere veya ordunun tabur alaylarına “Muavin Tabip” unvanı ile tayin ediliyorlardı. Hekimin gözetiminde birkaç sene çalışıp deneyim kazandıktan sonra da serbest hekim olabiliyorlardı.
Tıphane-i Amire 1827-1836 yılları arasında Şehzadebaşı’ndaki Tulumbacıbaşı Konağında gündüz eğitimi yapıyordu. 1836 yılında Sarayburnu’ndaki Askeri Kışla’ya (Otlukçu Kışlası’na) taşındı. Ayrı binada eğitim gören Cerrahhane de burada tıp eğitimi ile birleşip, eğitim yatılı hale getirildi. Binanın yetersiz hale gelmesi ile Galatasaray’daki Enderun ağaları okulu tekrar duzenledi ve Tıbbiye 1839’da Galatasaray’ya taşındı. Bu okula Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane adı verildi.

17 Şubat 1839’da bu okulun açılışı Sultan II. Mahmut tarafından yapılmıştır. Eğitime de  yeni düzenlemeler getirilmiş. Eğitim dili Fransızca oldu. Öğrenci alımları başladı. Eğitim dilinin Fransızca olması zamanla hekim sayısında azalmaya yol açmıştır. Bu sebeple 1867 yılında Türkçe tıp eğitimi yapan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (Sivil Tıp Mektebi) açılmıştır. 1870 yılında da askeri tıp okulunda dersler Türkçe olarak verilmeye başlandı. 1878 yılında Demirkapı Askeri Kışlası’na taşındı. 1894 yılında Sultan II. Abdülhamit’in emriyle Haydarpaşa’daki Tıbbiye Binası inşa edilmeye başlandı. Bu binaya 6 Kasım 1903’te taşınılmıştır. Önce Askeri Tıbbiye sonra, Sivil Tıbbiye taşındı ve 1909 yılında iki mektep birleştirerek Darülfünun Tıp Fakültesi olmuştur.