Gazi Osman Paşa Kimdir ? 2022

Gazi Osman Paşa Kimdir ? 2022

Gazi Osman Paşa Kimdir ? Hayatı hakkında bilgiler. Asıl Adı Osman Nuri paşadır. Adına Marş yazılan, yaklaşık 120.000 Rus askerinin 4 ay boyunca, Plevne önünden geçmesini engelleyen, daha sonra Esir alındığı Rusya’da, serbestçe dolaşmasına izin verilen ve silahı törenle kendisine törenle teslim eden, Dünya’nın gelmiş geçmiş en büyük askeri dehalarından biri olarak görülen Gazi Osman Paşa, 1832 yılında Tokat’ta, Yağcıoğulları ailesinin en küçük oğlu olarak dünyaya geldi.  Doğduğu yıllarda, Osmanlı devletinde baş gösteren büyük ekonomik bozuntu ve Anadolu’da ki kıtlık yüzünden çocukluğunda zor yıllar geçirdi. Daha sonra, başarısı keşfedilerek, Beşiktaş’ta ki; Askeri Rüştiyede ve Kuleli Askeri İdadisinde okudu. Burada da, üstün başarılar göstererek; Harbiye’ye kaydoldu. 1852 yılında, 20 yaşında iken Harbiye’yi ikincilik ile bitirerek, inanılmaz bir başarının altına imza attı. Bu onun, gelecek yıllarda ki başarılarının habercisi idi adeta.

Harbiye mektebini bitirdikten sonra, Kırım Savaşı patlak verdi. Tuna cephesine gönderildi, burada 4 yıl kadar büyük başarılar yakalayarak; Teğmenliğe yükseltildi. Savaş’ta kazanılan küçük muhaberelerin baş kahramanı hep oydu. Savaş sonunda, bu başarılarından ötürü; Yüzbaşı rütbesine yükseltildi. Osmanlı’da yapılan, nüfus sayımı, harita çizimleri, elçilikler, valilikler gibi bütün nüfuzlu görevleri yaptı. Girit’te baş kaldıran isyanı bastırdıktan sonra; Albay rütbesine yükseltildi.

Daha sonra; Yemen, Sırbistan, Bosna-Herkes, gibi Osmanlı’nın en önemli eyaletlerinde görevler aldı. Sırp isyanı baş gösterince;  isyanı bastırmak için başlatılan savaşta, yine en önemli komutayı o aldı ve yine önemli başarılar kazandı. İzver tepesi ve Zayçar kasabasını geri kazanarak, isyanın direncini büyük oranda kırdı. Onun günümüzde dahi bu kadar ünlü olmasını sağlayan büyük olay ise; 93 Harbinde Plevne’de yaptığı savunma ile gerçekleşti. Ruslar, iki cepheden Osmanlı’ya karşı saldırıya geçmişti. Batı cephesinde, Ruslar 80.000 asker ile önüne gelen her yeri yakıp-yıkarak, ilerlemeye başladı. Ta ki; Osman Paşa’nın Plevne kalesine kadar. Ruslar bu kaleyi ele geçirmek için 2 kez büyük taarruza kalktı, ancak ikisinde de binlerce kayıp vererek, geri çekilmek zorunda kaldı. Daha sonra asker sayısı 120.000’e çıkartıldı, döneminin en teknolojik aletleri kaleyi fethetmek için kullanıldı, ancak yapılan 3. taarruzda da Osman Paşa başarılı olmuştu. Ruslar büyük bir şok içerisinde idi. Sadece 15.000 Türk’ün savunduğu bu kale, 4 aydır alınamıyordu. En sonunda, kale de, açlık ve salgın hastalıklar baş göstermeye başladı.  Bu durumdan ötürü, Rusya en büyük ve en güçlü 4. muharebesini gerçekleştirdi. Kahraman Türk askerleri yürekleriyle yine başa baş çarpıştılar ancak, açlık ve hastalıklar yüzünden taarruz başarılı oldu ve kale düştü. Osman Paşa’da Ruslara esir düştü.

Daha önce, düşmana düşen her esirin akibeti aynı olmuştur; ya öldürülmüş, ya da köle olmuşlardır. Ancak, heybetli* (Marş’ta Osman Paşa için kullanılan sıfat)  Osman Paşa, Rusya’da, büyük bir törenle karşılandı. Her Rus generali ona hayranlıkla bakıyordu ve hiçbir Rus ondan nefret etmiyordu. Rus Çarı 2. Aleksandır, Sarayında ağırladığı Osman Paşa’ya kılıcını tekrar, geri teslim etti ve bu kılıca layık olan tek insanın o olduğu söylendi. Daha sonra Osman Paşa’ya, Rusya içinde serbestçe dolaşım hakkı verildi. Rusya içinde ki; Bütün Türk toplulukları tek tek ziyaret eden Paşa, gittiği her yerde, törenlerle karşılandı. Daha sonra İstanbul’a döndü ve Padişah Sultan 2. Abdülhamid, O’na “Gazi” ünvanı ile bir kılıç hediye etti. Bir süre sonra da Mabeyn Muşavirliği’ne getirilen Gazi Osman Paşa, 5 Nisan 1900’de vefat etti. Vasiyeti üzerine Fatih Camii Haziresi’ne gömüldü.

İstanbul’un en büyük semtine ismi verilmiştir.